Dokument & lagar (77 träffar)

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2010/11:7

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:7 DATUM 2010-11-09 TID 11.00-12.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Uppvaktning Representanter för organisationen Ekologiska Lantbrukarna uppvaktade utskottet. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:5. 3 Åtgärder

2010-11-09

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2010/11:9

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:9 DATUM 201011-18 TID 10.00-11.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Förslag till Uppföljning och analys av regeringens resultatredovisning för utgiftsområde 20 allmän miljö- och naturvård Utskottet behandlade uppföljnings- och utvärderingsgruppens

2010-11-18

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2010/11:1

RIKSDAGEN SAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:1 DATUM 2010-11-23 TID 12.00-13.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Sammanträdets öppnande Håkan Juholt Ssom var den av de närvarande ledamöterna som varit ledamot av riksdagen längst, förklarade sammanträdet öppnat. 2 Upprop

2010-11-23

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2010/11:5

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:5 DATUM 20101102 TID 11.0011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:3 och 2010/11:4. 2 EU-förslag om utdelning av livsmedel till de sämst ställda i unionen Utskottet fortsatte

2010-11-02

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2010/11:10

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:10 DATUM 201011-25 TID 08.00-09.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Jordbruksdepartementet Statssekreterare Magnus Kindbom med medarbetare lämnade information inför Jordbruks- och fiskeråd den 29-30 november och EPSCO-rådet

2010-11-25

Skatteutskottets protokoll 2010/11:7

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:7 DATUM 2010-11-30 TID 11.0011.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:6. 2 Förlängd ansökningstid för återbetalning av mervärdesskatt avseende återbetalningsperioder under 2009 SkU18 Utskottet

2010-11-30

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2010/11:13

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:13 DATUM 2010-12-16 TID 08.00-08.55  09.10-09.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Inför Miljörådet den 20 december 2010 Utskottet beslutade enligt RO 10:4 att överlägga med miljöminister Andreas Carlgren om följande punkter på rådsdagordningen:

2010-12-16

Skatteutskottets protokoll 2010/11:2

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:2 DATUM 201011-04 TID 10.0010.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:1. 2 Kanslimeddelanden Inkomna handlingar enligt bilaga 2 anmäldes. Kanslichefen informerade om att under allmänna motionstiden

2010-11-04

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2010/11:6

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:6 DATUM 20101104 TID 10.1010.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-förslag om utdelning av livsmedel till de sämst ställda i unionen MJU7 Utskottet fortsatte subsidiaritetsprövningen av KOM2010 486 EU-förslag om utdelning av livsmedel

2010-11-04

Skatteutskottets protokoll 2010/11:25

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:25 DATUM 2011-06-07 TID 11.0011.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Aktuella frågor på skatte- och tullområdet inom EU Statssekreterare Hans Lindberg och finansråd Per Classon, Finansdepartementet, informerade och besvarade frågor om aktuella frågor

2011-06-07

Skatteutskottets protokoll 2010/11:24

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:24 DATUM 201105-31 TID 11.0011.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:23. 2 Kanslimeddelanden Kanslichefen påminde om mötet med kommissionären Šemetas den 16 juni 2011 kl. 9.30 ca 10.30 i Skandiasalen.

2011-05-31

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2010/11:4

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:4 DATUM 20101021 TID 08.0009.10 09.2009.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet beslutade att tjänstemän från EU-nämndens kansli får närvara fortsättningsvis vid sammanträdespunkter som rör överläggningar och

2010-10-21

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2010/11:3

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:3 DATUM 20101019 TID 11.0011.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:1. 2 EU-förslag om fruktjuice och vissa liknande produkter avsedda som livsmedel Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen

2010-10-19

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2010/11:2

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:2 DATUM 20101014 TID 10.0010.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-förslag om utdelning av livsmedel till de sämst ställda i unionen Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av KOM2010 486. Utskottet beslutade med stöd av 10 kap. 6 RO

2010-10-14

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2010/11:1

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:1 DATUM 20101012 TID 10.3011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Talmannen hade låtit kalla utskottet till sammanträde denna dag kl. 10.30. Enligt uppgift från kammaren hade vid val denna dag utsetts till Ledamöter i miljö- och jordbruksutskottet

2010-10-12

Skatteutskottets protokoll 2010/11:20

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:20 DATUM 201104-28 TID 10.0010.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:19. 2 Kanslimeddelanden Kanslichefen påminde om veterandagen den 4 maj. Alla ledamöter är välkomna på kaffe och tårta

2011-04-28

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2010/11:5

RIKSDAGEN SAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:5 DATUM 2011-03-31 TID 09.4511.05 11.1011.30 11.5512.00 15.3015.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Sammanträdets öppnande Urban Ahlin Ssom var den av de närvarande ledamöterna som varit ledamot av riksdagen längst, förklarade

2011-03-31

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2010/11:29

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:29 DATUM 20110405 TID 11.10-11.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Uppvaktning av Eldrimner Eldrimners styrgrupp uppvaktade utskottet. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:27. 3 Avfall och kretslopp MJU17 Utskottet

2011-04-05

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2010/11:28

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:28 DATUM 201103-31 TID 10.00-10.30 10.40-10.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Riksdagens forskningsdag 2012 Forskningssekreterarna vid riksdagens utredningstjänst presenterade arbetet med forskningsdagen torsdagen den 26 januari 2012.

2011-03-31

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2010/11:27

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:27 DATUM 20110329 TID 11.00-12.20 12.30-13.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Beslut om närvaro Utskottet medgav att Eva Lindau, S-kansliet, fick närvara under punkt 2 och att Charles Berkow, MP-kansliet, och Anna Havula, V-kansliet, fick

2011-03-29

Paginering