Dokument & lagar (172 träffar)

Näringsutskottets protokoll 2010/11:34

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:34 DATUM 20110505 TID 10.0011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:32 och 2010/11:33. 2 Information från Arbetsmarknads- och Näringsdepartementen Statssekreterare Daniel Johansson och rättssakkunnige

2011-05-05

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2010/11:35

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:35 DATUM 20110505 TID 08.00-08.55  09.10-09.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-förslag om förordning om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna Utskottet överlade enligt RO 10:4 med Landsbygdsminister Eskil Erlandsson,

2011-05-05

Finansutskottets protokoll 2010/11:39

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:39 DATUM 2011-05-05 TID 10.30-10:40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Anmälningar Utskottet beslutade att kalla finansmarknadsministern till sammanträdet den 16 juni för information och ev. överläggning i aktuella EU-frågor. Ordföranden hälsade Pia Nilsson

2011-05-05

Näringsutskottets protokoll 2010/11:33

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:33 DATUM 201105-03 TID 11.0012.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Överläggning om handlingsplanen för energieffektivitet 2011 Utskottet överlade med näringsminister Maud Olofsson om kommissionens meddelande KOM2011 109 om handlingsplanen för energieffektivitet

2011-05-03

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2010/11:34

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:34 DATUM 20110503 TID 11.00-12.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Suppleanter välkomnades Ordförande hälsade Jacob Johnson V och Roland Utbult KD välkomna. 2 Beslut om närvaro Utskottet medgav att Magnus Törne, M-kansliet, fick närvara

2011-05-03

Finansutskottets protokoll 2010/11:38

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:38 DATUM 2011-05-03 TID 11:00-11:15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Arbetslöshetsförsäkringen FiU5y Utskottet fortsatte behandlingen av fråga om yttrande till arbetsmarknadsutskottet. Utskottet beslutade att avge yttrande och i övrigt bordlägga ärendet.

2011-05-03

Skatteutskottets protokoll 2010/11:20

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:20 DATUM 201104-28 TID 10.0010.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:19. 2 Kanslimeddelanden Kanslichefen påminde om veterandagen den 4 maj. Alla ledamöter är välkomna på kaffe och tårta

2011-04-28

Näringsutskottets protokoll 2010/11:32

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:32 DATUM 20110428 TID 10.0011.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Näringsdepartementet Statssekreterare Catharina Håkansson Boman och kanslirådet Hans G. Pettersson, Näringsdepartementet, lämnade information om hanteringen av Saab Automobile

2011-04-28

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2010/11:33

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:33 DATUM 20110428 TID 10.00-10.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Beslut om närvaro Utskottet medgav att Lisa Rydberg, M-kansliet, och, José Gutierrez, V-kansliet, fick närvara under punkt 2. 2 Information från Riksrevisionen Riksrevisor

2011-04-28

Finansutskottets protokoll 2010/11:37

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:37 DATUM 2011-04-26 TID 11:00-12:30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Intern utfrågning om konvergensprogrammet och det nationella reformprogrammet Statssekreterarna Susanne Ackum och Oscar Wåglund Söderström informerade utskottet. Medföljande: Från Finansdepartementet:

2011-04-26

Skatteutskottets protokoll 2010/11:19

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:19 DATUM 2011-04-14 TID 10.0010.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Val av vice ordförande Jennie Nilsson S valdes till ny vice ordförande efter Veronica Palm S som avsagt sig som ledamot i skatteutskottet fr.o.m. den 8 april 2011. Denna paragraf förklarades

2011-04-14

Näringsutskottets protokoll 2010/11:31

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:31 DATUM 20110414 TID 10.0010.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:30. 2 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen NU3y Utskottet beslutade att skjuta upp justeringen

2011-04-14

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2010/11:32

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:32 DATUM 20110414 TID 10.00-10.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:30 2 Djurskydd MJU20 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om djurskydd. Utskottet justerade förslag

2011-04-14

Finansutskottets protokoll 2010/11:36

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:36 DATUM 2011-04-14 TID 08:00-08:50, 09:05-10:25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppen utfrågning om ramverket för hantering av banker i kris EU-kommissionär Michel Barnier, finansmarknadsminister Peter Norman och riksbankschef Stefan Ingves informerade

2011-04-14

Näringsutskottets protokoll 2010/11:30

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:30 DATUM 20110412 TID 11.0012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:29. 2 Information från Yrkeshögskolan Generaldirektör Pia Enochsson, Myndigheten för yrkeshögskolan, informerade om yrkeshögskolan

2011-04-12

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2010/11:31

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:31 DATUM 20110412 TID 11.00-11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:29 2 Djurskydd MJU20 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om djurskydd. Ärendet bordlades. 3 Havs-

2011-04-12

Finansutskottets protokoll 2010/11:35

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:35 DATUM 2011-04-12 TID 11:40-12:50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Anmälningar Utskottet beslutade att besöka Nasdaq OMX onsdagen den 18 maj Utskottet beslutade att besöka Finansinspektionen den 31 maj Utskottet deltar genom Göran Pettersson M och

2011-04-12

Skatteutskottets protokoll 2010/11:18

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:18 DATUM 201104-07 TID 10.0010.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att Henrik Paulander från EU-nämndens kansli fick närvara under sammanträdet vid punk 2 på föredragningslistan. 2 Information om aktuella frågor

2011-04-07

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2010/11:30

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:30 DATUM 201104 07 TID 08.00-08.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Jordbruks- och fiskeråd 14-15 april 2011 Statssekreterare Magnus Kindbom med medarbetare lämnade information inför Jordbruks- och fiskeråd den 14-15 april 2011. 2 Justering

2011-04-07

Skatteutskottets protokoll 2010/11:17

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:17 DATUM 2011-04-05 TID 11.0012.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om EU:s statsstödsregler och dess påverkan på utformningen av skatteregler Kanslirådet Björn Strenger, skatte- och tullavdelningen, Finansdepartementet, informerade och

2011-04-05