Dokument & lagar (59 träffar)

Kulturutskottets protokoll 2006/07:24

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:24 DATUM Tisdagen den 15 maj 2007 TID Kl. 11.0012.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Uppvaktning Företrädare för Rockcity i Hultsfred, projektledare Putte Svensson och projektkoordinator Anders Sjöstedt, informerar om sitt FUNK-program, en modell för att främja

2007-05-15

Kulturutskottets protokoll 2006/07:23

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:23 DATUM Torsdagen den 10 maj 2007 TID Kl. 09.3011.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information Företrädare för Kulturdepartementet, statssekreteraren Ingrid Eiken, departementsrådet Kerstin Persdotter, ämnesrådet Lars Marén och departementssekretaren Filippa Arvas

2007-05-10

Betänkande 2006/07:KrU11

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om stöd till ungdomsorganisationer och trossamfund. Skälet till att motionerna om stödet till ungdomsorganisationer avslogs är dels att Ungdomsstyrelsen utfärdat nya föreskrifter och allmänna råd, dels att det pågår en översyn av förordningen om statsbidraget och dels att flera utredningar pågår som berör frågan. Övriga motioner handlade om översyn av lagen om trossamfund, HBT-personers situation och synen på HBT-frågor i trossamfund och om att likställa religiösa och icke-religiösa livsåskådningsförbund när det gäller rätten till statsbidrag.

Förslagspunkter: 4 Reservationer: 2
Justering: 2007-04-24 Debatt: 2007-05-09 Beslut: 2007-05-10

Betänkande 2006/07:KrU11 (pdf, 149 kB) Webb-tv debatt om förslag: Stöd till ungdomsorganisationer och trossamfund

Betänkande 2006/07:KrU10

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om folkbildning. Skälet är bland annat att det redan pågår arbete i frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om tolkutbildning, kommuners och landstings ansvar för stöd till folkbildning, folkbildningens betydelse, ökat fokus på kvalitet och huvudansvaret för amatörkulturen.

Förslagspunkter: 5 Reservationer: 2
Justering: 2007-04-24 Debatt: 2007-05-09 Beslut: 2007-05-10

Betänkande 2006/07:KrU10 (pdf, 153 kB) Webb-tv debatt om förslag: Folkbildningsfrågor

Betänkande 2006/07:KrU9

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om kulturmiljövård. En motion om konkurrensutsättning av Riksantikvarieämbetets arkeologiska undersökningsverksamhet avslogs i avvaktan på en proposition i ämnet som Regeringskansliet aviserat. Övriga motioner handlade bland annat om placering av fornfynd, nya objekt på Unescos världsarvslista, bevarande av gamla hantverksyrken och inrättandet av ett kulturmiljöpedagogiskt centrum i Kalmar.

Förslagspunkter: 6
Justering: 2007-04-24 Debatt: 2007-05-09 Beslut: 2007-05-10

Betänkande 2006/07:KrU9 (pdf, 166 kB) Webb-tv debatt om förslag: Kulturmiljövård

Kulturutskottets protokoll 2006/07:22

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:22 DATUM Tisdagen den 24 april 2007 TID Kl. 11.0012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Uppvaktning Företrädare för Föreningen Sveriges TV-producenter, ordförande Peter Lundin och kanslichef Per-Erik Wallin, informerar bl.a. om marknadens funktionssätt inför kommande

2007-04-24

Kulturutskottets protokoll 2006/07:21

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:21 DATUM Tisdagen den 17 april 2007 TID Kl. 11.0011.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Ärendebehandling Behandlas proposition 2006/07:79 Upphovsmannens rätt till ersättning vid vidareförsäljning av originalkonst följerätt genomförande av direktiv 2001/84/EG och

2007-04-17

Kulturutskottets protokoll 2006/07:20

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:20 DATUM Torsdagen den 12 april 2007 TID Kl. 09.3010.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Uppvaktning Företrädare för Amatörkulturens samrådsgrupp, ordförande Lars Farago och vice ordförande Lars Nilsson, informerar utskottet om sin verksamhet samt besvarar frågor

2007-04-12

Betänkande 2006/07:KrU8

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om spel- och lotterifrågor. Skälet är bland annat att regeringen arbetar med Lotteriutredningens betänkande Spel i en föränderlig värld (SOU 2006:11). Motionerna handlar om den reglerade spelmarknaden, annonsering och reklam för spel, direktiv till AB Svenska Spel, åldersgräns vid spel, begränsade öppettider för spel på värdeautomater, frivillig avstängning från olika typer av spel, Lotteriinspektionens arbete rörande illegal spelverksamhet, lagskärpning rörande illegal spelverksamhet, hantering av speltillstånd, kasinon, Internetspel och vadslagning på hundar.

Förslagspunkter: 12 Reservationer: 10
Justering: 2007-03-27 Debatt: 2007-04-11 Beslut: 2007-04-12

Betänkande 2006/07:KrU8 (pdf, 236 kB)

Betänkande 2006/07:KrU7

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om teater, dans och musik. Skälet är gällande lagar och regler och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp.

Förslagspunkter: 9 Reservationer: 7
Justering: 2007-03-27 Debatt: 2007-04-11 Beslut: 2007-04-12

Betänkande 2006/07:KrU7 (pdf, 190 kB)

Betänkande 2006/07:KrU6

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om bibliotek, litteratur och kulturtidskrifter. Motionerna handlar om lagskydd av det svenska språket, frågor om biblioteksverksamheten, Ordbok över Sveriges dialekter, det finska språkets ställning i den nya språkvårdsmyndigheten och stöd till litteratur och tidskrifter på invandrades och nationella minoriteters språk.

Förslagspunkter: 5 Reservationer: 4
Justering: 2007-03-27 Debatt: 2007-04-11 Beslut: 2007-04-12

Betänkande 2006/07:KrU6 (pdf, 164 kB) Webb-tv debatt om förslag: Bibliotek, litteratur och kulturtidskrifter

Kulturutskottets protokoll 2006/07:19

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:19 DATUM Torsdagen den 29 mars 2007 TID Kl. 09.0011.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning Utskottet inhämtar information på temat Var går gränsen för den konstnärliga friheten i enlighet med bifogade program bilaga 2En förteckning över närvarande

2007-03-29

Kulturutskottets protokoll 2006/07:18

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:18 DATUM Tisdagen den 27 mars 2007 TID Kl. 11.0012.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Uppvaktning Företrädare för Riksförbundet Arrangörer av Nutida Konstmusik RANKverksamhetsledare Magnus Lennmark och sekreterare Lennart Nilsson, informerar utskottet om sin verksamhet

2007-03-27

Kulturutskottets protokoll 2006/07:17

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:17 DATUM Tisdagen den 13 mars 2007 TID Kl. 11.0012.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Uppvaktning Företrädare för Riksutställningar, generaldirektör Ann Follin, ekonomiansvarig Ylva Svangren och utbildningssamordnare Louise Andersson, informerar utskottet om visioner

2007-03-13

Kulturutskottets protokoll 2006/07:16

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:16 DATUM Torsdagen den 1 mars 2007 TID Kl. 09.3011.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Uppvaktning Företrädare för Sveriges Musik- och Kulturskoleråd SMoKkansli-chef Dag Krafft och projektledare Håkand Sandh, informerar utskottet om sin verksamhet samt besvarar

2007-03-01

Betänkande 2006/07:KrU2

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om museer och deras verksamhet. I motionerna finns förslag om att samernas konstskatter ska återföras till de museum samerna själva anser lämpligast och att ett kulturarvscity ska inrättas i Vimmerby. Andra förslag på inrättande av nya museer eller uppgradering av existerande berör ett Alvar Aalto-centrum i södra Dalarna, ett Nobelmuseum, Skogsmuseet i Lycksele, Julita gård samt ett nationellt centrum för fotografi vid Västerbottens museum i Umeå. Flera förslag handlar om att uppmärksamma och informera om nazism, antisemitism och kommunismens brott. Främst handlar det om upplysningskampanjer, men i en motion föreslås även att de så kallade Kirunasvenskarnas öde ska kartläggas.

Förslagspunkter: 4 Reservationer: 1
Justering: 2007-02-20 Debatt: 2007-03-01 Beslut: 2007-03-14

Betänkande 2006/07:KrU2 (pdf, 152 kB)

Betänkande 2006/07:KrU5

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om idrottsfrågor. Motionerna handlar om breddidrott, jämställdhet, stora idrottsevenemang, OS, kampsporter, HBT-frågor, bolagisering och ersättningar för skador i samband med landskampsmatcher i fotboll.

Förslagspunkter: 8 Reservationer: 4
Justering: 2007-02-13 Debatt: 2007-03-01 Beslut: 2007-03-14

Betänkande 2006/07:KrU5 (pdf, 192 kB)

Betänkande 2006/07:KrU4

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om övergripande kulturfrågor. Motionerna handlar bland annat om prioritering av ungas kultur, HBT-kompetens inom kulturlivet, kultur och hälsa samt jämställdhetsfrågor.

Förslagspunkter: 10 Reservationer: 5
Justering: 2007-02-13 Debatt: 2007-03-01 Beslut: 2007-03-14

Betänkande 2006/07:KrU4 (pdf, 211 kB)

Betänkande 2006/07:KrU3

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om radio- och tv-frågor samt frågor om film och censur. Skälet är tidigare riksdagsbeslut, gällande lagar och regler och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om public service, nordiskt utbyte av tv-sändningar, ökade resurser till Filmarkivet i Grängesberg, en översyn av censurlagstiftningen, så kallad barnvagnsbio samt lagstadgad åldersmärkning av datorspel.

Förslagspunkter: 10 Reservationer: 1
Justering: 2007-02-13 Debatt: 2007-03-01 Beslut: 2007-03-14

Betänkande 2006/07:KrU3 (pdf, 192 kB)

Kulturutskottets protokoll 2006/07:15

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:15 DATUM Tisdagen den 20 februari 2007 TID Kl. 11.0011.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av betänkande Fortsätts behandlingen av motioner om museer jfr prot. 2006/07:13.2 och prot. 2006/07:14.3Utskottet fattar beslut i ärendet. Förslag till betänkande

2007-02-20

Paginering