Dokument & lagar (25 372 träffar)

Uttag

Det här är de dagar under hösten som riksdagen planerar att debattera utskottens ärenden. Dessa ärenden har förberetts i något av riksdagens utskott. Utskottets förslag till riksdagsbeslut finns under respektive ärende. Under en del datum är det fortfarande tomt, det kan tillkomma ärenden senare. Onsdag 21 oktober klockan

2020-10-20

Uttag 2020/21

Totalt 3645 motioner i listan. Sök i motionerna från allmänna motionstiden 2020 Motion 2020/21:3716 av Rebecka Le Moine MP Stärk demokratin med andrahandsröstning Motion 2020/21:3711 av Fredrik Malm m.fl. L En långsiktigt hållbar migrationspolitik Motion 2020/21:3710 av Margareta Cederfelt M Avskaffande av taxeringsvärdet

2020-10-20

Yttrande 2020/21:UU2y

Agenda 2030 Dokumentet är inte

2020-10-19

Yttrande 2020/21:UbU1y

Utgiftsramar för utgiftsområdena 15 Studiestöd och 16 Utbildning och universitetsforskning Dokumentet är inte

2020-10-16

Yttrande 2020/21:UbU2y

Riksdagens tillämpning över subsidiaritetsprincipen Dokumentet är inte

2020-10-16

Yttrande 2020/21:UU3y

Utgiftsramar för utgiftsområdena 5 Internationellt samarbete och 7 Internationellt bistånd Dokumentet är inte

2020-10-16

Svensk författningssamling 2020:838

2020-10-16

Yttrande 2020/21:SfU3y

Ändrade bestämmelser om fotografier och fingeravtryck i SIS II-regelverket Dokumentet är inte

2020-10-15

Yttrande 2020/21:FöU1y

Utgiftsram för utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap Dokumentet är inte

2020-10-15

Yttrande 2020/21:AU2y

Kommissionens arbetsprogram 2021 Dokumentet är inte

2020-10-15

Yttrande 2020/21:CU2y

Utgiftsram för utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik Dokumentet är inte

2020-10-14

Yttrande 2020/21:SfU2y

Utgiftsramar för utgiftsområdena 8 och 1012 Dokumentet är inte

2020-10-13

utskottsdokument 2020/21:6

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:6 DATUM 2020-10-13 TID 12.1912.37 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att delta på distans Se protokoll 2020/21:6 2 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2020/21:5 3 Regeringens sammansättning och regeringsarbetets

2020-10-13

utskottsdokument 2020/21:6 (docx, 48 kB)

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2020/21:5

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:5 DATUM 2020-10-13 TID 11.0011.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Medgivande att delta på distans Utskottet medgav deltagande på distans för följande ledamöter och suppleanter: Patrik Björck SHelén Pettersson SAnn-Sofie Lifvenhage MJohan Andersson

2020-10-13

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2020/21:5 (docx, 39 kB)

Yttrande 2020/21:UU1y

Utrikesförvaltningen Dokumentet är inte

2020-10-09

EU-nämndens dokument 2020/21:8

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2020/21:8 Skypesammanträde DATUM 2020-10-09 TID 09.00 11.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. En fullständig redogörelse av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. 1 Medgivande att delta på distans EU-nämnden medgav deltagande på distans

2020-10-09

EU-nämndens dokument 2020/21:8 (docx, 62 kB)

Yttrande 2020/21:TU1y

Utgiftsramen för utgiftsområde 22 Kommunikationer Dokumentet är inte

2020-10-08

Utrikesutskottets protokoll 2020/21:6

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:6 DATUM 2020-10-08 TID 09:30-10:50 11:00-11:45 11:55-12:55 13:05-14:10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att delta på distans Utskottet medgav deltagande på distans för följande ordinarie ledamöter och suppleanter: Kenneth G Forslund SOlle

2020-10-08

Utrikesutskottets protokoll 2020/21:6 (docx, 59 kB)

Svensk författningssamling 2020:833

2020-10-08

Yttrande 2020/21:JuU1y

Utgiftsram för utgiftsområde 4 Rättsväsendet Dokumentet är inte

2020-10-07