Dokument & lagar (94 träffar)

Justitieutskottets protokoll 2006/07:39

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:39  DATUM Torsdagen den 13 september 2007 TID Kl. 10.00 10.40 NÄRVARANDE se bilaga 1 1  Information från Justitiedepartementet inför RIF-rådsmöte Statssekreteraren Magnus G Graner, stabschefen Anders Hall, internationelle chefsförhandlaren Lars Werkström, departementsrådet

2007-09-13

Justitieutskottets protokoll 2006/07:38

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:38  DATUM Tisdagen den 7 juni 2007 TID kl. 10.00-11.05 NÄRVARANDE se bilaga 1 1  Närvaro Utskottet beslutade i enlighet med 4 kap. 13 andra stycke riksdagsordningen att Pia Törsleff Hertzberg, föredragande vid EU-nämnden, får närvara vid utskottets informationstillfällen

2007-06-07

Justitieutskottets protokoll 2006/07:37

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:37  DATUM Torsdagen den 31 maj 2007 TID kl. 11.00-11.55 NÄRVARANDE se bilaga 1 1  Information från Åklagarmyndigheten Riksåklagare Fredrik Wersäll och överåklagare Lisbeth Johansson informerade. 2  Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 29 maj 2007. 3  EU-frågor

2007-05-31

Justitieutskottets protokoll 2006/07:36

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:36  DATUM Tisdagen den 29 maj 2007 TID kl. 11.00-11.05 NÄRVARANDE se bilaga 1 1  Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 15 och den 22 maj 2007. 2  En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet Utskottet fortsätter behandlingen av yttrandet till försvarsutskottet

2007-05-29

Justitieutskottets protokoll 2006/07:35

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:35  DATUM Tisdagen den 22 maj 2007 TID kl. 11.00-11.10 NÄRVARANDE se bilaga 1 1  Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 10 maj 2007. 2  En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet Fortsatt behandling av yttrande till försvarsutskottet över proposition 2006/07:63

2007-05-22

Justitieutskottets protokoll 2006/07:34

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:34  DATUM Tisdagen den 15 maj 2007 TID kl. 10.30-12.55 NÄRVARANDE se bilaga 1 1  Offentlig utfrågning Justitieutskottet höll en offentlig utfrågning om hur ekobrottsbekämpningen bör organiseras, se bilaga 2 och 3. VID PROTOKOLLET Virpi Torkkola JUSTERAT Den 29 maj 2007

2007-05-15

Justitieutskottets protokoll 2006/07:33

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:33  DATUM Torsdagen den 10 maj 2007 TID kl. 10.00-12.00 NÄRVARANDE se bilaga 1 1  Information från Justitiedepartementet om pågående ärenden inom EU Statssekreteraren Magnus G Graner, stabschefen Anders Hall, ämnesrådet Ulf Wallentheim, rättssakkunniga Elisabet Åkerberg

2007-05-10

Justitieutskottets protokoll 2006/07:32

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:32  DATUM Tisdagen den 8 maj 2007 TID kl. 11.00-11.55 NÄRVARANDE se bilaga 1 1  Information från Brottsoffermyndigheten Generaldirektör Margareta Bergström och brottsskadechef Per Rubing informerade. 2  Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 26 april 2007. 3

2007-05-08

Justitieutskottets protokoll 2006/07:31

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:31  DATUM Torsdagen den 26 april 2007 TID kl. 08.45-09.00 NÄRVARANDE se bilaga 1 1  Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 12 och den 19 april 2007. 2  Sveriges tillträde till FN:s korruptionskonvention Utskottet fortsätter behandlingen av regeringens proposition

2007-04-26

Betänkande 2006/07:JuU12

Riksdagen håller med regeringen och godkänner FN:s konvention mot korruption. Konventionen syftar till att länderna effektivt ska förebygga och bekämpa korruption. I konventionen anges vilka brott det gäller. Riksdagen bedömer liksom regeringen att svensk rätt uppfyller konventionens krav och att det därför inte behövs några lagändringar.

Förslagspunkter: 1
Beredning: 2007-04-10 Justering: 2007-04-26 Debatt: 2007-05-09 Beslut: 2007-05-09

Betänkande 2006/07:JuU12 (pdf, 18027 kB)

Betänkande 2006/07:JuU10

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om våldsbrott och brottsoffer. Motionerna handlar bland annat om besöksförbud och andra brottsförebyggande åtgärder till skydd för hotade personer, hjälp och stöd till brottsoffer samt frågor om brottsskadeersättning.

Förslagspunkter: 35 Reservationer: 27
Justering: 2007-04-19 Debatt: 2007-05-16 Beslut: 2007-05-16

Betänkande 2006/07:JuU10 (pdf, 381 kB) Webb-tv debatt om förslag: Våldsbrott och brottsoffer

Justitieutskottets protokoll 2006/07:30

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:30  DATUM Torsdagen den 19 april 2007 TID kl. 10.00-10.20, 10.35-11.00 NÄRVARANDE se bilaga 1 1  Våldsbrott och brottsoffer Utskottet fortsätter behandlingen av motioner från den allmänna motionstiden 2006. Utskottet beslutar i enlighet med vad som framgår av betänkandet

2007-04-19

Betänkande 2006/07:JuU13

Riksdagen antar regeringens förslag till ändring i bestämmelsen om dataintrång. Sverige behöver göra vissa lagändringar för att leva upp till EU:s rambeslut om angrepp mot informationssystem. Det innebär till exempel att den som olovligt blockerar datauppgifter så att de blir omöjliga att komma åt ska dömas för dataintrång. Straffet blir böter eller fängelse i högst två år. Även den som allvarligt stör driften av ett datasystem ska straffas. Enligt förslaget ska lagändringarna börja gälla den 1 juni 2007.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2007-04-19 Debatt: 2007-04-26 Beslut: 2007-04-26

Betänkande 2006/07:JuU13 (pdf, 198 kB)

Justitieutskottets protokoll 2006/07:29

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:29  DATUM Tisdagen den 12 april 2007 TID kl. 08.00-08.40 NÄRVARANDE se bilaga 1 1  Information från Justitiedepartementet inför RIF-rådsmöte Statssekreteraren Magnus G Graner, internationella chefsförhandlaren Lars Werkström, departementsrådet Mikael Tollerz, ämnesrådet

2007-04-12

Justitieutskottets protokoll 2006/07:28

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:28  DATUM Tisdagen den 10 april 2007 TID kl. 11.00-11.30 NÄRVARANDE se bilaga 1 1  Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 29 mars 2007. 2  Angrepp mot informationssystem Utskottet behandlar regeringens proposition 2006/07:66 Angrepp mot informationssystem. Ärendet

2007-04-10

Betänkande 2006/07:JuU8

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om processrättsliga frågor. Skälet är att gällande lagar och regler är ändamålsenliga eller att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om användning av tvångsmedel, åtal, vittnen och målsägande, rättshjälp, rekrytering av nämndemän samt processrättsliga frågor med internationell anknytning.

Förslagspunkter: 16 Reservationer: 13
Justering: 2007-03-29 Debatt: 2007-04-11 Beslut: 2007-04-11

Betänkande 2006/07:JuU8 (pdf, 305 kB) Webb-tv debatt om förslag: Processrättsliga frågor

Betänkande 2006/07:JuU7

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om kriminalvårdsfrågor. Skälet är att gällande lagar och regler är ändamålsenliga eller att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om verkställighetsplaner, utbildning, behandlingsinnehåll, intagna kvinnors särskilda behov, situationen för långtidsdömda, villkorlig frigivning, permissioner, kriminalvårdarutbildning, häkteslagstiftning och frågor om narkotikasatsningen inom kriminalvården.

Förslagspunkter: 20 Reservationer: 13
Justering: 2007-03-29 Debatt: 2007-04-11 Beslut: 2007-04-11

Betänkande 2006/07:JuU7 (pdf, 407 kB) Webb-tv debatt om förslag: Kriminalvårdsfrågor

Justitieutskottets protokoll 2006/07:27

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:27  DATUM Torsdagen den 29 mars 2007 TID kl. 10.00-10.15 NÄRVARANDE se bilaga 1 1  Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 27 mars 2007. 2  Kriminalvårdsfrågor Utskottet fortsätter behandlingen av motioner från allmänna motionstiden 2006. Utskottet beslutar i enlighet

2007-03-29

Justitieutskottets protokoll 2006/07:26

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:26  DATUM Tisdagen den 27 mars 2007 TID kl. 11.00-11.40 NÄRVARANDE se bilaga 1 1  Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 13, 15, 20 och 21 mars 2007. 2  Våldsbrott och brottsoffer Utskottet behandlar motioner från allmänna motionstiden 2006. Ärendet bordläggs

2007-03-27

Justitieutskottets protokoll 2006/07:25

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:25  DATUM Onsdagen den 21 mars 2007 TID kl. 08.00-09.05 NÄRVARANDE se bilaga 1 1  Överläggning med regeringen saksamråd Med hänvisning till tidigare översända promemorior från Justitiedepartementet dnr. 080-2201-2006/07 överlade justitieminister Beatrice Ask, stabschefen

2007-03-21