Dokument & lagar (268 träffar)

Utbildningsutskottets protokoll 2013/14:15

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:15 DATUM 2013-12-12 TID 8.009.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Skolverket Generaldirektör Anna Ekström och enhetschef Sverker Härd, Skolverket, informerade om PISA. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:14. 3 Anmälningar

2013-12-12

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2013/14:14

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:14 DATUM 2013-12-12 TID 08.00 09.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kommissionens förslag om fastställande för år 2014 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i EU-vatten och, för EU-fartyg, i vissa andra vatten

2013-12-12

Kulturutskottets protokoll 2013/14:12

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:12 DATUM Torsdagen den 12 december 2013 TID Kl. 08.3008.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2013/14:11 av den 28 november 2013. 2 Spelfrågor KrU6 Utskottet behandlade motioner om spelfrågor. Ärendet bordlades för fortsatt

2013-12-12

Utbildningsutskottets protokoll 2013/14:14

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:14 DATUM 2013-12-05 TID 10.0011.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information om PIAAC Nationell projektledare för PIAAC Ann-Charlott Larsson, ställföreträdande chef för IFAU docent Erik Mellander, kansliråd Carina Lindén och ämnesråd Peter Johansson, Utbildnings-departementet,

2013-12-05

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2013/14:15

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:15 DATUM 2013-12-05 TID 10.3011.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Ministerrådsmöte, sociala frågor EPSCO Statssekreteraren Anna Pettersson Westerberg, Socialdepartementet, återrapporterade från möte i EPSCO-rådet den 20 juni och den 15 oktober

2013-12-05

Utbildningsutskottets protokoll 2013/14:13

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:13 DATUM 2013-12-03 TID 11.0011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:12. 2 Anmälningar Anmäldes inkomna skrivelser enligt bilaga 2. 3 Utgiftsområde 15 Studiestöd UbU2 Utskottet fortsatte behandlingen

2013-12-03

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2013/14:14

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:14 DATUM 2013-12-03 TID 11.0012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Riksrevisionen Riksrevisor Jan Landahl med medarbetare informerade om rapporten RIR 2013:14 Sjunde AP-fonden svarar förvaltningen av premiepensionen mot spararnas krav 2 Justering

2013-12-03

Utbildningsutskottets protokoll 2013/14:12

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:12 DATUM 2013-11-28 TID 10.00-10.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:11. 2 Anmälningar Anmäldes inkomna skrivelser enligt bilaga 2. 3 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning UbU1 Utskottet

2013-11-28

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2013/14:13

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:13 DATUM 2013-11-28 TID 10.3011.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Ministerrådsmöte, rättsliga och inrikes frågor RIF Statsrådet Tobias Billström, Justitiedepartementet, återrapporterade från mötet i rådet för rättsliga och inrikes frågor den

2013-11-28

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2013/14:12

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:12 DATUM 2013-11-28 TID 10.00 10.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:10 2 Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård MJU1 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2013/14:1

2013-11-28

Kulturutskottets protokoll 2013/14:11

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:11 DATUM Torsdagen den 28 november 2013 TID Kl. 9.3011.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2013/14:10 av den 26 november 2013. 2 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid KrU1 Utskottet fortsatte behandlingen

2013-11-28

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2013/14:12

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:12 DATUM 2013-11-26 TID 10.3012.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Offentlig utfrågning Utskottet höll en offentlig utfrågning om vårdnadsbidrag och jämställdhetsbonus. Program se bilaga 2. Vid protokollet Justeras den 28 november 2013 SOCIALFÖRSÄKRINGS-UTSKOTTET

2013-11-26

Kulturutskottets protokoll 2013/14:10

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:10 DATUM Tisdagen den 26 november 2013 TID Kl. 11.0011.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2013/14:9 av den 21 november 2013. 2 Redovisning av utskottets utvärderings- och uppföljningsgrupp Ordförande i kulturutskottets

2013-11-26

Utbildningsutskottets protokoll 2013/14:11

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:11 DATUM 2013-11-21 TID 10.0010.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara vid sammanträdet Utskottet beslutade enligt 4 kap. 13 andra stycket riksdagsordningen att medge att föredragande Karin Broms vid EU-nämnden fick vara närvarande vid sammanträdet

2013-11-21

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2013/14:11

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:11 DATUM 2013-11-21 TID 10.3010.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:10. 2 Budgetpropositionen för 2014, utgiftsområde 8 Migration SfU2 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition

2013-11-21

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2013/14:10

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:10 DATUM 2013-11-21 TID 10.00 10.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:8 2 Kommissionens förslag om ändring av förordning EG nr 1166/2008 om undersökningar om jordbrukets struktur

2013-11-21

Kulturutskottets protokoll 2013/14:9

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:9 DATUM Torsdagen den 21 november 2013 TID Kl. 9.309.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2013/14:8 av den 14 november 2013. 2 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid KrU1 Fortsattes behandlingen av proposition

2013-11-21

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2013/14:10

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:10 DATUM 2013-11-19 TID 11.00-11.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information av Inspektionen för socialförsäkringen Generaldirektör Per Molander med medarbetare informerade om inspektionens rapporter 2013:14 Den fria rörligheten inom EU

2013-11-19

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2013/14:9

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:9 DATUM 2013-11-19 TID 11.00 11.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:7. 2 Ändringar i växtskyddslagen MJU4 Utskottet fortsatte behandlingen av prop. 2012/13:174 och 2013/14:18.

2013-11-19

Utbildningsutskottets protokoll 2013/14:10

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:10 DATUM 2013-11-14 TID 10.0011.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:9. 2 Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen UbU1y Utskottet fortsatte behandlingen av frågan om yttrande

2013-11-14