Dokument & lagar (172 träffar)

Finansutskottets protokoll 2010/11:29

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:29 DATUM 2011-03-10 TID 10:30-10:50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Grönbok om offentlig upphandling FiU44 Utskottet behandlade Grönbok KOM 201115. Ärendet bordlades. 2 Riksrevisionens rapport: Myndigheternas insatser för finansiell stabilitet Utskottet

2011-03-10

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2010/11:23

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:23 DATUM 20110308 TID 11.00-12.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-förslag om ett resurseffektivt Europa Utskottet överlade enligt RO 10:4 med miljöminister Andreas Carlgren åtföljd av tjänstemännen Tomas Uddin, Josefine Holmquist,

2011-03-08

Skatteutskottets protokoll 2010/11:14

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:14 DATUM 20110303 TID 10.0011.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Skatteverket Generaldirektör Ingemar Hansson lämnade information och besvarade frågor om kontrolluppgifter. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:13.

2011-03-03

Näringsutskottets protokoll 2010/11:23

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:23 DATUM 20110303 TID 10.0012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om Vattenfalls verksamhet Ordförande Lars Westerberg och koncernchef Øystein Løseth, Vattenfall AB, lämnade information om Vattenfalls verksamhet varefter finansmarknadsminister

2011-03-03

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2010/11:22

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:22 DATUM 20110303 TID 08.0008.10  08.2510.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Beslut om närvaro Utskottet medgav att Jakob Nyström, riksdagens EU-samordning, fick närvara under överläggningen. 2 Utländska besök Utskottet beslutade att

2011-03-03

Finansutskottets protokoll 2010/11:28

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:28 DATUM 2011-03-03 TID 09:00-10:45, 11:15-12:05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppen utfrågning med riksbankschefen Riksbankschef Stefan Ingves utfrågades och svarade på frågor om den aktuella penningpolitiken. Kl. 10.45 Utskottet ajournerade sig

2011-03-03

Skatteutskottets protokoll 2010/11:13

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:13 DATUM 2011-03-01 TID 11.0011.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:12. 2 Kanslimeddelanden Kanslichefen informerade om att statssekreterare Hans Lindberg, Finansdepartementet, kommer till

2011-03-01

Näringsutskottets protokoll 2010/11:22

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:22 DATUM 20110301 TID 11.0012.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:21. 2 Information från Utrikesdepartementet Statssekreterare Gunnar Oom, Utrikesdepartementet, lämnade information om frågor

2011-03-01

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2010/11:21

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:21 DATUM 20110301 TID 11.0011.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Uppvaktning Representanter för Aktionsgruppen Små Avlopp uppvaktade utskottet angående diffusa utsläpp från små enskilda avlopp. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade

2011-03-01

Finansutskottets protokoll 2010/11:27

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:27 DATUM 2011-03-01 TID 09:00-09:45, 10:00-12:00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvarobeslut Utskottet beslutade att politiska sekreterarna Ulrica Wienecke CMoa Langemark M och Katarina Bergkvist FP fick vara närvarande under punkt 3. 2 Anmälningar

2011-03-01

Skatteutskottets protokoll 2010/11:12

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:12 DATUM 201102-17 TID 10.0010.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:11. 2 Kanslimeddelanden Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes. Kanslichefen informerade om att två EU-informationer

2011-02-17

Näringsutskottets protokoll 2010/11:21

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:21 DATUM 20110217 TID 10.0011.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:20. 2 Information från Näringsdepartementet Statssekreterare Daniel Johansson och departementssekreterare Fredrik von Malmberg,

2011-02-17

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2010/11:20

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:20 DATUM 2011-02-17 TID 08.00-08.45  09.00-09.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Beslut om närvaro Utskottet medgav att Charles Berkow, MP-kansliet, fick närvara under landsbygdsministerns information. 2 EU-förslag om fiskeavtal med Marocko

2011-02-17

Näringsutskottets protokoll 2010/11:20

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:20 DATUM 20110215 TID 11.0012.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:19. 2 Vissa immaterialrättsliga frågor NU11 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om vissa immaterialrättsliga frågor.

2011-02-15

Finansutskottets protokoll 2010/11:25

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:25 DATUM 2011-02-15 TID 11:00-12:30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvarobeslut Utskottet beslutade att föredragande Henrik Paulander från EU-nämnden fick vara närvarande under informationen om aktuella EU-frågor, punkt 2. 2 Information om aktuella

2011-02-15

Näringsutskottets protokoll 2010/11:19

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:19 DATUM 20110210 TID 10.0011.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:18. 2 Begäran om offentlig utfrågning om vindkraft Utskottet fortsatte behandlingen av begäran om offentlig utfrågning om

2011-02-10

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2010/11:19

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:19 DATUM 2011-02-10 TID 10.00-11.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Uppvaktning Representanter för Branschens växtskyddsgrupp uppvaktade utskottet. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:16 och 2010/11:17. 3

2011-02-10

Finansutskottets protokoll 2010/11:24

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:24 DATUM 2011-02-10 TID 10:30-12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppen utfrågning om Långtidsutredningen 2011: Reformer för en bättre arbetsmarknad Docent Oscar Nordström Skans informerade utskottet och svarade på frågor 2 Nästa sammanträde Tisdag

2011-02-10

Skatteutskottets protokoll 2010/11:11

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:11 DATUM 2011-02-08 TID 11.0011.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Framtidsdagen 2012 Helen Limén, forskningssekreterare vid utvärderings- och forsknings-funktionen, RUT, informerade om Framtidsdagen den 26 januari 2012. 2 Justering av protokoll Utskottet

2011-02-08

Näringsutskottets protokoll 2010/11:18

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:18 DATUM 201102-08 TID 11.0011.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:17. 2 På väg mot en inre marknadsakt NU10 Utskottet fortsatte behandlingen av kommissionens meddelande KOM2010 608 På väg

2011-02-08