Dokument & lagar (158 träffar)

Skatteutskottets protokoll 2010/11:9

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:9 DATUM 201101-27 TID 10.0010.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:8. 2 Kanslimeddelanden Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes. Vidare anmäldes ytter- ligare två skrivelser som inkommit,

2011-01-27

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2010/11:15

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:15 DATUM 20110127 TID 10.00-11.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Beslut om närvaro Utskottet medgav att Linda Andersson M fick närvara under sammanträdet samt att Charles Berkow, MP-kansliet, fick närvara under uppvaktningen. 2 Uppvaktning

2011-01-27

Finansutskottets protokoll 2010/11:20

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:20 DATUM 2011-01-25 TID 11:00-11:30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Anmälningar Utskottet beslutade att kalla finansministern till sammanträdet den 3 februari för att informera om aktuella EU-frågor. 2 Motion överlämnad till näringsutskottet Finansutskottet

2011-01-25

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2010/11:14

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:14 DATUM 20110120 TID 08.00-09.10  09.30-10.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Ordförandeskapet i EU Landsbygdsminister Eskil Erlandsson med medarbetare lämnade information angående avslutat belgiskt och nytt ungerskt ordförandeskap i

2011-01-20

Finansutskottets protokoll 2010/11:19

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:19 DATUM 2011-01-20 TID 10.30-10:50, 11:00-13:00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Anmälningar Brev från Europaparlamentets särskilda utskott SURE Special Committee on the policy challenges and budgetary resources for a sustainable European Union after

2011-01-20

Civilutskottets protokoll 2010/11:10

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:10 DATUM 2011-01-20 TID 09.30-10.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:9. 2 Deltagande vid sammanträdet Utskottet beslutade att politiska sekreterare fick närvara under sammanträdet vid punkt

2011-01-20

Finansutskottets protokoll 2010/11:18

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:18 DATUM 2010-12-21 TID 16:25-16:30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Statsbudget för 2011 FiU10 Utskottet justerade förslag till betänkande 2010/11:FiU10. 2 Anmälningar Utkast till svarsbrev i ordförandes namn till CRIS EU-parlamentets utskott för den

2010-12-21

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2010/11:13

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:13 DATUM 2010-12-16 TID 08.00-08.55  09.10-09.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Inför Miljörådet den 20 december 2010 Utskottet beslutade enligt RO 10:4 att överlägga med miljöminister Andreas Carlgren om följande punkter på rådsdagordningen:

2010-12-16

Finansutskottets protokoll 2010/11:17

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:17 DATUM 2010-12-16 TID 09.00-09:10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Anmälningar Utskottet beslutade att kalla finansministern och Finanspolitiska rådets ordförande till en öppen utfrågning om finanspolitiska rådets rapport den 31 maj. 2 Godkännande

2010-12-16

Finansutskottets protokoll 2010/11:16

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:16 DATUM 2010-12-14 TID 11:00-11:55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvarobeslut Utskottet beslutade att kanslichef Margareta Hjorth och föredragande Henrik Paulander från EU-nämnden fick vara närvarande under informationen om aktuella EU-frågor, punkt

2010-12-14

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2010/11:12

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:12 DATUM 2010-12-09 TID 07.30-09.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-fråga om fastställande för år 2011 av fiskemöjligheter i EU-vatten m.m. Utskottet överlade enligt RO 10:4 med landsbygdsminister Eskil Erlandsson, åtföljd av tjänstemännen

2010-12-09

Finansutskottets protokoll 2010/11:15

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:15 DATUM 2010-12-09 TID 10:30-10:55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Anmälningar Utskottet beslutade att kalla finansministern till sammanträdet tisdagen den 14 december för information om aktuella EU-frågor. Utskottet beslutade att kalla riksbanksfullmäktiges

2010-12-09

Civilutskottets protokoll 2010/11:9

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:9 DATUM 2010-12-09 TID 09.30-09.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:8. 2 Budgetpropositionen CU1 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2010/11:1 Utgiftsområde 18 jämte motioner.

2010-12-09

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2010/11:4

RIKSDAGEN SAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:4 DATUM 2010-12-02 TID 10.00-10.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:3. 2 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan ISAF UFöU1

2010-12-02

Skatteutskottets protokoll 2010/11:8

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:8 DATUM 2010-12-02 TID 10.0011.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att Henrik Paulander från EU-nämndens kansli fick närvara under sammanträdet vid punkterna 1och 2 på föredragnings-listan. 2 Information om aktuella

2010-12-02

Finansutskottets protokoll 2010/11:14

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:14 DATUM 2010-12-02 TID 10:30-11:45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Ny försäkringsrörelse lag FiU8 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2009/10:246. Utskottet justerade förslag till betänkande 2010/11:FiU8. 2 Närvarobeslut Utskottet beslutade

2010-12-02

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2010/11:3

RIKSDAGEN SAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:3 DATUM 2010-11-30 TID 12.00-12.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:2. Utskottet beslutade enhälligt att sammanträdet vid behov fortgå då interpellationsdebatter

2010-11-30

Skatteutskottets protokoll 2010/11:7

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:7 DATUM 2010-11-30 TID 11.0011.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:6. 2 Förlängd ansökningstid för återbetalning av mervärdesskatt avseende återbetalningsperioder under 2009 SkU18 Utskottet

2010-11-30

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2010/11:11

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:11 DATUM 201011-30 TID 11.00-12.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att riksdagsdirektör Kathrin Flossing fick närvara vid sammanträdet. 2 Information från Jordbruksverket Generaldirektör Mats Persson

2010-11-30

Finansutskottets protokoll 2010/11:13

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:13 DATUM 2010-11-30 TID 11:00-12:05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att Henrik Paulander från EU-nämndens kansli fick närvara på sammanträdet vid punkt 2, överläggning om vissa EU-ärenden. 2 Överläggning om

2010-11-30