Dokument & lagar (1 013 träffar)

Justitieutskottets protokoll 2017/18:13

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:13 DATUM 2017-12-14 TID 10.00-10.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:12. 2 Renodling av Polismyndighetens arbetsuppgifter när länsstyrelserna tar över uppgifter på djurområdet JuU6 Utskottet

2017-12-14

Justitieutskottets protokoll 2017/18:12

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:12 DATUM 2017-12-07 TID 10.00-10.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:11. 2 Fråga om utskottsinitiativ om att avskaffa tillståndskrav för polisens kameraövervakning JuU19 Utskottet fortsatte

2017-12-07

Försvarsutskottets protokoll 2017/18:15

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:15 DATUM 2017-12-07 TID 10.0012.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Nationell strategi för samhällets informations- och cybersäkerhet FöU4 Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2016/17:213 och motioner. Utskottet justerade betänkande 2017/18:FöU4. M-SD-C-L-

2017-12-07

Justitieutskottets protokoll 2017/18:11

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:11 DATUM 2017-12-05 TID 10.00-10.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:10. 2 Fråga om utskottsinitiativ om att avskaffa tillståndskrav för polisens kameraövervakning JuU19 Utskottet fortsatte

2017-12-05

Försvarsutskottets protokoll 2017/18:14

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:14 DATUM 2017-12-05 TID 11.0011.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om Pesco av Försvarsdepartementet Försvarsminister Peter Hultqvist, ämnesrådet Ola Hedin, kanslirådet Christina Wilén, ämnessakkunnige Christian Madsen, departementssekreterarna Roza

2017-12-05

Justitieutskottets protokoll 2017/18:10

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:10 DATUM 2017-11-30 TID 10.00-11.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Justitiedepartementet inför RIF-råd den 7-8 december 2017 Statssekreterarna Charlotte Svensson och Catharina Espmark med medarbetare informerade utskottet inför RIF-råd

2017-11-30

Försvarsutskottets protokoll 2017/18:13

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:13 DATUM 2017-11-30 TID 10.0010.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:12. 2 Skärpt exportkontroll av krigsmateriel FöU5y Utskottet fortsatte behandlingen av fråga om yttrande till utrikesutskottet över proposition

2017-11-30

Justitieutskottets protokoll 2017/18:9

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:9 DATUM 2017-11-23 TID 10.00-10.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:8. 2 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet myndighetsfrågor m.m. JuU1 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2017/18:1 och

2017-11-23

Försvarsutskottets protokoll 2017/18:12

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:12 DATUM 2017-11-23 TID 10.0011.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information om cybersäkerhetsarbetet hos Säkerhetspolisen SäpoFörsvarets radioanstalt FRA och Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten Must Generaldirektör Anders Thornberg, enhetschef Fredrik

2017-11-23

Försvarsutskottets protokoll 2017/18:11

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:11 DATUM 2017-11-21 TID 11.0011.50 11.5512.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information av Försvarsdepartementet Försvarsminister Peter Hultqvist, departementsrådet Johan Lagerlöf, departementssekreterarna Roza Nermany och Nujin Tasci, politiskt sakkunnige Anders

2017-11-21

Justitieutskottets protokoll 2017/18:8

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:8 DATUM 2017-11-16 TID 10.00-10.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Överläggning med regeringen om förslag till förordning om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och förverkande Utskottet överlade med statssekreterare Catharina Espmark, Justitiedepartementet,

2017-11-16

Försvarsutskottets protokoll 2017/18:10

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:10 DATUM 2017-11-16 TID 10.0011.35 17.0017.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information av Totalförsvarets rekryteringsmyndighet Generaldirektör Christina Malm och avdelningschef Bengt Forssten informerade om arbetet med personalförsörjning av det militära försvaret

2017-11-16

Justitieutskottets protokoll 2017/18:7

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:7 DATUM 2017-11-09 TID 10.00-10.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:6. 2 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet myndighetsfrågor m.m. JuU1 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2017/18:1 och

2017-11-09

Försvarsutskottets protokoll 2017/18:9

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:9 DATUM 2017-11-09 TID 10.0010.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information från Försvarsdepartementet inför FAC försvar Statssekreterare Jan Salestrand, ämnesrådet Ola Hedin, kanslirådet Christina Wilén, departementssekreterarna Roza Nermany och Erica Altby samt

2017-11-09

Försvarsutskottets protokoll 2017/18:8

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:8 DATUM 2017-11-07 TID 11.0011.55 18.0019.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information av Försvarets materielverk FMV Generaldirektör Göran Mårtensson, chefen för Gripen Vidmakthållande Peter Axelsson och informationschefen för Informationsstaben Toni Eriksson

2017-11-07

Justitieutskottets protokoll 2017/18:6

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:6 DATUM 2017-10-26 TID 10.00-10.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett centraliserat system för identifiering av medlemsstater som innehar uppgifter om fällande domar mot tredjelandsmedborgare

2017-10-26

Försvarsutskottets protokoll 2017/18:7

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:7 DATUM 2017-10-26 TID 10.0010.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Start för Europeiska försvarsfonden FöU10 Utskottet fortsatte granskningen av KOM2017 295. Utskottet justerade utlåtande 2017/18:10. SD- och V-ledamöterna anmälde reservationer. 2 Justering av protokoll

2017-10-26

Justitieutskottets protokoll 2017/18:5

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:5 DATUM 2017-10-24 TID 11.00-11.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Beslut om närvaro Utskottet beslutade att praoeleverna Adam Pelling och Viking Jarlfors Regmyr fick närvara vid sammanträdet. 2 Val av ny vice ordförande Utskottet beslutade att under

2017-10-24

Försvarsutskottets protokoll 2017/18:6

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:6 DATUM 2017-10-19 TID 10.0012.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Reglerna om finansiering av kärnavfallshanteringen FöU2 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2016/17:199 och motioner. Utskottet justerade betänkande 2017/18:FöU2. KD-ledamoten anmälde en

2017-10-19

Justitieutskottets protokoll 2017/18:4

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:4 DATUM 2017-10-17 TID 11.00-11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Beslut om närvaro Utskottet beslutade att praon Liv Hanérus fick närvara vid sammanträdet. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:3. 3 Ramen för utgiftsområde

2017-10-17