Dokument & lagar (289 träffar)

Motion 2008/09:A363 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:A363 av Lars Ohly m.fl. v Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet v254 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag att godkänna att det tidigare målet för integrationspolitiken och urban utvecklingspolitik upphör att gälla avsnitt 3.3 i propositionenRiksdagen


Utskottsberedning: 2008/09:AU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2008/09:A363 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 60 kB)

Motion 2008/09:A385 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:A385 av Lars Ohly m.fl. v Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv v200 1 Sammanfattning Vänsterpartiets arbetsmarknadspolitik syftar till att uppnå full sysselsättning och skapa ett arbetsliv som präglas av goda arbetsvillkor, bra arbetsmiljö och ökat inflytande och utvecklingsmöjligheter


Utskottsberedning: 2008/09:AU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:A385 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 121 kB)

Motion 2008/09:A402 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:A402 av Maria Wetterstrand m.fl. mp En grön politik för lika rättigheter mp601 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 4 3 Inledning 8 3.1 Ett samhälle för alla på riktigt 8 3.2 En politik för lika rättigheter 9 4 Åtgärder mot diskriminering 10


Utskottsberedning: -2008/09:AU1 2008/09:AU6 2008/09:CU10 2008/09:CU12 2008/09:CU30 2008/09:FiU29 2008/09:FiU33 2008/09:JuU1 2008/09:JuU20 2008/09:JuU21 2008/09:KrU6 2008/09:KrU8 2008/09:KU23 2008/09:KU9 2008/09:NU16 2008/09:SfU2 2008/09:SkU22 2008/09:SoU10 2008/09:SoU13 2008/09:TU13 2008/09:UbU10 2008/09:UbU15 2008/09:UbU17 2008/09:UbU7 2009/10:AU8 2009/10:JuU7
Riksdagsbeslut (48 yrkanden): 47 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2008/09:A402 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) (doc, 192 kB)

Motion 2008/09:N435 av Mona Sahlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:N435 av Mona Sahlin m.fl. s Jobb och utbildning en investering för framtiden s61013 Sammanfattning Investera i stärkt konkurrenskraft Jobbpolitiken är central för socialdemokratin, men inga insatser för jobb blir framgångsrika om inte den övergripande ekonomiska politiken syftar till


Utskottsberedning: 2008/09:AU1 2008/09:AU2 2008/09:AU7 2008/09:FiU1 2008/09:FiU33 2008/09:NU1 2008/09:NU16 2008/09:SfU1 2008/09:SfU2 2008/09:SkU22 2008/09:UbU4 2008/09:UbU6 2008/09:UbU7 2009/10:NU5 2009/10:UbU3
Riksdagsbeslut (47 yrkanden): 47 avslag

Motion 2008/09:N435 av Mona Sahlin m.fl. (s) (doc, 361 kB)

Motion 2008/09:Fi272 av Peter Eriksson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:Fi272 av Peter Eriksson m.fl. mp Grön framtidsbudget två år kvar mp401 1 Sammanfattning Läget i världsekonomin försämras just nu snabbt. Den amerikanska bolånebubblan har växt till en fullskalig finansiell kris. Flera stora amerikanska banker har gått omkull. Effekterna på den reala ekonomin


Utskottsberedning: 2008/09:AU1 2008/09:FiU1 2008/09:KrU1 2008/09:SfU1 2008/09:SfU5 2008/09:SoU1 2008/09:UbU1 2009/10:MJU5
Riksdagsbeslut (23 yrkanden): 23 avslag

Motion 2008/09:Fi272 av Peter Eriksson m.fl. (mp) (doc, 1132 kB)

Motion 2008/09:Fi270 av Mona Sahlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Fi270 av Mona Sahlin m.fl. s En ansvarsfull politik för jobb välfärd s33000 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 6 1 En ansvarsfull ekonomisk politik för jobb välfärd 11 1.1 Ett allvarsamt ekonomiskt läge 11 1.1.1 Stark konjunktur gav fler jobb 11


Utskottsberedning: 2008/09:AU1 2008/09:AU2 2008/09:CU1 2008/09:FiU1 2008/09:FiU3 2008/09:FiU33 2008/09:FöU1 2008/09:FöU10 2008/09:JuU1 2008/09:KrU1 2008/09:KU1 2008/09:MJU1 2008/09:MJU2 2008/09:NU1 2008/09:NU3 2008/09:SfU1 2008/09:SfU2 2008/09:SkU1 2008/09:SoU1 2008/09:TU1 2008/09:UbU1 2008/09:UbU15 2008/09:UbU17 2008/09:UbU2 2008/09:UbU4 2008/09:UU1 2008/09:UU2
Riksdagsbeslut (95 yrkanden): 95 avslag

Motion 2008/09:Fi270 av Mona Sahlin m.fl. (s) (doc, 1597 kB)

Motion 2008/09:A387 av Mona Sahlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:A387 av Mona Sahlin m.fl. s Stärk löntagarnas ställning i Sverige och i Europa s61026 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om den fortsatta hanteringen av den svenska Lavalutredningen. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2008/09:AU7 2008/09:UU8
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2008/09:A387 av Mona Sahlin m.fl. (s) (doc, 61 kB)

Motion 2008/09:A307 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:A307 av Lars Ohly m.fl. v En feministisk arbetsmarknadspolitik v300 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 3 4 Heltid en rättighet, deltid en möjlighet 4 5 En arbetsmiljö anpassad för kvinnor 5 5.1 Kvinnors belastningsskador 6 5.2 Kvinnor i industrin är


Utskottsberedning: 2008/09:AU2 2008/09:AU7 2008/09:AU9 2008/09:UbU7 2009/10:AU6 2009/10:AU8
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2008/09:A307 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 95 kB)

Motion 2008/09:A375 av Peter Eriksson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:A375 av Peter Eriksson m.fl. mp Arbetslivstrygghet mp801 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Inledning 3 4 Problem med dagens system 4 4.1 Andra anställningsformer 4 4.2 Problem med systemet som behöver lösas 4 4.3 Rundgång och regelanpassningens pris 5 4.4 Nya


Utskottsberedning: 2008/09:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:A375 av Peter Eriksson m.fl. (mp) (doc, 108 kB)

Motion 2008/09:Sf329 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:Sf329 av Lars Ohly m.fl. v En sjukförsäkring för alla v228 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 4 4 Regeringens åtstramningspolitik 5 5 Pågående systemskifte 6 6 Hetsjakten mot sjukskrivna 7 7 Generell välfärd ett samhällskontrakt 8 7.1 Inkomstbortfallsprincipen


Utskottsberedning: 2008/09:AU7 2008/09:SfU1 2008/09:SfU6
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): 20 avslag

Motion 2008/09:Sf329 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 122 kB)

Motion 2008/09:Fi291 av Mona Sahlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Fi291 av Mona Sahlin m.fl. s Investera i välfärdens kvalitet s68054 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om uppdrag till Socialstyrelsen om kvalitetsinformation på hälso- och sjukvårdens område.1 Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2008/09:AU7 2008/09:FiU22 2008/09:FiU29 2008/09:FiU3 2008/09:KU18 2008/09:SoU13 2008/09:SoU16 2008/09:SoU8 2008/09:UbU15 2008/09:UbU17
Riksdagsbeslut (19 yrkanden): 19 avslag

Motion 2008/09:Fi291 av Mona Sahlin m.fl. (s) (doc, 151 kB)

Motion 2008/09:A373 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:A373 av Lars Ohly m.fl. v En solidarisk arbetslöshetsförsäkring v210 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 3 4 Utredning om framtidens arbetslöshetsförsäkring 4 5 Fackliga kassor frivilligt medlemskap 5 6 Arbetslöshetsförsäkringens finansiering 6 6.1 Rätt


Utskottsberedning: 2008/09:AU2 2008/09:SkU25
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 11 avslag

Motion 2008/09:A373 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 106 kB)

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2008/09:35

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:35 DATUM Tisdagen den 16 juni 2009 TID kl. 13.15 13.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kanslimeddelanden Påmindes om att talmannens referensgrupp för jämställdhetsfrågor kommer att hålla ett seminarium i Almedalen den 29 juni. Påmindes också om att utskottet kommer att arrangera

2009-06-16

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2008/09:36

ARBETMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:36 DATUM Måndagen den 14 september 2009 TID Kl. 15.00-15.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information lämnades av Riksrevisor Claes Norgren åtföljd av revisionsdirektör Anders Viklund, revisor Marcus Österman och revisionsledare Josefina Selin om RiR 2009:13

2009-09-14

Yttrande 2008/09:AU9y

2008/09:AU9 2009 års ekonomiska vårproposition Arbetsmarknadsutskottets yttrande 2008/09:AU9 2009 års ekonomiska vårproposition Till finansutskottet Finansutskottet har berett bl.a. arbetsmarknadsutskottet möjlighet att avge yttrande över 2009 års ekonomiska vårproposition prop. 2008/09:100 och de motioner som väckts

2009-05-29

Yttrande 2008/09:AU9y (pdf, 94 kB)

Yttrande 2008/09:AU7y

2008/09:AU7 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen Arbetsmarknadsutskottets yttrande 2008/09:AU7 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har den 26 mars 2009 beslutat anmoda övriga utskott att yttra sig över

2009-05-05

Yttrande 2008/09:AU7y (pdf, 33 kB)

Yttrande 2008/09:AU1y

2008/09:AU1 Ramar för utgiftsområdena 13 Integration och jämställdhet och 14 Arbetsmarknad och arbetsliv Arbetsmarknadsutskottets yttrande 2008/09:AU1 Ramar för utgiftsområdena 13 Integration och jämställdhet och 14 Arbetsmarknad och arbetsliv Till finansutskottet Finansutskottet har berett övriga berörda utskott

2008-11-05

Yttrande 2008/09:AU1y (pdf, 80 kB)

Yttrande 2008/09:AU3y

2008/09:AU3 Nya regler för arbetskraftsinvandring Arbetsmarknadsutskottets yttrande 2008/09:AU3 Nya regler för arbetskraftsinvandring Till Socialförsäkringsutskottet Socialförsäkringsutskottet har den 3 juni 2008 beslutat att bereda arbetsmarknadsutskottet tillfälle att avge ett yttrande över proposition 2007/08:147

2008-10-27

Yttrande 2008/09:AU3y (pdf, 106 kB)

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2008/09:2

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:2 DATUM Tisdagen den 14 oktober 2008 TID kl. 10.00 10.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kanslimeddelanden Information lämnades om utskottets arbetsplan och om aktuella och kommande propositioner som kan föranleda yttrande från utskottet, nämligen Nya regler för arbetskraftsinvandring

2008-10-14

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2008/09:1

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:1 DATUM Onsdagen den 17 september 2008 TID 9.3011.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Val av vice ordförande Beslut fattades att välja Berit Högman till vice ordförande i utskottet. 2 Kanslimeddelanden Johan Lantto och Katharina Tollin presenterades som nya medarbetare på kansliet

2008-09-17