Dokument & lagar (21 träffar)

Yttrande 2013/14:UbU6y

2013/14:UbU6y 2014 års ekonomiska vårproposition Utbildningsutskottets yttrande 2013/14:UbU6y 2014 års ekonomiska vårproposition Till finansutskottet Finansutskottet har gett utbildningsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2013/14:100 2014 års ekonomiska vårproposition med följdmotioner i de delar som

2014-06-02

Yttrande 2013/14:UbU6y (pdf, 152 kB)

Yttrande 2013/14:UbU5y

2013/14:UbU5y Med fokus på unga Utbildningsutskottets yttrande 2013/14:UbU5y Med fokus på unga Till kulturutskottet Kulturutskottet beslutade den 10 april 2014 att ge utbildningsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2013/14:191 Med fokus på unga i de delar som berör utbildningsutskottets beredningsområde

2014-05-08

Yttrande 2013/14:UbU5y (pdf, 71 kB)

Yttrande 2013/14:UbU4y

2013/14:UbU4y Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen Utbildningsutskottets yttrande 2013/14:UbU4y Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet anmodade den 25 mars 2014 övriga utskott att yttra sig över regeringens

2014-04-29

Yttrande 2013/14:UbU4y (pdf, 14 kB)

Yttrande 2013/14:UbU3y

2013/14:UbU3y Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen 2013 Utbildningsutskottets yttrande 2013/14:UbU3y Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen 2013 Till utrikesutskottet Utrikesutskottet beslutade den 20 mars 2014 att ge bl.a. utbildningsutskottet tillfälle att yttra sig över skrivelse 2013/14:115

2014-04-10

Yttrande 2013/14:UbU3y (pdf, 33 kB)

Yttrande 2013/14:UbU2y

2013/14:UbU2y Läsa för livet Utbildningsutskottets yttrande 2013/14:UbU2y Läsa för livet Till kulturutskottet Kulturutskottet beslutade den 22 oktober 2013 att ge utbildningsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2013/14:3 Läsa för livet och de motioner som väckts med anledning av propositionen i de delar

2013-11-21

Yttrande 2013/14:UbU2y (pdf, 72 kB)

Yttrande 2013/14:UbU1y

2013/14:UbU1y Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen Utbildningsutskottets yttrande 2013/14:UbU1y Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet beslutade den 24 september 2013 att ge övriga utskott tillfälle att senast den

2013-11-14

Yttrande 2013/14:UbU1y (pdf, 30 kB)

Yttrande 2011/12:UbU2y

2011/12:UbU2y En samordnad och långsiktig strategi för romsk inkludering 20122032 Utbildningsutskottets yttrande 2011/12:UbU2y En samordnad och långsiktig strategi för romsk inkludering 20122032 Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har beslutat att bereda utbildningsutskottet tillfälle att yttra sig över

2012-04-19

Yttrande 2011/12:UbU2y (pdf, 41 kB)

Yttrande 2011/12:UbU1y

2011/12:UbU1y Barnfattigdom Utbildningsutskottets yttrande 2011/12:UbU1y Barnfattigdom Till socialutskottet Socialutskottet beslutade den 15 november 2011 att ge utbildningsutskottet tillfälle att yttra sig över de motioner om barnfattigdom som väckts under den allmänna motionstiden 2011. Utbildningsutskottet avgränsar

2012-01-20

Yttrande 2011/12:UbU1y (pdf, 54 kB)

Yttrande 2008/09:UbU3y

2008/09:UbU3 2009 års ekonomiska vårproposition Utbildningsutskottets yttrande 2008/09:UbU3 2009 års ekonomiska vårproposition Till finansutskottet Finansutskottet har den 5 maj 2009 beslutat att ge utbildningsutskottet tillfälle att avge yttrande över 2009 års ekonomiska vårproposition prop. 2008/09:100 jämte motioner

2009-05-15

Yttrande 2008/09:UbU3y (pdf, 47 kB)

Yttrande 2008/09:UbU2y

2008/09:UbU2 Från erkännande till egenmakt regeringens strategi för de nationella minoriteterna Utbildningsutskottets yttrande 2008/09:UbU2 Från erkännande till egenmakt regeringens strategi för de nationella minoriteterna Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har den 26 mars 2009 beslutat att bereda utbildningsutskottet

2009-04-23

Yttrande 2008/09:UbU2y (pdf, 60 kB)

Yttrande 2008/09:UbU1y

2008/09:UbU1 Åtgärder för jobb och omställning Utbildningsutskottets yttrande 2008/09:UbU1 Åtgärder för jobb och omställning Till finansutskottet Finansutskottet har den 22 januari 2009 beslutat att bereda utbildningsutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 2008/09:97 Åtgärder för jobb och omställning

2009-02-20

Yttrande 2008/09:UbU1y (pdf, 57 kB)

Yttrande 1993/94:UbU6

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utbildningsutskottets yttrande 1993/94:UbU6y Kompletteringspropositionen prop. 1993/94:150 bil. 8 1993/94 UbU6y Till finansutskottet Finansutskottet har den 3 maj 1994 berett utbildningsutskottet tillfålle att avge yttrande över proposition 1993/94:150 med

1993-12-31

Yttrande 1993/94:UbU6 (pdf, 1069 kB)

Yttrande 1993/94:UbU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utbildningsutskottets yttrande 1993/94:UbU5y Lämplighetsprövning för patientorienterade yrken, m.m. 1993/94 UbU5y Till socialutskottet Socialutskottet har den 14 april 1994 beslutat bereda utbildningsutskottet tillfålle att yttra sig över Riksdagens revisorers

1993-12-31

Yttrande 1993/94:UbU5 (pdf, 186 kB)

Yttrande 1993/94:UbU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utbildningsutskottets yttrande 1993/94:UbU4y Regionalpolitiken Till arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet har den 29 mars 1994 berett utbildningsutskottet tillfålle att avge yttrande över proposition 1993/94:140 Bygder och regioner i utveckling

1993-12-31

Yttrande 1993/94:UbU4 (pdf, 322 kB)

Yttrande 1993/94:UbU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utbildningsutskottets yttrande 1993/94:UbU3y Jämställdhetspolitiken Till arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet har den 15 mars och den 12 april 1994 beslutat bereda utbildningsui:skottet tillfålle att yttra sig över proposition 1993/94:147 Jämställdhetspolitiken:

1993-12-31

Yttrande 1993/94:UbU3 (pdf, 396 kB)

Yttrande 1993/94:UbU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utbildningsutskottets yttrande 1993/94:UbU2y Revisionen av Stiftelsen Riksbankens jubileumsfond 1993/94 UbU2y Till finansutskottet Finansutskottet har den 22 februari 1994 beslutat bereda utbildningsutskottet tillfålle att avge yttrande över motion 1993/94:Fi404

1993-12-31

Yttrande 1993/94:UbU2 (pdf, 115 kB)

Yttrande 1993/94:UbU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utbildningsutskottets yttrande 1993/94:UbUly Arbetsmarknadspolitiska åtgärder för ungdomar och långtidsarbetslösa, m.m. 1993/94 UbUly Till arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet har den 11 november 1993 berett utbildningsutskottet tillfålle att

1993-12-31

Yttrande 1993/94:UbU1 (pdf, 101 kB)

Yttrande 1990/91:UbU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utbildningsutskottets yttrande 1990/91 UbU4y Ärendefördelningen mellan riksdagens utskott Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har berett utbildningsutskottet tillfalle att yttra sig över de förslag till ändrad ärendefördelning mellan riksdagens

1990-12-31

Yttrande 1990/91:UbU4 (pdf, 56 kB)

Yttrande 1990/91:UbU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utbildningsutskottets yttrande 1990/91 UbU3y Förenklad behandling av motioner Till konstitutionsutskottet Konstilutionsutskottet har berett utbildningsutskottet tillfalle alt avge yttrande över motionerna 1990/91:K314 och 1990/91:K316 när det gäller förenklad

1990-12-31

Yttrande 1990/91:UbU3 (pdf, 261 kB)

Yttrande 1990/91:UbU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utbildningsutskottets yttrande 1990/91:UbU2y Anslag till länsstyrelserna m.m. prop. 1990/91:100 bil. 15 1990/91 UbU2y Till bostadsutskottet Bostadsutskottet har den 5 februari 1991 beslutat att bereda utbildningsutskottet tillfalle att yttra sig över proposition

1990-12-31

Yttrande 1990/91:UbU2 (pdf, 107 kB)
Paginering