Dokument & lagar (1 011 träffar)

Försvarsutskottets protokoll 2016/17:25

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:25 DATUM 2017-03-14 TID 11.0011.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information från Försvarets materielverk FMV Generaldirektör Göran Mårtensson och chefen för verksamhetsområdet system- och produktionsledning Thomas Engevall informerade om aktuella frågor. Ledamöternas

2017-03-14

Försvarsutskottets protokoll 2016/17:24

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:24 DATUM 2017-03-02 TID 10.0011.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Försvarsmakten Överbefälhavare Micael Bydén, generaldirektör Peter Sandwall och planeringschefen brigadgeneral Rickard Askstedt informerade om Försvarsmaktens budgetunderlag. Ledamöternas

2017-03-02

Försvarsutskottets protokoll 2016/17:23

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:23 DATUM 2017-02-28 TID 11.0012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information av Försvarsdepartementet Försvarsminister Peter Hultqvist, pressekreterare Marinette Nyh Radebo, kanslirådet Ingrid Ullbors-Hägg, departementssekreterare Kajsa Forsberg, departementssekreterare

2017-02-28

Justitieutskottets protokoll 2016/17:18

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:18 DATUM 2017-02-23 TID 10.00-10.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Beslut om närvaro Utskottet beslutade att praktikanten Benjamin Petersson fick närvara vid sammanträdet. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:17. 3 Polisfrågor

2017-02-23

Försvarsutskottets protokoll 2016/17:22

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:22 DATUM 2017-02-23 TID 10.0011.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet FöU5 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner. Utskottet justerade betänkande 2016/17:FöU5. S-M-SD-MP-V-L- och KD-ledamöterna

2017-02-23

Justitieutskottets protokoll 2016/17:17

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:17 DATUM 2017-02-21 TID 11.00-12.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Beslut om närvaro Utskottet beslutade att praktikanten Benjamin Petersson fick närvara vid sammanträdet. 2 Förslag till förordning om inrättande av ett EU-system för reseuppgifter och

2017-02-21

Justitieutskottets protokoll 2016/17:16

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:16 DATUM 2017-02-16 TID 10.30-11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:15. 2 Misstänktas rätt till insyn i förundersökningar JuU10 Utskottet behandlade proposition 2016/17:68. Utskottet justerade

2017-02-16

Försvarsutskottets protokoll 2016/17:21

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:21 DATUM 2017-02-16 TID 10.0011.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Militära frågor FöU6 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner. Utskottet justerade betänkande 2016/17:FöU6. S-M-SD-MP-C-V-L- och KD-ledamöterna anmälde reservationer. 2 Information från Fortifikationsverket

2017-02-16

Justitieutskottets protokoll 2016/17:15

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:15 DATUM 2017-02-02 TID 10.00-10.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:14. 2 Transporter av frihetsberövade JuU9 Utskottet behandlade proposition 2016/17:57 och motion. Utskottet justerade betänkande

2017-02-02

Försvarsutskottets protokoll 2016/17:20

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:20 DATUM 2017-02-02 TID 10.00-11.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om utredningen Översyn av materiel- och logistikförsörjningen Utredaren Ingemar Wahlberg samt sekreterarna Robert Ihrfors, Katarina Johansson och Ellen Rova informerade om utredningen

2017-02-02

Försvarsutskottets protokoll 2016/17:19

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:19 DATUM 2017-01-31 TID 11.0012.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Försvarsdepartementet Försvarsminister Peter Hultqvist, politiskt sakkunnige Anders Eriksson, pressekreterare Marinette Nyh Radebo, departementsråd Michael Cherinet, ämnesråd Per

2017-01-31

Justitieutskottets protokoll 2016/17:14

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:14 DATUM 2017-01-26 TID 10.00-10.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:13. 2 Makt, mål och myndighet feministisk politik för en jämställd framtid JuU6y Utskottet fortsatte behandlingen av yttrande

2017-01-26

Försvarsutskottets protokoll 2016/17:18

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:18 DATUM 2017-01-26 TID 10.0011.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Riksrevisionens rapport om informationssäkerhetsarbete på nio myndigheter FöU8 Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2016/17:42 och motioner. Utskottet justerade betänkande 2016/17:FöU8.

2017-01-26

Justitieutskottets protokoll 2016/17:13

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:13 DATUM 2017-01-19 TID 10.00-10.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:12. 2 Maskeringsförbud vid idrottsarrangemang JuU8 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2016/17:41 och motioner.

2017-01-19

Försvarsutskottets protokoll 2016/17:17

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:17 DATUM 2017-01-19 TID 10.0010.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om utredningen Forskning och utveckling på försvarsområdet Utredaren Björn von Sydow och sekreteraren Katarina Wilhelmsen informerade om utredningen Forskning och utveckling på försvarsområdet

2017-01-19

Försvarsutskottets protokoll 2016/17:16

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:16 DATUM 2016-12-15 TID 08.3008.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Försvarspolitik FöU3 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner. Utskottet justerade betänkande 2016/17:FöU3. M-SD-C-V-L- och KD-ledamöterna anmälde reservationer. 2 Kommissionens arbetsprogram

2016-12-15

Justitieutskottets protokoll 2016/17:12

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:12 DATUM 2016-12-08 TID 10.00-11.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Besök av generaldirektör Martin Holmgren, Domstolsverket Generaldirektör Martin Holmgren, Domstolsverket med medarbetare informerade. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll

2016-12-08

Försvarsutskottets protokoll 2016/17:15

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:15 DATUM 2016-12-08 TID 10.0010.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information av Riksrevisionen med anledning av Riksrevisionens rapport om informationssäkerhetsarbete på nio myndigheter Riksrevisor Margareta Åberg, enhetschef Jörgen Lindström och projektledare

2016-12-08

Justitieutskottets protokoll 2016/17:11

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:11 DATUM 2016-12-06 TID 11.00-11.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Förslag till direktiv om bekämpning genom straffrättsliga bestämmelser av bedrägerier som riktar sig mot unionens finansiella intressen Utskottet överlade med statssekreterare Catharina

2016-12-06

Försvarsutskottets protokoll 2016/17:14

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:14 DATUM 2016-12-06 TID 11.0012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information av Försvarsdepartementet Försvarsminister Peter Hultqvist, politiskt sakkunnige Anders Eriksson, pressekreterare Marinette Nyh Radebo och militärsakkunnige Björn Wollentz informerade om

2016-12-06