Dokument & lagar (105 träffar)

Försvarsutskottets protokoll 2006/07:25

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL Utskottssammanträde 2006/07:25 Datum 2007-03-27 Tid 11.0011.15 Närvarande Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat. 2 Justering av protokoll Justeras protokoll 2006/07:24 3 Kanslianmälningar Anmäls förfrågan från Elöverkänsligas riksförbund att uppvakta

2007-03-27

Försvarsutskottets protokoll 2006/07:24

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL Utskottssammanträde 2006/07:24 Datum 2007-03-22 Tid 10.00 10.45 Närvarande Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat. 2 Föredragning Särskilde utredaren Anders Svärd orienterar om utredningen om nationell krisledning Fö 2006:02Ledamöternas frågor besvaras.

2007-03-22

Försvarsutskottets protokoll 2006/07:23

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL Utskottssammanträde 2006/07:23 Datum 2007-03-20 Tid 11.00 11.20 Närvarande Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat. 2 Justering av protokoll Justeras protokoll 2006/07:22 3 Kanslianmälningar Anmäls att behandlingen av proposition En anpassad försvars-underrättelseverksamhet

2007-03-20

Försvarsutskottets protokoll 2006/07:22

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL Utskottssammanträde 2006/07:22 Datum 2007-03-15 Tid 10.00 10.40 Närvarande Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat. 2 Föredragning Rättssakskunnig Daniel Ström och politisk sakkunnig Malin Werner från Försvarsdepartementet lämnar information m a a proposition

2007-03-15

Försvarsutskottets protokoll 2006/07:21

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL Utskottssammanträde 2006/07:21 Datum 2007-03-13 Tid 11.10 11.45 Närvarande Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat. 2 Yttrande till utrikesutskottet Utrikesutskottet har beslutat ge försvarsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2006/07:51 Den

2007-03-13

Försvarsutskottets protokoll 2006/07:20

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:20 DATUM 2007-02-20 TID 11.0011.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat. 2 Justering av protokoll Justeras protokoll 2006/07:19. 3 Överläggning Fortsatt behandling av utkast till betänkande 2006/07:FöU4 Krishantering

2007-02-20

Försvarsutskottets protokoll 2006/07:19

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:19 DATUM 2007-02-13 TID 11.0012.15 12.45-13.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat. 2 Föredragning Representanter från Försvarsmakten Genlt Jan Jonsson åtföljd av mj Robert Nylén båda Hkv och Thomas Carlmark MUST

2007-02-13

Försvarsutskottets protokoll 2006/07:18

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:18 DATUM 2007-02-01 TID 10.0012.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat. 2 Föredragning Dep. rådet Lars Wahllund, UD, orienterar om situationen i Kosovo m.m. Ledamöternas frågor besvaras. 3 Justering av protokoll

2007-02-01

Försvarsutskottets protokoll 2006/07:17

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:17 DATUM 2007-01-30 TID 11.00-11.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat. 2 Justering av betänkande Fortsätts behandlingen av betänkande FöU3 Märkning av plastiska sprängämnen. Utskottet fattar beslut i ärendet.

2007-01-30

Försvarsutskottets protokoll 2006/07:16

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:16 DATUM 2007-01-25 TID 10.00 10.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat. 2 Justering av protokoll Justeras protokoll 2006/07:15 3 Kanslianmälningar Påminns om besöket vid Hemvärnets stridsskola onsdagen den

2007-01-25

Försvarsutskottets protokoll 2006/07:15

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL Utskottssammanträde 2006/07:15 Datum 2006-12-07 Tid 09.00 09.25 Närvarande Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat. 2 Föredragning Statssekreterare HG Wessberg ger information angående EU:s rådsmöten. Ledamöternas frågor besvaras. 3 Justering av protokoll

2006-12-07

Försvarsutskottets protokoll 2006/07:14

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL Utskottssammanträde 2006/07:14 Datum 2006-11-30 Tid 10.00 10.15 10.30 11.10 12.00 12.25 Närvarande Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat. 2 Justering av protokoll Justeras protokoll 2006/07:13. 3 Kanslianmälningar Beslutas att hålla ett extra sammanträde

2006-11-30

Försvarsutskottets protokoll 2006/07:13

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:13 Datum 2006-11-28 Tid 11.00 11.10 Närvarande Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat. 2 Justering av protokoll Justeras protokoll 2006/07:12. 3 Överläggning Fortsätts behandlingen av betänkande FöU1 Försvar samt beredskap

2006-11-28

Försvarsutskottets protokoll 2006/07:12

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:12 Datum 2006-11-23 Tid 10.00 11.50 Närvarande Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat. 2 Föredragning Försvarsindustriföreningen representeras av Peter Lundberg och Lars Olsson som ger en presentation av föreningen och dess

2006-11-23

Försvarsutskottets protokoll 2006/07:11

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:11 DATUM 2006-11-21 TID 11.00-11.30 12.30-13.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat. 2 Justering av protokoll Justering av protokoll 2006/07:10. 3 Kanslianmälningar Anmäls rapporten från Försvarsdepartementet

2006-11-21

Försvarsutskottets protokoll 2006/07:10

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:10 DATUM 2006-11-16 TID 10.00 12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Vice ordföranden förklarar sammanträdet öppnat. 2 Justering av protokoll Justeras protokoll 2006/07:9. 3 Utskottets arbetsordning Utskottet beslutar godkänna den föreslagna arbetsordningen.

2006-11-16

Försvarsutskottets protokoll 2006/07:9

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:9 DATUM 2006-11-14 TID 11.00 11.30 13.00 14.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat. 2 Justering av protokoll Justeras protokoll 2006/07:8. 3 Överläggning Behandlas underlag till betänkande 2006/07:FöU1 Försvar

2006-11-14

Försvarsutskottets protokoll 2006/07:8

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:8 DATUM 2006-11-09 TID 11.00 11.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat. 2 Föredragning Försvarsminister Mikael Odenberg, åtföljd av Johan Raeder och Cecilia Looström samt Sara Bogefeldt Darlin, lämnar information

2006-11-09

Försvarsutskottets protokoll 2006/07:7

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:7 DATUM 2006-11-07 TID 11.00 11.15 13.0013.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat. 2 Justering av protokoll Justeras protokoll 2006/07:6 3 Kanslianmälningar Anmäls besök av Högre räddningstjänstkurs onsdagen

2006-11-07

Försvarsutskottets protokoll 2006/07:6

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:6 DATUM 2006-10-26 TID 11.00 11.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat. 2 Justering av protokoll Justeras protokoll 2006/07:5. 3 Kanslianmälningar Informeras om att antalet suppleanter i utskottet har ökat med

2006-10-26