Dokument & lagar (114 träffar)

utskottsdokument 2013/14:16

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:16 DATUM 2014-01-21 TID 12.1412.33 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:15. 2 Granskningsärende 2 Dåvarande näringsministerns hantering av Vattenfall AB:s förvärv av Nuon Utskottet

2014-01-21

EU-nämndens dokument 2013/14:18

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2013/14:18 DATUM 2014-01-17 TID 09.00-09.53 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller II stöd för regeringens

2014-01-17

utskottsdokument 2013/14:15

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:15 DATUM 2014-01-16 TID 09.5109.57 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:14. 2 Granskningsärende 1 Näringsdepartementets hantering av frågan om införande av elprisområden i Sverige

2014-01-16

utskottsdokument 2013/14:14

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:14 DATUM 2014-01-14 TID 11.3211.52 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:13. 2 Anmälningar Biträdande kanslichefen meddelade att det kommit in två anmälningar. Begäran om granskning

2014-01-14

EU-nämndens dokument 2013/14:17

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2013/14:17 DATUM 2013-12-20 telefonmöte TID 14.00-14.49 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller II stöd

2013-12-20

EU-nämndens dokument 2013/14:15

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2013/14:15 DATUM 2013-12-18 TID 14.00-15.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller II stöd för regeringens

2013-12-18

EU-nämndens dokument 2013/14:16

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2013/14:16 DATUM 2013-12-17 TID 10.30-11.11 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller II stöd för regeringens

2013-12-17

EU-nämndens dokument 2013/14:14

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2013/14:14 DATUM 2013-12-13 TID 08.00-10.31 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller II stöd för regeringens

2013-12-13

EU-nämndens dokument 2013/14:13

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2013/14:13 DATUM 2013-12-06 TID 09.00-12.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller II stöd för regeringens

2013-12-06

utskottsdokument 2013/14:13

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:13 DATUM 2013-12-05 TID 10.1110.28 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:12. 2 Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning KU10 Utskottet behandlade

2013-12-05

utskottsdokument 2013/14:2C3FDE

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:12 DATUM 2013-12-03 TID 11.1812.03 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:11. 2 Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning KU10 Utskottet fortsatte

2013-12-03

EU-nämndens dokument 2013/14:2C412B

EU-NÄMNDEN  PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2013/14:12 DATUM 2013-11-29 TID 09.00-12.27 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller II stöd för

2013-11-29

utskottsdokument 2013/14:2C3DB9

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:11 DATUM 2013-11-28 TID 08.1908.51 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:10. 2 Anmälning Vikarierande biträdande kanslichefen meddelade att det kommit in en anmälan. Begäran om

2013-11-28

utskottsdokument 2013/14:2C3C2A

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:10 DATUM 2013-11-26 TID 12.0412.44 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:9. 2 Regeringens sammansättning och regeringsarbetets organisation Utskottet behandlade granskningsärendet

2013-11-26

EU-nämndens dokument 2013/14:2C3D1E

EU-NÄMNDEN  PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2013/14:11 DATUM 2013-11-22 TID 09.00-10.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller II stöd för

2013-11-22

utskottsdokument 2013/14:2C3B0A

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:9 DATUM 2013-11-19 TID 10.5111.18 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:8. 2 Anmälning Vikarierande biträdande kanslichefen meddelade att det kommit in en anmälan. Begäran om granskning

2013-11-19

EU-nämndens dokument 2013/14:2C39E4

EU-NÄMNDEN  PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2013/14:10 DATUM 2013-11-15 TID 09.00-11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller II stöd för

2013-11-15

utskottsdokument 2013/14:2C37E1

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:8 DATUM 2013-11-14 TID 09.3510.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:7. 2 Viss sekretessprövning inom Regeringskansliet Utskottet behandlade granskningsärendet viss sekretessprövning

2013-11-14

EU-nämndens dokument 2013/14:2C39E0

EU-NÄMNDEN  PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2013/14:9 DATUM 2013-11-13 TID 12.00-13.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller II stöd för

2013-11-13

utskottsdokument 2013/14:2C36F0

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:7 DATUM 2013-11-12 TID 11.4711.54 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:6. 2 Anmälning Vikarierande biträdande kanslichefen meddelade att det kommit in en anmälan. Begäran om granskning

2013-11-12