Dokument & lagar (172 träffar)

Näringsutskottets protokoll 2010/11:8

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:8 DATUM 20101123 TID 11.0012.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:7. 2 Information från Konkurrensverket Generaldirektör Dan Sjöblom och avdelningschef Johan Hedelin, lämnade information

2010-11-23

Finansutskottets protokoll 2010/11:11

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:11 DATUM 2010-11-23 TID 11:00-12:20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att Pia Törsleff Hertzberg från EU-nämndens kansli fick närvara på sammanträdet vid punkt 2, information om aktuella EU-frågor. 2 Information

2010-11-23

Näringsutskottets protokoll 2010/11:7

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:7 DATUM 20101118 TID 10.0011.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:5. 2 Tilläggsbudget för 2010 NU2y Utskottet fortsatte behandlingen av yttrande till finansutskottet över proposition 2010/11:2

2010-11-18

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2010/11:9

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:9 DATUM 201011-18 TID 10.00-11.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Förslag till Uppföljning och analys av regeringens resultatredovisning för utgiftsområde 20 allmän miljö- och naturvård Utskottet behandlade uppföljnings- och utvärderingsgruppens

2010-11-18

Finansutskottets protokoll 2010/11:10

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:10 DATUM 2010-11-18 TID 10:30-10:45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Anmälningar Finansutskottet tar emot ett besök från Sydafrika, torsdag 9 december kl 11:00. 2 Redovisning av AP-fondernas verksamhet 2009 FiU6 Utskottet justerade förslag till betänkande

2010-11-18

Skatteutskottets protokoll 2010/11:4

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:4 DATUM 2010-11-16 TID 11.0011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:3. 2 Kanslimeddelanden Kanslichefen informerade om att statssekreterare Hans Lindberg, Finansdepartementet, kommer till

2010-11-16

Näringsutskottets protokoll 2010/11:6

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:6 DATUM 20101116 TID 11.0012.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:5. 2 Utgiftsramar m.m. NU1y Utskottet fortsatte behandlingen av yttrande till finansutskottet över proposition 2010/11:1

2010-11-16

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2010/11:8

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:8 DATUM 2010-11-16 TID 11.00-11.30  11.40-12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:6 och 2010/11:7. 2 Kemikalietillsynen MJU3 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2009/10:167

2010-11-16

Finansutskottets protokoll 2010/11:9

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:9 DATUM 2010-11-16 TID 11:00-11:20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Anmälningar Reseberättelse från parlamentsmöte i Bryssel den 8-9 november anmäldes. Preliminär plan för utskottets resor under mandatperioden anmäldes. Utskottet godkände planen och

2010-11-16

Skatteutskottets protokoll 2010/11:3

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:3 DATUM 2010-11-11 TID 10.0010.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:2. 2 Kanslimeddelanden Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes. Kanslichefen påminde om anmälan till de olika studiebesöken

2010-11-11

Näringsutskottets protokoll 2010/11:5

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:5 DATUM 20101111 TID 10.0011.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:4. 2 Medgivande att närvara Utskottet medgav att föredragande Hans Hegeland från finansutskottet får närvara vid sammanträdet

2010-11-11

Finansutskottets protokoll 2010/11:8

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:8 DATUM 2010-11-11 TID 09:00-10:55, 11:10-12:15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppen utfrågning med riksbankschefen Riksbankschef Stefan Ingves utfrågades och svarade på frågor om den aktuella penningpolitiken. Ajournering Utskottet ajournerade kl.

2010-11-11

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2010/11:7

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:7 DATUM 2010-11-09 TID 11.00-12.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Uppvaktning Representanter för organisationen Ekologiska Lantbrukarna uppvaktade utskottet. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:5. 3 Åtgärder

2010-11-09

Finansutskottets protokoll 2010/11:7

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:7 DATUM 2010-11-09 TID 11:00-12.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvarobeslut Utskottet beslutade att tillåta handläggarna vid riksdagens partikanslier Torbjörn Hållö, Andreas Vedung, Fredrik Lann, Christian Lövgren, och Ulrika Wienecke att närvara

2010-11-09

Skatteutskottets protokoll 2010/11:2

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:2 DATUM 201011-04 TID 10.0010.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:1. 2 Kanslimeddelanden Inkomna handlingar enligt bilaga 2 anmäldes. Kanslichefen informerade om att under allmänna motionstiden

2010-11-04

Näringsutskottets protokoll 2010/11:4

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:4 DATUM 20101104 TID 09.3011.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:3. 2 Information från Vinnova Generaldirektör Charlotte Brogren och avdelningschef Joakim Appelquist lämnade information

2010-11-04

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2010/11:6

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:6 DATUM 20101104 TID 10.1010.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-förslag om utdelning av livsmedel till de sämst ställda i unionen MJU7 Utskottet fortsatte subsidiaritetsprövningen av KOM2010 486 EU-förslag om utdelning av livsmedel

2010-11-04

Finansutskottets protokoll 2010/11:6

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:6 DATUM 2010-11-04 TID 10:30-11:00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Anmälningar Utskottet beslutade att en delegation om ca fem ledamöter ska resa tillsammans med EU-nämnden till Island under vecka 8, 2011. 2 Motion överlämnad till trafikutskottet Finansutskottet

2010-11-04

Näringsutskottets protokoll 2010/11:3

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:3 DATUM 20101102 TID 11.0012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:2. 2 Ny lag om uppgiftsskyldighet i fråga om marknads- och konkurrensförhållanden NU4 Utskottet fortsatte behandlingen av

2010-11-02

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2010/11:5

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:5 DATUM 20101102 TID 11.0011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:3 och 2010/11:4. 2 EU-förslag om utdelning av livsmedel till de sämst ställda i unionen Utskottet fortsatte

2010-11-02