Dokument & lagar (77 träffar)

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2010/11:33

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:33 DATUM 20110428 TID 10.00-10.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Beslut om närvaro Utskottet medgav att Lisa Rydberg, M-kansliet, och, José Gutierrez, V-kansliet, fick närvara under punkt 2. 2 Information från Riksrevisionen Riksrevisor

2011-04-28

Skatteutskottets protokoll 2010/11:19

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:19 DATUM 2011-04-14 TID 10.0010.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Val av vice ordförande Jennie Nilsson S valdes till ny vice ordförande efter Veronica Palm S som avsagt sig som ledamot i skatteutskottet fr.o.m. den 8 april 2011. Denna paragraf förklarades

2011-04-14

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2010/11:32

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:32 DATUM 20110414 TID 10.00-10.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:30 2 Djurskydd MJU20 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om djurskydd. Utskottet justerade förslag

2011-04-14

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2010/11:31

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:31 DATUM 20110412 TID 11.00-11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:29 2 Djurskydd MJU20 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om djurskydd. Ärendet bordlades. 3 Havs-

2011-04-12

Skatteutskottets protokoll 2010/11:18

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:18 DATUM 201104-07 TID 10.0010.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att Henrik Paulander från EU-nämndens kansli fick närvara under sammanträdet vid punk 2 på föredragningslistan. 2 Information om aktuella frågor

2011-04-07

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2010/11:30

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:30 DATUM 201104 07 TID 08.00-08.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Jordbruks- och fiskeråd 14-15 april 2011 Statssekreterare Magnus Kindbom med medarbetare lämnade information inför Jordbruks- och fiskeråd den 14-15 april 2011. 2 Justering

2011-04-07

Skatteutskottets protokoll 2010/11:17

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:17 DATUM 2011-04-05 TID 11.0012.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om EU:s statsstödsregler och dess påverkan på utformningen av skatteregler Kanslirådet Björn Strenger, skatte- och tullavdelningen, Finansdepartementet, informerade och

2011-04-05

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2010/11:29

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:29 DATUM 20110405 TID 11.10-11.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Uppvaktning av Eldrimner Eldrimners styrgrupp uppvaktade utskottet. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:27. 3 Avfall och kretslopp MJU17 Utskottet

2011-04-05

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2010/11:5

RIKSDAGEN SAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:5 DATUM 2011-03-31 TID 09.4511.05 11.1011.30 11.5512.00 15.3015.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Sammanträdets öppnande Urban Ahlin Ssom var den av de närvarande ledamöterna som varit ledamot av riksdagen längst, förklarade

2011-03-31

Skatteutskottets protokoll 2010/11:16

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:16 DATUM 201103-31 TID 09.0011.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning Utskottet inhämtande information med anledning av EU-kommissionens grönbok om mervärdesskattens framtid Ett enklare stabilare och mera effektivt system KOM 1020 695

2011-03-31

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2010/11:28

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:28 DATUM 201103-31 TID 10.00-10.30 10.40-10.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Riksdagens forskningsdag 2012 Forskningssekreterarna vid riksdagens utredningstjänst presenterade arbetet med forskningsdagen torsdagen den 26 januari 2012.

2011-03-31

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2010/11:27

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:27 DATUM 20110329 TID 11.00-12.20 12.30-13.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Beslut om närvaro Utskottet medgav att Eva Lindau, S-kansliet, fick närvara under punkt 2 och att Charles Berkow, MP-kansliet, och Anna Havula, V-kansliet, fick

2011-03-29

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2010/11:26

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:26 DATUM 20110317 TID 09.15-10.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:24 2 Djurskydd MJU20 Utskottet behandlade motioner om djurskydd. Ärendet bordlades. 3 Strandskyddsfrågor MJU18

2011-03-17

Skatteutskottets protokoll 2010/11:15

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:15 DATUM 2011-03-15 TID 11.0011.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:12. 2 Kanslimeddelanden Kanslichefen informerade om att det planerade sammanträdet tisdagen den 29 mars 2011 ställs in

2011-03-15

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2010/11:25

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:25 DATUM 20110315 TID 11.00-12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Beslut om närvaro Utskottet medgav att Charles Berkow, MP-kansliet, fick närvara under uppvaktningen. 2 Uppvaktning av Biodlarnas riksförbund Representanter för Biodlarnas

2011-03-15

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2010/11:24

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:24 DATUM 20110310 TID 08.00-09.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-förslag om det s.k. kvalitetspaketet Utskottet överlade enligt RO 10:4 med landsbygdsminister Eskil Erlandsson åtföljd av tjänstemännen Tomas Dahlman, Mats Andersson,

2011-03-10

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2010/11:23

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:23 DATUM 20110308 TID 11.00-12.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-förslag om ett resurseffektivt Europa Utskottet överlade enligt RO 10:4 med miljöminister Andreas Carlgren åtföljd av tjänstemännen Tomas Uddin, Josefine Holmquist,

2011-03-08

Skatteutskottets protokoll 2010/11:14

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:14 DATUM 20110303 TID 10.0011.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Skatteverket Generaldirektör Ingemar Hansson lämnade information och besvarade frågor om kontrolluppgifter. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:13.

2011-03-03

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2010/11:22

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:22 DATUM 20110303 TID 08.0008.10  08.2510.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Beslut om närvaro Utskottet medgav att Jakob Nyström, riksdagens EU-samordning, fick närvara under överläggningen. 2 Utländska besök Utskottet beslutade att

2011-03-03

Skatteutskottets protokoll 2010/11:13

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:13 DATUM 2011-03-01 TID 11.0011.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:12. 2 Kanslimeddelanden Kanslichefen informerade om att statssekreterare Hans Lindberg, Finansdepartementet, kommer till

2011-03-01