Dokument & lagar (150 träffar)

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2019/20:39

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:39 DATUM 2020-05-26 TID 12.00 13.05 NÄRVARANDE/ UPPKOPPLADE VIA VIDEOLÄNK Se bilaga 1 1 Medgivande att vara uppkopplad via videolänk Utskottet beslutade att tillåta följande ordinarie ledamöter och suppleanter att vara uppkopplade

2020-05-26

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2019/20:39 (docx, 35 kB)

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2019/20:38

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:38 DATUM 2020-05-15 TID 09.00 11.30 NÄRVARANDE/ UPPKOPPLADE VIA VIDEOLÄNK Se bilaga 1 1 Medgivande att vara uppkopplad via videolänk Utskottet beslutade att tillåta följande ordinarie ledamöter och suppleanter att vara uppkopplade

2020-05-15

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2019/20:38 (docx, 33 kB)

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2019/20:37

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:37 DATUM 2020-05-14 TID 11.45 13.05 NÄRVARANDE/ UPPKOPPLADE VIA VIDEOLÄNK Se bilaga 1 1 Medgivande att vara uppkopplad per videolänk Utskottet beslutade att tillåta följande ordinarie ledamöter och suppleanter att vara uppkopplade

2020-05-14

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2019/20:37 (docx, 39 kB)

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2019/20:10

SAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:10 DATUM 2020-05-07 TID 09.0009.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2019/20:9. 2 Svenskt deltagande i militär insats för stärkt säkerhet i Mali UFöU4 Utskottet fortsatte behandlingen av

2020-05-07

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2019/20:10 (docx, 31 kB)

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2019/20:36

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:36 DATUM 2020-05-05 TID 11.00 12.55 NÄRVARANDE/ UPPKOPPLADE Se bilaga 1 1 Medgivande att vara uppkopplade via videolänk Utskottet beslutade att tillåta följande ordinarie ledamöter och suppleanter att vara uppkopplade via videolänk:

2020-05-05

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2019/20:36 (docx, 33 kB)

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2019/20:35

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:35 DATUM 2020-04-30 TID 10.00 11.20 NÄRVARANDE/ UPPKOPPLADE VIA VIDEOLÄNK Se bilaga 1 1 Medgivande att vara uppkopplade via videolänk Utskottet beslutade att tillåta följande ordinarie ledamöter och suppleanter att vara uppkopplade

2020-04-30

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2019/20:35 (docx, 33 kB)

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2019/20:34

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:34 DATUM 2020-04-29 TID 09.00 09.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokollen 2019/20:30 och 31. 2 Naturvård och biologisk mångfald MJU15 Utskottet fortsatte beredningen av motioner om naturvård

2020-04-29

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2019/20:34 (docx, 35 kB)

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2019/20:33

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:33 DATUM 2020-04-28 TID 17.00 17.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2019/20:29. 2 Cirkulär ekonomi MJU13 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om cirkulär ekonomi. Utskottet justerade

2020-04-28

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2019/20:33 (docx, 35 kB)

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2019/20:32

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:32 DATUM 2020-04-28 TID 11.30 12.25 NÄRVARANDE/ UPPKOPPLADE VIA VIDEOLÄNK Se bilaga 1 1 Medgivande att vara uppkopplade via videolänk Utskottet beslutade att tillåta följande ordinarie ledamöter och suppleanter att vara uppkopplade

2020-04-28

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2019/20:32 (docx, 32 kB)

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2019/20:31

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:31 DATUM 2020-04-23 TID 09.50 10.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokollen 2019/20:27 och 28. 2 Kemikaliepolitik MJU14 Utskottet fortsatte beredningen av motioner om kemikaliepolitik. Utskottet

2020-04-23

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2019/20:31 (docx, 36 kB)

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2019/20:30

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:30 DATUM 2020-04-23 TID 08.00 09.40 NÄRVARANDE/ UPPKOPPLADE PER TELEFON Se bilaga 1 1 Medgivande att vara uppkopplad per telefon Utskottet beslutade att tillåta följande ordinarie ledamöter och suppleanter samt fem tjänstemän från

2020-04-23

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2019/20:30 (docx, 34 kB)

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2019/20:29

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:29 DATUM 2020-04-21 TID 11.00 13.10 NÄRVARANDE/ UPPKOPPLADE PER TELEFON Se bilaga 1 1 Medgivande att vara uppkopplad per telefon Utskottet beslutade att tillåta följande ordinarie ledamöter och suppleanter att vara uppkopplade per

2020-04-21

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2019/20:29 (docx, 36 kB)

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2019/20:9

SAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:9 DATUM 2020-04-16 TID 07.4509.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information från Utrikesdepartementet, Försvarsdepartementet och Försvarsmakten om situationen i Afghanistan Utrikesminister Ann Linde, kansliråd Henrik Garmer, departementssekreterare

2020-04-16

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2019/20:28

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:28 DATUM 2020-04-16 TID 09.00 09.55 NÄRVARANDE/ UPPKOPPLADE PER TELEFON Se bilaga 1 1 Medgivande att vara uppkopplad per telefon Utskottet beslutade att tillåta följande ordinarie ledamöter och suppleanter att vara uppkopplade per

2020-04-16

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2019/20:28 (docx, 37 kB)

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2019/20:27

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:27 DATUM 2020-04-16 TID 08.40 08.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Val av ordförande Ulrika Heie C valdes till ordförande under Kristina Yngwes C tjänstledighet. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. 2 Justering av protokoll

2020-04-16

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2019/20:27 (docx, 35 kB)

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2019/20:26

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:26 DATUM 2020-04-02 TID 9.35 10.10 NÄRVARANDE/ UPPKOPPLADE PER TELEFON Se bilaga 1 1 Medgivande att vara uppkopplad per telefon Utskottet beslutade att tillåta de ordinarie ledamöter och suppleanter som framgår av bilaga 1 att vara

2020-04-02

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2019/20:26 (docx, 31 kB)

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2019/20:8

SAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:8 DATUM 2020-03-26 TID 07.4509.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Sammanträdets öppnande Mikael Oscarsson KDsom var den av de närvarande ledamöterna som varit ledamot av riksdagen längst, förklarade sammanträdet öppnat. 2 Upprop Ledamöter

2020-03-26

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2019/20:8 (docx, 34 kB)

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2019/20:25

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:25 DATUM 2020-03-19 TID 08.00 09.20 NÄRVARANDE/ UPPKOPPLADE PER TELEFON Se bilaga 1 1 Medgivande att vara uppkopplad per telefon Utskottet medgav att Magnus Oscarsson KDMarlene Burwick SMarléne Lund Kopparklint M och Yasmine Eriksson

2020-03-19

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2019/20:25 (docx, 39 kB)

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2019/20:24

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:24 DATUM 2020-03-17 TID 11.00 12.10 12.50-13.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kommissionens meddelande Den europeiska gröna given Utskottet överlade med EU-minister Hans Dahlgren, åtföljd av medarbetare från Statsrådsberedningen, Näringsdepartementet,

2020-03-17

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2019/20:24 (docx, 44 kB)

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2019/20:23

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:23 DATUM 2020-03-03 TID 11.00 11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokollen 2019/20: 21 och 22. 2 Landsbygdspolitik MJU8 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om landsbygdspolitik. Utskottet

2020-03-03