Dokument & lagar (172 träffar)

utskottsdokument 2010/11:2A17A5

Miljö- och jordbruksutskottets verksamhet riksmötet DOCPROPERTY BetänkandeÅr 2010/11 if DOCPROPERTY UtkastDatumNej Ja PRINTDATE yyyy-MM-dd HH.mm 2000-08-11 16.42 Beredningsområde Miljö- och jordbruksutskottet bereder ärenden som rör jordbruk, skogsbruk, trädgårdsnäring samt jakt och fiske. Utskottet behandlar även

2011-12-14

utskottsdokument 2010/11:2A17A3

Finansutskottets verksamhet 2010/11 DOCPROPERTY Status if DOCPROPERTY UtkastDatumNej Ja PRINTDATE yyyy-MM-dd HH.mm 2000-08-11 16.42 Finansutskottets beredningsområde Finansutskottet FiU bereder ärenden om riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetregleringen samt ärenden som rör Riksbankens verksamhet. Till

2011-12-14

Finansutskottets protokoll 2010/11:17

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:17 DATUM 2010-12-16 TID 09.00-09:10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Anmälningar Utskottet beslutade att kalla finansministern och Finanspolitiska rådets ordförande till en öppen utfrågning om finanspolitiska rådets rapport den 31 maj. 2 Godkännande

2010-12-16

Finansutskottets protokoll 2010/11:16

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:16 DATUM 2010-12-14 TID 11:00-11:55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvarobeslut Utskottet beslutade att kanslichef Margareta Hjorth och föredragande Henrik Paulander från EU-nämnden fick vara närvarande under informationen om aktuella EU-frågor, punkt

2010-12-14

Finansutskottets protokoll 2010/11:8

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:8 DATUM 2010-11-11 TID 09:00-10:55, 11:10-12:15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppen utfrågning med riksbankschefen Riksbankschef Stefan Ingves utfrågades och svarade på frågor om den aktuella penningpolitiken. Ajournering Utskottet ajournerade kl.

2010-11-11

Finansutskottets protokoll 2010/11:7

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:7 DATUM 2010-11-09 TID 11:00-12.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvarobeslut Utskottet beslutade att tillåta handläggarna vid riksdagens partikanslier Torbjörn Hållö, Andreas Vedung, Fredrik Lann, Christian Lövgren, och Ulrika Wienecke att närvara

2010-11-09

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2010/11:7

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:7 DATUM 2010-11-09 TID 11.00-12.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Uppvaktning Representanter för organisationen Ekologiska Lantbrukarna uppvaktade utskottet. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:5. 3 Åtgärder

2010-11-09

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2010/11:9

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:9 DATUM 201011-18 TID 10.00-11.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Förslag till Uppföljning och analys av regeringens resultatredovisning för utgiftsområde 20 allmän miljö- och naturvård Utskottet behandlade uppföljnings- och utvärderingsgruppens

2010-11-18

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2010/11:1

RIKSDAGEN SAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:1 DATUM 2010-11-23 TID 12.00-13.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Sammanträdets öppnande Håkan Juholt Ssom var den av de närvarande ledamöterna som varit ledamot av riksdagen längst, förklarade sammanträdet öppnat. 2 Upprop

2010-11-23

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2010/11:5

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:5 DATUM 20101102 TID 11.0011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:3 och 2010/11:4. 2 EU-förslag om utdelning av livsmedel till de sämst ställda i unionen Utskottet fortsatte

2010-11-02

Finansutskottets protokoll 2010/11:6

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:6 DATUM 2010-11-04 TID 10:30-11:00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Anmälningar Utskottet beslutade att en delegation om ca fem ledamöter ska resa tillsammans med EU-nämnden till Island under vecka 8, 2011. 2 Motion överlämnad till trafikutskottet Finansutskottet

2010-11-04

Finansutskottets protokoll 2010/11:5

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:5 DATUM 2010-11-02 TID 11:00-11:25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Anmälningar Utskottet beslutade att skicka två deltagare till en parlamentarisk hearing som  anordnas av FN den 2-3 december 2010 i New York. Beslut om vilka som ska delta  delegerades

2010-11-02

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2010/11:10

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:10 DATUM 201011-25 TID 08.00-09.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Jordbruksdepartementet Statssekreterare Magnus Kindbom med medarbetare lämnade information inför Jordbruks- och fiskeråd den 29-30 november och EPSCO-rådet

2010-11-25

Skatteutskottets protokoll 2010/11:7

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:7 DATUM 2010-11-30 TID 11.0011.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:6. 2 Förlängd ansökningstid för återbetalning av mervärdesskatt avseende återbetalningsperioder under 2009 SkU18 Utskottet

2010-11-30

Näringsutskottets protokoll 2010/11:10

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:10 DATUM 20101130 TID 11.0012.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:9. 2 Utgiftsområde 21 Energi NU3 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2010/11:1 budgetpropositionen såvitt gäller

2010-11-30

Näringsutskottets protokoll 2010/11:9

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:9 DATUM 20101125 TID 10.0012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:8. 2 Information från Näringsdepartementet Statssekreterare Daniel Johansson och kanslirådet Sara Emanuelsson, Näringsdepartementet,

2010-11-25

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2010/11:13

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:13 DATUM 2010-12-16 TID 08.00-08.55  09.10-09.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Inför Miljörådet den 20 december 2010 Utskottet beslutade enligt RO 10:4 att överlägga med miljöminister Andreas Carlgren om följande punkter på rådsdagordningen:

2010-12-16

Skatteutskottets protokoll 2010/11:2

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:2 DATUM 201011-04 TID 10.0010.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:1. 2 Kanslimeddelanden Inkomna handlingar enligt bilaga 2 anmäldes. Kanslichefen informerade om att under allmänna motionstiden

2010-11-04

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2010/11:6

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:6 DATUM 20101104 TID 10.1010.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-förslag om utdelning av livsmedel till de sämst ställda i unionen MJU7 Utskottet fortsatte subsidiaritetsprövningen av KOM2010 486 EU-förslag om utdelning av livsmedel

2010-11-04

Näringsutskottets protokoll 2010/11:37

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:37 DATUM 20110517 TID 11.0011.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Justitiedepartementet Statssekreterare Magnus Graner, ämnesrådet Carl Josefsson och kanslirådet Alexander Ramsay, Justitiedepartementet, lämnade information om genomförande

2011-05-17