Dokument & lagar (101 träffar)

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2008/09:32

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:32 DATUM 2009-04-23 TID 10.00-10.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokollet från utskottets sammanträde den 16 april 2009 justerades. 2 Ärendebehandling Utskottet upptog till behandling proposition 2008/09:170 En sammanhållen

2009-04-23

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2008/09:31

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:31 DATUM 2009-04-21 TID 11.00-12.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Uppvaktning Representanter från Sveriges Mjölkbönder uppvaktade utskottet med anledning av beteskravet för mjölkkor. 2 Uppvaktning Representanter från Eldrimner uppvaktade utskottet

2009-04-21

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2008/09:30

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:30 DATUM 2009-04-16 TID 08.00-08.40 09.00-09.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information inför Jordbruks- och fiskeråd Jordbruksministern lämnade information inför Jordbruks- och fiskeråd den 23-24 april 2009. 2 Uppvaktning Representanter från

2009-04-16

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2008/09:29

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:29 DATUM 2009-04-02 TID 08.00-08.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Överläggning enligt 10 kap. 3 RO Utskottet överlade med statssekreterare Elisabet Falemo åtföljd av tjänstemännen Theresa Kjell och Hans Höglund, samtliga från Miljödepartementet,

2009-04-02

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2008/09:26

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:26 DATUM 2008-04-01 TID 11.00-11.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av betänkande Utskottet upptog till fortsatt behandling motioner om biologisk mångfald. Betänkande 2007/08:MJU14 Biologisk mångfald justerades efter vissa ändringar. Följande

2009-04-01

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2008/09:28

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:28 DATUM 2009-03-26 TID 10.00-10.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokollet från utskottets sammanträde den 19 mars 2009 justerades. 2 Justering av betänkande Utskottet upptog till fortsatt behandling motioner om fiskeripolitik

2009-03-26

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2008/09:27

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:27 DATUM 2009-03-24 TID 11.00-11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Uppvaktning Representanter från Naturskyddsföreningen, Svenska Turistföreningen och Världsnaturfonden uppvaktade utskottet med anledning av proposition 2008/09:119 Strandskyddet

2009-03-24

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2008/09:25

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:25 DATUM 2009-03-12 TID 10.00-10.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Ärendebehandling Utskottet upptog till behandling motioner om jakt och viltvård. Ärendet bordlades för fortsatt handläggning. 2 Inkomna EU-dokument m.m. Inkomna EU-dokument m.m.

2009-03-12

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2008/09:24

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:24 DATUM 2009-03-10 TID 11.00-11.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokollet från utskottets sammanträde den 26 februari 2009 justerades. 2 Justering av betänkande Utskottet upptog till fortsatt behandling proposition

2009-03-10

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2008/09:9

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet PROTOKOLL Utskottssammanträde 2008/09:9 Datum 2009-02-26 Tid 09.3009.40 Närvarande Se bilaga 1 1 Öppnande Ordförande Rolf Gunnarsson m öppnade sammanträdet. 2 Justering av protokoll Justerades protokoll 2008/09:8 3 Justering Fortsattes granskningen av förslag

2009-02-26

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2008/09:23

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:23 DATUM 2009-02-26 TID 08.00-09.15  09.30-09.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Ny suppleant Vice ordförande hälsade Otto von Arnold kd välkommen som ny suppleant i miljö- och jordbruksutskottet 2 Överläggning enligt 10 kap. 3 RO inför det kommande

2009-02-26

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2008/09:8

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet PROTOKOLL Utskottssammanträde 2008/09:8 Datum 2009-02-19 Tid 10.3010.45 Närvarande Se bilaga 1 1 Öppnande Vice ordförande Urban Ahlin s öppnade sammanträdet. 2 Justering av protokoll Justerades protokoll 2008/09:7 3 Granskning Granskning av utkast till betänkande

2009-02-19

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2008/09:22

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:22 DATUM 2009-02-19 TID 10.00-10.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokollen från utskottets sammanträden den 12 och 17 februari 2009 justerades. 2 Ärendebehandling Utskottet upptog till fortsatt behandling KOM 2008 811

2009-02-19

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2008/09:7

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet PROTOKOLL Utskottssammanträde 2008/09:7 Datum 2009-02-17 Tid 12.3012.45 Närvarande Se bilaga 1 1 Öppnande Ordförande Rolf Gunnarsson m öppnade sammanträdet. 2 Justering av protokoll Justerades protokoll 2008/09:6 3 Överläggning Behandlades underlag till betänkande

2009-02-17

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2008/09:21

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:21 DATUM 2009-02-17 TID 11.00-11.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Uppvaktning Representanter från Vetenskapsrådet, Smittskyddsinstitutet och AstraZeneca AB uppvaktade utskottet med anledning av förslag till revidering av EU direktiv 86/609/EC

2009-02-17

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2008/09:20

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:20 DATUM 2009-02-12 TID 10.00-10.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av betänkande Utskottet upptog till fortsatt behandling motioner om livsmedelskontroll för förenklad beredning. Betänkande 2008/09:MJU14 Livsmedelskontroll förenklad beredning

2009-02-13

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2008/09:6

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet PROTOKOLL Utskottssammanträde 2008/09:6 Konstituerande sammanträde Datum 2009-02-12 Tid 10.3011.50 Närvarande Se bilaga 1 1 Öppnande Holger Gustavsson kdsom var den av de närvarande ledamöterna som varit ledamot av riksdagen längst, öppnade sammanträdet. 2 Upprop

2009-02-12

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2008/09:19

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:19 DATUM 2009-02-10 TID 11.00-12.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Uppvaktning Representanter från Svenska Equiterapeutförbundet uppvaktade utskottet med anledning av behandlingen av proposition 2008/09:94 Verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård.

2009-02-10

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2008/09:18

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:18 DATUM 2009-01-29 TID 10.00-10.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokollen från utskottets sammanträden den 15 och 20 januari 2009 justerades. 2 Justering av betänkande Utskottet upptog till fortsatt behandling motioner

2009-01-29

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2008/09:17

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:17 DATUM 2009-01-20 TID 10.30-11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Ordningsfråga På förfrågan av ordförande godkände utskottet att Jaak Meri, föredragande vid EU-nämnden, närvarade under nästkommande två föredragningspunkter. 2 Ny suppleant Ordförande

2009-01-20