Dokument & lagar (186 träffar)

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2013/14:5

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:5 DATUM 2013-10-24 TID 10.3010.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:4. 2 Nya åldersgränser och ökad flexibilitet i föräldraförsäkringen SfU3 Utskottet behandlade proposition 2013/14:4

2013-10-24

Utbildningsutskottets protokoll 2013/14:6

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:6 DATUM 2013-10-22 TID 11.0011.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:5. 2 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning UbU1 Utskottet behandlade proposition 2013/14:1 i de delar som avsåg

2013-10-22

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2013/14:4

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:4 DATUM 2013-10-22 TID 11.0011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:3. 2 Ramar för utgiftsområdena 8 och 1012 SfU1y Utskottet fortsatte behandlingen av fråga om yttrande till finansutskottet

2013-10-22

Utbildningsutskottets protokoll 2013/14:5

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:5 DATUM 2013-10-17 TID 10.0011.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Minskade krav på dokumentation i skolan UbU5 Utskottet fortsatte behandlingen av prop. 2012/13:195 och motioner. Utskottet justerade förslag till betänkande 2013/14:UbU5 S- och MP ledamöterna

2013-10-17

Utbildningsutskottets protokoll 2013/14:4

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:4 DATUM 2013-10-15 TID 11.0011.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:3. 2 Anmälningar Anmäldes inkomna skrivelser enligt bilaga 2. 3 Vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors

2013-10-15

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2013/14:3

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:3 DATUM 2013-10-15 TID 11.0011.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:2. 2 Budgetpropositionen för 2014, utgiftsramar m.m. Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet

2013-10-15

Kulturutskottets protokoll 2013/14:4

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:4 DATUM Tisdagen den 15 oktober 2013 TID Kl. 09.2009.25 10.0012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2013/14:3 av den 3 oktober 2013. 2 Fråga om yttrande till finansutskottet över förslag till ramar för budgetåret 2014

2013-10-15

Utbildningsutskottets protokoll 2013/14:3

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:3 DATUM 2013-10-03 TID 10.0012.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara vid sammanträdet Utskottet beslutade enligt 4 kap. 13 andra stycket riksdagsordningen att medge att föredragande Anders Dölling vid EU-nämnden fick vara närvarande vid

2013-10-03

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2013/14:2

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:2 DATUM 2013-10-03 TID 10.3011.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att Suzanne Primér, Annette Lind Solbjerg och Anne Rymer-Rythén från projektet Digital mötestjänst fick närvara vid sammanträdet. 2

2013-10-03

Kulturutskottets protokoll 2013/14:3

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:3 DATUM Torsdagen den 3 oktober 2013 TID Kl. 9.3010.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2013/14:2 av den 24 september 2013. 2 Ny bibliotekslag KrU2 Utskottet fortsatte behandlingen av regeringens proposition 2012/13:147

2013-10-03

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2013/14:1

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:1 DATUM 2013-10-01 TID 11.0012.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:40. 2 Information av Inspektionen för socialförsäkringen Generaldirektör Per Molander med medarbetare informerade

2013-10-01

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2013/14:1

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:1 DATUM 2013-10-01 TID 11.0012.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:40. 2 Information av Inspektionen för socialförsäkringen Generaldirektör Per Molander med medarbetare informerade

2013-10-01

Utbildningsutskottets protokoll 2013/14:2

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:2 DATUM 2013-09-26 TID 09.3009.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:1. 2 Anmälningar Anmäldes inkomna skrivelser enligt bilaga 2. 3 Vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors

2013-09-26

Kulturutskottets protokoll 2013/14:2

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:2 DATUM Torsdagen den 24 september 2013 TID Kl. 10.3011.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information om public service-frågor Företrädare för de tre public service-företagen informerade i aktuella frågor rörande public service: Sveriges Radio AB Vd Cilla Benkö

2013-09-24

Utbildningsutskottets protokoll 2013/14:1

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:1 DATUM 2013-09-19 TID 10.0011.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Ordförande i utskottet under perioden den 19 septemberden 8 december 2013 Utskottet beslutade utse Betty Malmberg att vara ordförande i utskottet under perioden den 19 septemberden 8 december

2013-09-19

Kulturutskottets protokoll 2013/14:1

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:1 DATUM Torsdagen den 19 september 2013 TID 10.1511.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medger att verksamhetscontroller Ann-Kristin Coucy, ledningsstaben, Riksdagsförvaltningen, får närvara under sammanträdespunkter som gäller utskottets

2013-09-19

Kulturutskottets protokoll 2008/09:11

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:11 DATUM Tisdagen den 16 december 2008 TID Kl. 11.0011.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Utomståendes närvaro vid sammanträde i utskottet Enligt 4 kap. 13 RO får utskottet, om det finns särskilda skäl, medge att även någon annan än en ledamot, en suppleant eller

2009-12-16

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2008/09:35

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:35 DATUM 2009-08-11 TID 11.00-11.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll nr 2008/09:34. 2 Yttrande till justitieutskottet Stockholmsprogrammet Fortsattes behandlingen av yttrande till justitieutskottet

2009-08-11

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2008/09:34

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:34 DATUM 2009-06-16 TID 11.00-12.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll nr 2008/09:33. 2 Fråga om yttrande till justitieutskottet Stockholmsprogrammet Behandlades fråga om yttrande till justitieutskottet

2009-06-16

Kulturutskottets protokoll 2008/09:29

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:29 DATUM Tisdagen den 16 juni 2009 TID Kl. 11.0012.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information Företrädare för Kulturdepartementet, statsrådet Lena Adelsohn Liljeroth med medarbetare samt företrädare för Integrations- och jämställdhetsdepartementet, statsrådet

2009-06-16