Dokument & lagar (101 träffar)

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2008/09:16

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:16 DATUM 2009-01-15 TID 08.00-09.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Överläggning enl. 10 kap. 3 RO om fastställande av skyldigheter för verksamhetsutövare som släpper ut timmer och trävaror på marknaden Utskottet överlade med jordbruksminister Eskil

2009-01-15

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2008/09:15

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:15 DATUM 2008-12-11 TID 08.00-09.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Överläggning enligt 10 kap. 3 RO om fastställande för år 2009 av fiskemöjligheter m.m. Utskottet överlade med Jordbruksminister Eskil Erlandsson åtföljd av tjänstemännen Eva Sjögren,

2008-12-16

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2008/09:5

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet PROTOKOLL Utskottssammanträde 2008/09:5 Datum 2008-12-11 Tid 09.0009.15 Närvarande Se bilaga 1 1 Öppnande O rdförande Göran Lennmarker m öppnade sammanträdet. 2 Justering av protokoll Justerades protokoll 2008/09:4. 3 Mottagande av motion Utrikesutskottet har

2008-12-11

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2008/09:4

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet PROTOKOLL Utskottssammanträde 2008/09:4 Datum 2008-12-09 Tid 11.0012.30 Närvarande Se bilaga 1 1 Öppnande O rdförande Göran Lennmarker m öppnade sammanträdet. 2 Föredragning Generalmajor Stefan Kristiansson och överstelöjtnant Lena Persson Herlitz från Must Militära

2008-12-09

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2008/09:14

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:14 DATUM 2008-12-09 TID 11.00-11.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Uppvaktning Representanter från Veterinärer i Sverige uppvaktade utskottet med anledning av den pågående vaccinationen mot blåtunga. 2 Justering av protokoll Protokollet från utskottets

2008-12-09

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2008/09:3

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet PROTOKOLL Utskottssammanträde 2008/09:3 Datum 2008-12-04 Tid 11.0011.35 Närvarande Se bilaga 1 1 Öppnande Vice ordförande Anders Karlsson s öppnade sammanträdet. 2 Justering av protokoll Justerades protokoll 2008/09:1 och 2 3 Kanslianmälningar Anmäldes tre inkomna

2008-12-04

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2008/09:2

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet PROTOKOLL Utskottssammanträde 2008/09:2 Datum 2008-12-02 Tid 13.2514.45 Närvarande Se bilaga 1 1 Öppnande Vice ordförande Anders Karlsson s öppnade sammanträdet. Utskottet beslutade enhälligt med stöd av RO 4.12.2. att fortsätta sammanträdet. 2 Föredragning Bo Asplund,

2008-12-02

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2008/09:13

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:13 DATUM 2008-11-27 TID 08.00-09.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Överläggning enligt 10 kap. 3 RO om bekämpande av avskogning och skogsdegradering Utskottet överlade med statssekreterare Åsa-Britt Karlsson åtföljd av tjänstemännen Lars-Åke Erikson,

2008-11-27

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2008/09:1

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet PROTOKOLL Utskottssammanträde 2008/09:1 Konstituerande sammanträde Datum 2008-11-20 Tid 09.3011.25 Närvarande Se bilaga 1 1 Öppnande Göran Lennmarker msom var den av de närvarande ledamöterna som varit ledamot av riksdagen längst, öppnade sammanträdet. 2 Upprop

2008-11-20

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2008/09:12

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:12 DATUM 2008-11-20 TID 08.00-08.20  09.30-10.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information inför extrainsatt Jordbruks- och fiskeråd Statssekreterare Rolf Eriksson med medarbetare lämnade information inför extrainsatt Jordbruks- och fiskeråd den

2008-11-20

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2008/09:11

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:11 DATUM 2008-11-18 TID 11.00-11.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Forskningsöversikt Redovisades första delen av den av utskottet beställda forskningsöversikten på fiskeområdet, Fiskpopulationer i svenska vatten. Utskottet beslutade att forskningsöversikten

2008-11-18

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2008/09:10

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:10 DATUM 2008-11-13 TID 08.00-08.30  08.50-09.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information inför jordbruksråd Statssekreteraren vid Jordbruksdepartementet, Rolf Eriksson, med medarbetare lämnade information inför Jordbruks- och fiskeråd den 17-18

2008-11-13

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2008/09:9

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:9 DATUM 2008-11-11 TID 11.00-11.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Välkomsthälsning Ordföranden hälsade kansliets nya extra föredragande Christina Malmros välkommen. 2 Justering av protokoll Protokollen från utskottets sammanträden den 28 och 30

2008-11-11

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2008/09:8

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:8 DATUM 2008-10-30 TID 10.00-10.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokollet från utskottets sammanträde den 23 oktober 2008 justerades. 2 Justering av betänkande Utskottet upptog till fortsatt behandling proposition 2008/09:26

2008-10-30

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2008/09:7

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:7 DATUM 2008-10-28 TID 11.00-11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Uppvaktning av Sveaskog AB Herman Sundkvist, skogschef, Marie Larsson-Stern, skogsvårdschef och Stefan Bleckert, naturvårdsstrategisk chef från Sveaskog AB redovisade bolagets arbete

2008-10-28

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2008/09:6

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:6 DATUM 2008-10-23 TID 08.00-08.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Överläggning enligt 10 kap. 3 RO om vissa fiskbestånd i Östersjön samt om handel med sälprodukter Utskottet överlade med jordbruksminister Eskil Erlandsson åtföljd av tjänstemännen

2008-10-23

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2008/09:5

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:5 DATUM 2008-10-21 TID 11.00-12.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Uppvaktning Generalsekreterare Jonas Oldmark och Jimmy Sjöblom från organisationen Det Naturliga Steget informerade utskottet om sin verksamhet. 2 Uppvaktning ArtDatabankens chef,

2008-10-21

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2008/09:4

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:4 DATUM 2008-10-16 TID 08.00-09.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Överläggning enligt 10 kap. 3 RO om EU-frågan om IPPC-direktivet Utskottet överlade med statssekreterare Elisabet Falemo åtföljd av departementstjänstemännen Karin Rappsjö Emanuelli,

2008-10-16

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2008/09:3

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:3 DATUM 2008-10-14 TID 11.00-12.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Uppvaktning Svenskt Friluftslivs ordförande Gunnar Zettersten och generalsekreterare Ulf Silvander uppvaktade utskottet för att informera om organisationens friluftspolitiska program.

2008-10-14

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2008/09:2

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:2 DATUM 2008-09-25 TID 08.00-09.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Jordbruksministern Jordbruksminister Eskil Erlandsson lämnade information angående avslutat och nytt ordförandeskap i EU. 2 Information från Jordbruksdepartementet

2008-09-25