Dokument & lagar (46 träffar)

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2011/12:22

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:22 DATUM 20120320 TID 11.00 11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Straff för överträdelser av EU-regler om kemikalier MJU19 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2011/12:59 och motioner. Utskottet justerade förslag till betänkande

2012-03-20

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2011/12:21

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:21 DATUM 20120315 TID 07.30 08.55  09.00-09.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-förslag om reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken Utskottet överlade enligt RO 10:4 med landsbygdsminister Eskil Erlandsson, åtföljd av tjänstemännen

2012-03-15

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2011/12:20

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:20 DATUM 20120301 TID 08.00 09.07  09.20 09.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-förslag om inrättandet av ett program för miljö och klimatpolitik Life Utskottet överlade enligt RO 10:4 med miljöminister Lena Ek åtföljd av tjänstemännen

2012-03-01

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2011/12:19

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:19 DATUM 201202-23 TID 10.00 10.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet beslutade att Elin Hjulström, M-kansliet, får närvara under uppvaktningen av Svenskt Friluftsliv. 2 Uppvaktning av Svenskt Friluftsliv

2012-02-23

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2011/12:18

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:18 DATUM 20120221 TID 10.00 13.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning Utskottet inhämtade information om reformen av EU:s gemensamma jordbrukpolitik. Inbjudna talare: Eskil Erlandsson Landsbygdsminister May Ann Ramsay

2012-02-21

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2011/12:17

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:17 DATUM 20120216 TID 08.00 08.53  09.00 10.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-förslag om europeiska havs- och fiskerifonden Utskottet överlade enligt RO 10:4 med landsbygdsminister Eskil Erlandsson, åtföljd av tjänstemännen Maria

2012-02-16

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2011/12:16

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:16 DATUM 20120202 TID 08.00 08.35  08.55 09.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Ny suppleant Ordförande hälsade suppleanten Emma Wallrup V välkommen som extrasuppleant i utskottet under Jacob Johnsons V tjänstledighet. 2 Avslutat polskt

2012-02-02

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2011/12:15

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:15 DATUM 20120131 TID 11.00 12.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om Djurskyddsutredningen Landshövding Eva Eriksson med medarbetare lämnade information om den nyligen avslutade Djurskyddsutredningen. 2 Justering av protokoll

2012-01-31

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2011/12:14

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:14 DATUM 20120124 TID 11.00 12.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Skogsstyrelsen Generaldirektör Monika Stridsman och chefen för skogsavdelningen, Göran Rune, lämnade information om miljöhänsyn i skogsbruket m.m. 2 EU-förslag

2012-01-24

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2011/12:13

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:13 DATUM 20120119 TID 07.45 09.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-förslag om mandat för att inleda förhandlingar om ett nytt protokoll inom ramen för fiskepartnerskapsavtalet med Marocko Utskottet beslutade att, enligt RO 10:4, överlägga

2012-01-19

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2011/12:12

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:12 DATUM 20111215 TID 11.00 11.59 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Ny utskottsassistent Ordförande hälsade Anna Klefborg välkommen som ny utskottsassistent. 2 Miljöråd 19 december 2011 Utskottet beslutade enligt RO 10:4 att överlägga

2011-12-15

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2011/12:11

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:11 DATUM 20111208 TID 07.30 09.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet beslutade att Tuula Zetterman, riksdagens representant i Bryssel får närvara under punkt 2 4. 2 EU-förslag o m fastställande för 2012 av

2011-12-08

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2011/12:4

RIKSDAGEN SAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:4 DATUM 2011-12-01 TID 09.009.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:3. 2 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan ISAF UFöU2

2011-12-01

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2011/12:3

RIKSDAGEN SAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:3 DATUM 2011-11-29 TID 10.3010.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:2. 2 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan ISAF UFöU2

2011-11-29

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2011/12:2

RIKSDAGEN SAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:2 DATUM 2011-11-24 TID 11.0011.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Sammanträdets öppnande Carina Hägg Ssom var den av de närvarande ledamöterna som varit ledamot av riksdagen längst, förklarade sammanträdet öppnat. 2 Upprop

2011-11-24

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2011/12:10

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:10 DATUM 20111124 TID 10.00 10.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Ordförandes välkomnande Anna Wallen S och Gunnar Sandberg S hälsades välkomna till sitt första sammanträde i miljö- och jordbruksutskottet. 2 Justering av protokoll Utskottet

2011-11-24

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2011/12:9

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:9 DATUM 20111122 TID 11.00 12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Uppvaktning av branschorganisation Swedish aerospace industries Representanter för branschorganisation Swedish aerospace industries uppvaktade utskottet för att lämna information

2011-11-22

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2011/12:8

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:8 DATUM 20111117 TID 08.00 09.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet beslutade att riksdagsstipendiat Mattias Gunnarsson får närvara under punkt 2 och 3. 2 EU- förslag om färdplanen för ett resurseffektivt

2011-11-17

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2011/12:7

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:7 DATUM 20111115 TID 11.00 11.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Utdelning av livsmedel till de sämst ställda i unionen MJU8 Utskottet fortsatte behandlingen av KOM 2011 634. Ärendet bordlades. 2 Ändring i lagen om tävling med hästdjur

2011-11-15

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2011/12:6

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:6 DATUM 20111110 TID 08.00 10.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-förslag om mandat för att inleda förhandlingar om ett nytt protokoll inom ramen för fiskepartnerskapsavtalet med Mauritius Utskottet beslutade att, enligt RO 10:4, överlägga

2011-11-10