Dokument & lagar (105 träffar)

Försvarsutskottets protokoll 2006/07:5

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:5 DATUM 2006-10-24 TID 11.00 11.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat. 2 Justering av protokoll Justeras protokoll 2006/07:4. 3 Kanslianmälningar Informeras om att en utskottsintroduktion av Statens räddnings-verk

2006-10-24

Försvarsutskottets protokoll 2006/07:4

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:4 DATUM 2006-10-19 TID 09.3009.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat. 2 Justering av protokoll Justeras protokoll 2006/07:3. 3 Kanslianmälningar Påminns om behovet att anmäla till kansliet besöket hos Kustbevakningen

2006-10-19

Försvarsutskottets protokoll 2006/07:3

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:3 DATUM 2006-10-17 TID 10.30 11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat. 2 Justering av protokoll Justeras protokoll 2006/07:2. 3 Kanslianmälningar Anmäls möte med Rysslands försvarsminister Ivanov hos talmannen

2006-10-17

Försvarsutskottets protokoll 2006/07:2

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:2 DATUM 2006-10-12 TID 10.3010.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat. 2 Justering av protokoll Justeras protokoll 2006/07:1. 3 Kanslianmälningar Anmäls en inbjudan från Folk och Försvar till seminarium med

2006-10-12

Försvarsutskottets protokoll 2006/07:1

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:1 DATUM 2006-10-10 TID 14.0014.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ulrica Messing ssom var den av de närvarande ledamöterna som varit ledamot av riksdagen längst, förklarar sammanträdet öppnat. 2 Upprop Upprop förrättas av de till försvarsutskottet

2006-10-10