Dokument & lagar (131 träffar)

Skatteutskottets protokoll 2010/11:19

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:19 DATUM 2011-04-14 TID 10.0010.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Val av vice ordförande Jennie Nilsson S valdes till ny vice ordförande efter Veronica Palm S som avsagt sig som ledamot i skatteutskottet fr.o.m. den 8 april 2011. Denna paragraf förklarades

2011-04-14

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2010/11:32

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:32 DATUM 20110414 TID 10.00-10.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:30 2 Djurskydd MJU20 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om djurskydd. Utskottet justerade förslag

2011-04-14

Finansutskottets protokoll 2010/11:36

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:36 DATUM 2011-04-14 TID 08:00-08:50, 09:05-10:25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppen utfrågning om ramverket för hantering av banker i kris EU-kommissionär Michel Barnier, finansmarknadsminister Peter Norman och riksbankschef Stefan Ingves informerade

2011-04-14

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2010/11:31

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:31 DATUM 20110412 TID 11.00-11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:29 2 Djurskydd MJU20 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om djurskydd. Ärendet bordlades. 3 Havs-

2011-04-12

Finansutskottets protokoll 2010/11:35

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:35 DATUM 2011-04-12 TID 11:40-12:50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Anmälningar Utskottet beslutade att besöka Nasdaq OMX onsdagen den 18 maj Utskottet beslutade att besöka Finansinspektionen den 31 maj Utskottet deltar genom Göran Pettersson M och

2011-04-12

Skatteutskottets protokoll 2010/11:18

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:18 DATUM 201104-07 TID 10.0010.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att Henrik Paulander från EU-nämndens kansli fick närvara under sammanträdet vid punk 2 på föredragningslistan. 2 Information om aktuella frågor

2011-04-07

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2010/11:30

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:30 DATUM 201104 07 TID 08.00-08.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Jordbruks- och fiskeråd 14-15 april 2011 Statssekreterare Magnus Kindbom med medarbetare lämnade information inför Jordbruks- och fiskeråd den 14-15 april 2011. 2 Justering

2011-04-07

Skatteutskottets protokoll 2010/11:17

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:17 DATUM 2011-04-05 TID 11.0012.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om EU:s statsstödsregler och dess påverkan på utformningen av skatteregler Kanslirådet Björn Strenger, skatte- och tullavdelningen, Finansdepartementet, informerade och

2011-04-05

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2010/11:29

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:29 DATUM 20110405 TID 11.10-11.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Uppvaktning av Eldrimner Eldrimners styrgrupp uppvaktade utskottet. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:27. 3 Avfall och kretslopp MJU17 Utskottet

2011-04-05

Finansutskottets protokoll 2010/11:34

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:34 DATUM 2011-04-05 TID 11:00-11:50, 11:55-12:10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information inför IMFs och Världsbankens vårmöten gemensamt med utrikesutskottet Finansminister Anders Borg och vice riksbankschef Barbro Wickman-Parak informerade utskottet.

2011-04-05

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2010/11:5

RIKSDAGEN SAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:5 DATUM 2011-03-31 TID 09.4511.05 11.1011.30 11.5512.00 15.3015.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Sammanträdets öppnande Urban Ahlin Ssom var den av de närvarande ledamöterna som varit ledamot av riksdagen längst, förklarade

2011-03-31

Skatteutskottets protokoll 2010/11:16

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:16 DATUM 201103-31 TID 09.0011.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning Utskottet inhämtande information med anledning av EU-kommissionens grönbok om mervärdesskattens framtid Ett enklare stabilare och mera effektivt system KOM 1020 695

2011-03-31

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2010/11:28

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:28 DATUM 201103-31 TID 10.00-10.30 10.40-10.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Riksdagens forskningsdag 2012 Forskningssekreterarna vid riksdagens utredningstjänst presenterade arbetet med forskningsdagen torsdagen den 26 januari 2012.

2011-03-31

Finansutskottets protokoll 2010/11:33

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:33 DATUM 2011-03-31 TID 10:30-10:40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Anmälningar Utskottet besöker Svenskt näringsliv den 5 april kl 18.30 Utskottet  beslutade att kalla förvaltningsminister Stefan Attefall till utskottet för överläggning om det aviserade

2011-03-31

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2010/11:27

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:27 DATUM 20110329 TID 11.00-12.20 12.30-13.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Beslut om närvaro Utskottet medgav att Eva Lindau, S-kansliet, fick närvara under punkt 2 och att Charles Berkow, MP-kansliet, och Anna Havula, V-kansliet, fick

2011-03-29

Finansutskottets protokoll 2010/11:32

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:32 DATUM 2011-03-29 TID 11:00-11:50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om Riksbankens utvärderingsrapport Riksbankschef Stefan Ingves informerade utskottet och svarade på frågor. Medföljande från Riksbanken: Gabriela Guiborg, Björn Andersson,

2011-03-29

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2010/11:26

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:26 DATUM 20110317 TID 09.15-10.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:24 2 Djurskydd MJU20 Utskottet behandlade motioner om djurskydd. Ärendet bordlades. 3 Strandskyddsfrågor MJU18

2011-03-17

Finansutskottets protokoll 2010/11:31

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:31 DATUM 2011-03-17 TID 10:30-12.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Anmälningar Anmäldes brev från OECD:s generalsekreterare om etableringen av ett parlamentariskt nätverk för OECD Utskottet beslutade att utse Göran Pettersson som kontaktperson för

2011-03-17

Finansutskottets protokoll 2010/11:30

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:30 DATUM 2011-03-17 TID 08:00-09.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Överläggningar med finansminister Anders Borg inför EU:s vårtoppmöte Överläggningar hölls med finansminister Anders Borg inför EU:s vårtoppmöte den 2425 mars 2011 om förstärkt styrning och samordning av den ekonomiska

2011-03-17

Skatteutskottets protokoll 2010/11:15

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:15 DATUM 2011-03-15 TID 11.0011.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:12. 2 Kanslimeddelanden Kanslichefen informerade om att det planerade sammanträdet tisdagen den 29 mars 2011 ställs in

2011-03-15