Dokument & lagar (3 träffar)

Yttrande 1971:SoU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialutskottets yttrande nr 1 år 1971 SoU 1971:1 y Till finansutskottet Genom beslut den 19 oktober, den 4 november och den 17 november 1971 har finansutskottet hemställt att socialutskottet avger yttrande över dels modonen 1971:1490 av herr FäUdin m. fl.

1971-12-31

Yttrande 1971:SoU1 (pdf, 111 kB)

Yttrande 1971:CU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Civilutskottets yttrande nr 2 år 1971 CU 1971:2 y Till finansutskottet Kungl. Maj:t har i propositionen 1971:140 bilaga 9, s. 57-58 föreslagit riksdagen 1. att godkänna en förordad ändring av villkoren för bostadslån som innebär att lån får lämnas vissa

1971-12-31

Yttrande 1971:CU2 (pdf, 171 kB)

Yttrande 1971:CU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Civilutskottets yttrande nr 1 år 1971 CU 1971:1 y Till finans utsko 11 et I motionen 1971:1490 av herr Fälldin m. fl. c har utom annat hemställts att riksdagen måtte besluta uttala sig för att Kungl. Maj:t i enlighet med av riksdagen erhållet bemyndigande

1971-12-31

Yttrande 1971:CU1 (pdf, 174 kB)