Dokument & lagar (268 träffar)

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2013/14:9

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:9 DATUM 2013-11-14 TID 10.3012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information av Migrationsverket Generaldirektör Anders Danielsson med medarbetare informerade om verkets arbete och om aktuella frågor. 2 Justering av protokoll Utskottet

2013-11-14

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2013/14:8

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:8 DATUM 2013-11-14 TID 08.30 10.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kommissionens förslag om en ny EU-skogsstrategi: för skogarna och den skogsbaserade sektorn Utskottet överlade med landsbygdsminister Eskil Erlandsson, Landsbygdsdepartementet,

2013-11-14

Kulturutskottets protokoll 2013/14:8

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:8 DATUM Torsdagen den 14 november 2013 TID Kl. 10.0011.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2013/14:7 av den 7 november 2013. 2 Medgivande att närvara Utskottet medgav att Jesper Englund, som praktiserar som politisk sekreterare

2013-11-14

Utbildningsutskottets protokoll 2013/14:9

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:9 DATUM 2013-11-12 TID 11.0011.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara vid sammanträdet Utskottet beslutade enligt 4 kap. 13 andra stycket riksdagsordningen att medge att föredragande Karin Broms vid EU-nämnden fick vara närvarande vid sammanträdet

2013-11-12

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2013/14:8

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:8 DATUM 2013-11-12 TID 11.3013.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentligt seminarium Utskottet höll ett offentligt seminarium tillsammans med arbetsmarknadsutskottet om företagshälsovårdens roll i rehabiliteringsarbetet. Program se bilaga

2013-11-12

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2013/14:7

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:7 DATUM 2013-11-12 TID 11.00 11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:7. 2 Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård MJU1 Utskottet behandlade proposition 2013/14:1, utgiftsområde

2013-11-12

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2013/14:7

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:7 DATUM 2013-11-07 TID 10.3010.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:6. 2 Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen SfU2y Utskottet fortsatte behandlingen av

2013-11-07

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2013/14:6

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:6 DATUM 2013-11-07 TID 08.00 08.30  09.00 10.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kommissionens förslag om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter Utskottet överlade med miljöminister Lena Ek,

2013-11-07

Kulturutskottets protokoll 2013/14:14

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:7 DATUM Torsdagen den 7 november 2013 TID Kl. 9.309.50 9.5511.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2013/14:6 av den 24 oktober 2013. 2 Bildning och tillgänglighet radio och tv i allmänhetens tjänst KrU3 Utskottet fortsatte

2013-11-07

Utbildningsutskottets protokoll 2013/14:8

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:8 DATUM 2013-11-05 TID 11.0011.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:7. 2 Anmälningar Anmäldes inkomna skrivelser enligt bilaga 2. 3 Ramar för utgiftsområdena 15 Studiestöd och 16 Utbildning och universitetsforskning

2013-11-05

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2013/14:6

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:6 DATUM 2013-11-05 TID 11.0012.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information av Försäkringskassan Generaldirektör Dan Eliasson och verksamhetsområdeschef Ulrika Persson, Försäkringskassan, informerade om myndighetens verksamhet och aktuella

2013-11-05

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2013/14:5

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:5 DATUM 2013-11-05 TID 11.00 12.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Beslut om närvaro Utskottet beslutade att Anders Grönvall, S-kansliet, Louise Dreifeldt, M-kansliet, Linn Johansson, C-kansliet, Kristoffer Löfblad, SD-kansliet och Peter

2013-11-05

Utbildningsutskottets protokoll 2013/14:7

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:7 DATUM 2013-10-24 TID 10.0011.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om aktuella EU-frågor Forskningsråd Magnus Härviden och utbildningsråd Carl-Albert Hjelmborn, Sveriges ständiga representation vid Europeiska Unionen samt kansliråd Åsa Petri, Utbildningsdepartementet

2013-10-24

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2013/14:5

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:5 DATUM 2013-10-24 TID 10.3010.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:4. 2 Nya åldersgränser och ökad flexibilitet i föräldraförsäkringen SfU3 Utskottet behandlade proposition 2013/14:4

2013-10-24

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2013/14:4

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:4 DATUM 2013-10-24 TID 10.00 10.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Ny riksdagsstipendiat Ordförande hälsade riksdagsstipendiat Cecilia Josefsson välkommen som praktikant i miljö- och jordbruksutskottet under hösten 2013 och början av 2014.

2013-10-24

Utbildningsutskottets protokoll 2013/14:6

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:6 DATUM 2013-10-22 TID 11.0011.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:5. 2 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning UbU1 Utskottet behandlade proposition 2013/14:1 i de delar som avsåg

2013-10-22

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2013/14:4

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:4 DATUM 2013-10-22 TID 11.0011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:3. 2 Ramar för utgiftsområdena 8 och 1012 SfU1y Utskottet fortsatte behandlingen av fråga om yttrande till finansutskottet

2013-10-22

Utbildningsutskottets protokoll 2013/14:5

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:5 DATUM 2013-10-17 TID 10.0011.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Minskade krav på dokumentation i skolan UbU5 Utskottet fortsatte behandlingen av prop. 2012/13:195 och motioner. Utskottet justerade förslag till betänkande 2013/14:UbU5 S- och MP ledamöterna

2013-10-17

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2013/14:3

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:3 DATUM 2013-10-17 TID 10.00 11.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Ny suppleant Ordförande hälsade Gustav Schyllert M välkommen som extra suppleant i utskottet under Linda Wemmerts M föräldraledighet. 2 Information från Statens Geotekniska

2013-10-17

Utbildningsutskottets protokoll 2013/14:4

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:4 DATUM 2013-10-15 TID 11.0011.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:3. 2 Anmälningar Anmäldes inkomna skrivelser enligt bilaga 2. 3 Vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors

2013-10-15