Dokument & lagar (187 träffar)

Skatteutskottets protokoll 2013/14:11

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:11 DATUM 2013-11-28 TID 11.0512.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:10. 2 Kanslimeddelanden Kanslichefen informerade om följande skrivelser som delats till ledamöterna vid dagens sammanträde:

2013-11-28

Försvarsutskottets protokoll 2013/14:13

RIKSDAGEN FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:13 DATUM 2013-11-28 TID 10.0011.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Utskottet beslutade om tystnadsplikt enligt 4 kap. 17 riksdagsordningen i fråga om de uppgifter som lämnas av Försvarsmakten om dess verksamhet och som bör hållas hemliga

2013-11-28

Skatteutskottets protokoll 2013/14:10

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:10 DATUM 2013-11-26 TID 10.0011.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Företagsskattekommittén Företagsskattekommitténs ordförande HG Wessberg och tf. huvud- sekreterare Lena Björner informerade och besvarade frågor om Företagsskattekommitténs arbete.

2013-11-26

Försvarsutskottets protokoll 2013/14:12

RIKSDAGEN FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:12 DATUM 2013-11-26 TID 11.0012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Utskottet beslutade om tystnadsplikt enligt 4 kap. 17 riksdagsordningen i fråga om de uppgifter som lämnas av Försvarets radioanstalt FRA om dess verksamhet och som bör hållas

2013-11-26

Skatteutskottets protokoll 2013/14:9

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:9 DATUM 2013-11-21 TID 8.308.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:8. 2 Kanslimeddelanden Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes. Kanslichefen påminde om att sammanträdet tisdagen den 26 november

2013-11-21

Försvarsutskottets protokoll 2013/14:11

RIKSDAGEN FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:11 DATUM 2013-11-21 TID 09.3009.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:10. 2 Kanslimeddelanden Tillförordnade kanslichefen anmälde inkommen handling från Sveriges civilförsvarsförbund. Tf kanslichefen

2013-11-21

Försvarsutskottets protokoll 2013/14:10

RIKSDAGEN FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:10 DATUM 2013-11-14 TID 09.0011.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Generaldirektör Peter Sandwall åtföljd av generallöjtnant Jan Salestrand och handläggare Peter Nilsson från Försvarsmakten informerade om personalbehovet och personalrekryteringen

2013-11-14

Försvarsutskottets protokoll 2013/14:9

RIKSDAGEN FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:9 DATUM 2013-11-12 TID 11.0011.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:7 och 8. 2 Kanslimeddelanden Tillförordnade kanslichefen meddelade att proposition 2013/14:33 inkommit till riksdagen och

2013-11-12

Försvarsutskottets protokoll 2013/14:8

RIKSDAGEN FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:8 DATUM 2013-11-07 TID 09.0011.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Utskottet beslutade om tystnadsplikt enligt 4 kap. 17 riksdagsordningen i fråga om de uppgifter som lämnas av Försvarets radioanstalt FRA om dess verksamhet och som bör hållas

2013-11-07

Skatteutskottets protokoll 2013/14:7

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:7 DATUM 2013-11-05 TID 11.0011.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:6. 2 Kanslimeddelanden Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes. Kanslichefen informerade om att information om den digitala

2013-11-05

Försvarsutskottets protokoll 2013/14:7

RIKSDAGEN FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:7 DATUM 2013-11-05 TID 10.0011.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:6. 2 Kanslimeddelanden Tillförordnade kanslichefen påminde om utskottets studiebesök på Försvarets radioanstalt FRA torsdagen

2013-11-05

Skatteutskottets protokoll 2013/14:6

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:6 DATUM 2013-10-24 TID 10.0011.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att föredragande Anders Dölling från EU-nämndens kansli fick närvara under sammanträdet vid punkt 1 på föredragnings- listan. 2 EU-information

2013-10-24

Försvarsutskottets protokoll 2013/14:6

RIKSDAGEN FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:6 DATUM 2013-10-24 TID 10.0011.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Chefen för Must generalmajor Gunnar Karlson och chefen för undkontorets EAS-avdelning överste Pär Blid från Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten MustFörsvarsmakten

2013-10-24

Skatteutskottets protokoll 2013/14:5

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:5 DATUM 2013-10-22 TID 11.0012.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Skatteverket Generaldirektör Ingemar Hansson informerade och besvarade frågor om Skatteverket. 2 Uppvakning om 3:12-reglerna Vd, koncernchef, Carola Lemne, Praktikertjänst AB, uppvaktade

2013-10-22

Försvarsutskottets protokoll 2013/14:5

RIKSDAGEN FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:5 DATUM 2013-10-22 TID 11.0011.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Rättschef Maria Hedegård åtföljd av ämnesråd Mikael Andersson från Försvarsdepartementet informerade utskottet om regelverket kring signalspaning. Ledamöternas frågor besvarades.

2013-10-22

Skatteutskottets protokoll 2013/14:4

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:4 DATUM 2013-10-15 TID 11.0012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kronofogden Rikskronofogde Eva Liedström Adler informerade och besvarade frågor om Kronofogden. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:3. Inkomna skrivelser

2013-10-15

Försvarsutskottets protokoll 2013/14:4

RIKSDAGEN FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:4 DATUM 2013-10-15 TID 11.0012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:3. 2 Kanslimeddelanden Tillförordnade kanslichefen meddelade att kansliet ställt en pärm med inkomna skrivelser i sessionssalen

2013-10-15

Skatteutskottets protokoll 2013/14:8

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:8 DATUM 2013-10-14 TID 10.0010.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen SkU3y Utskottet fortsatte behandlingen av fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över uppföljning av riksdagens tillämpning

2013-10-14

Skatteutskottets protokoll 2013/14:3

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:3 DATUM 2013-10-03 TID 10.0010.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Ordföranden hälsade Monica Green S särskilt välkommen till dagens sammanträde. 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:1 och 2013/14:2. 2 Kanslimeddelanden Inkomna

2013-10-03

Försvarsutskottets protokoll 2013/14:3

RIKSDAGEN FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:3 DATUM 2013-10-03 TID 10.0011.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Utskottet medgav att Karin Nordström från EU-nämndens kansli fick närvara under sammanträdet vid punkt 1 på föredragningslistan. Statsrådet Karin Enström åtföljd av politiskt

2013-10-03