Dokument & lagar (141 träffar)

Försvarsutskottets protokoll 2005/06:21

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:21 DATUM 2006-03-16 TID 10.00 11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat. 2 Föredragning Tjf personaldirektören, bgen Bengt Axelsson åtföljd av Jörgen Kalmendal, Jan Dorf, Charlotte Isaksson samt Krister Fahlstedt,

2006-03-16

Försvarsutskottets protokoll 2005/06:20

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:20 DATUM 2006-03-14 TID 11.00 11.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat. 2 Justering Fortsatt behandling av förslag till betänkande 2005/06: FöU6 Militära skjut- och övningsfält Utskottet fattar beslut i ärendet.

2006-03-14

Försvarsutskottets protokoll 2005/06:19

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:19 DATUM 2006-03-09 TID 10.00 12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat. 2 Föredragningar GD Marie Hafström åtföljd av bgen Bengt Axelsson, övlt Gunnar Magnusson, avddir Jan Borling, övlt Bo Holmberg samt övlt

2006-03-09

Försvarsutskottets protokoll 2005/06:18

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:18 DATUM 2006-03-07 TID 11.00 11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat. 2 Justering av protokoll Justering av protokoll 2005/06:17 3 Kanslianmälningar Påminns om överläggningen på torsdag den 9 mars kl. 09.00

2006-03-07

Försvarsutskottets protokoll 2005/06:17

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:17 DATUM 2006-02-21 TID 11.00 11.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat. 2 Justering av protokoll Justering av protokoll 2005/06:16 3 Kanslianmälningar Påminns om morgondagens kammardebatter avseende FöU4

2006-02-21

Försvarsutskottets protokoll 2005/06:16

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:16 DATUM 2006-02-07 TID 11.0011.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat. 2 Justering av protokoll Justering av protokoll 2005/06:15 3 Kanslianmälningar Anmäls förslag på datum för utskottets träff med ÖB Håkan

2006-02-07

Försvarsutskottets protokoll 2005/06:15

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:15 DATUM 2006-02-02 TID 10.00 11.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Utrikesutskottets ordföranden, Urban Ahlin shälsar välkomna till en föredragning av UD, Fö samt Försvarsmaktens högkvarter gemensamt för utrikes- och försvarsutskotten. 2 Föredragning

2006-02-02

Försvarsutskottets protokoll 2005/06:14

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:14 DATUM 2006-01-31 TID 11.00 11.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat. 2 Justering av protokoll Justering av protokoll 2005/06:13. 3 Överläggning FöU3 Fortsätts behandlingen av betänkande FöU3 Transport

2006-01-31

Försvarsutskottets protokoll 2005/06:13

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:13 DATUM 2006-01-24 TID 11.00 12.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat. 2 Föredragning Bgen Bengt Axelsson och öv Johan Fölstad, båda från Försvarsmakten redogör för arbetet med ett nytt personalförsörjningssystem.

2006-01-24

Försvarsutskottets protokoll 2005/06:12

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:12 DATUM 2006-01-19 TID 10.0010.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Vice ordföranden förklarar sammanträdet öppnat. 2 Föredragning Enhetschef Eva Hjortendal-Hellman åtföljd av pol.sakk. Mathias Bohman, Thomas Jönsson och Ulf Johansson Fö/CIV lämnar

2006-01-19

Försvarsutskottets protokoll 2005/06:1

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:1 Datum 2005-09-14 Tid 15.4015.50 Närvarande Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat. 2 Seminarium av Värnpliktsrådet och försvarsutskottet Beslutas att ett attitydseminarium ska genomföras tillsammans med Värnpliktsrådet fredagen

2005-12-20

Försvarsutskottets protokoll 2005/06:11

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:11 DATUM 2005-11-24 TID 10.00-11.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat. 2 Föredragning GD Michael Sahlin och Jonas Alberoth lämnar information om Folke Bernadotteakademien och dess verksamhet, m.m. Ledamöternas

2005-11-24

Försvarsutskottets protokoll 2005/06:10

FÖRSVARS UTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:10 DATUM 2005-11-22 TID 11.0011.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat. 2 Justering av protokoll Justering av protokoll 2005/06:9. 3 Kanslianmälningar Informeras om de ekonomiska villkoren för Rikskonferensen

2005-11-22

Försvarsutskottets protokoll 2005/06:9

FÖRSVARS UTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:9 DATUM 2005-11-17 TID 09.3010.25  11.00-11.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Vice ordföranden förklarar sammanträdet öppnat. 2 Föredragning ÖB gen Håkan Syrén lämnar information angående genomfört försvarschefsmöte i EU. Ledamöternas frågor besvaras.

2005-11-17

Försvarsutskottets protokoll 2005/06:8

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:8 DATUM 2005-11-15 TID 11.00 11.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat. 2 Justering av protokoll Justeras protokoll 2005/06:7, med en viss namnkomplettering under förteckningen av deputerade till det sammansatta

2005-11-15

Försvarsutskottets protokoll 2005/06:7

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:7 DATUM 2005-11-10 TID 10.00 11.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat. 2 Föredragning Bgen Berndt Grundevik, öv Karl Engelbrektsson, övlt Fredrik Robertsson samt kk Mikael Aaröe samtliga från Försvarsmaktens Högkvarter

2005-11-10

Försvarsutskottets protokoll 2005/06:6

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:6 DATUM 2005-11-08 TID 11.00 11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Eftersom både ordinarie och vice ordförande var frånvarande leddes sammanträdet av Ola Sundell m2 Justering av protokoll Justeras protokoll 2005/06:5. 3 Kanslianmälningar Anmäls

2005-11-08

Försvarsutskottets protokoll 2005/06:5

FÖRSVARS UTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:5 DATUM 2005-10-25 TID 11.00 11.45 13.15 13.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat. 2 Justering av protokoll Justeras protokoll 2005/06:4 3 Kanslianmälningar Anmäls att en delegation ur den amerikanska kongressen

2005-10-25

Försvarsutskottets protokoll 2005/06:4

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:4 Datum 2005-10-18 Tid 11.00 11.20 Närvarande Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat. 2 Justering av protokoll Justering av protokoll 2004/05:3 3 Kanslianmälningar Anmäls att Eskil Erlandsson c och Peter Jonsson s deltar

2005-10-18

Försvarsutskottets protokoll 2005/06:3

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:3 Datum 2005-10-13 Tid 09.30 10.55 Närvarande Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat. 2 Föredragning Depråd Dan Ohlson m.fl, Försvarsdepartementet, ger en redovisning över materielanskaffningsplanen. Ledamöternas frågor besvaras

2005-10-13