Dokument & lagar (172 träffar)

Skatteutskottets protokoll 2010/11:19

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:19 DATUM 2011-04-14 TID 10.0010.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Val av vice ordförande Jennie Nilsson S valdes till ny vice ordförande efter Veronica Palm S som avsagt sig som ledamot i skatteutskottet fr.o.m. den 8 april 2011. Denna paragraf förklarades

2011-04-14

Skatteutskottets protokoll 2010/11:3

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:3 DATUM 2010-11-11 TID 10.0010.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:2. 2 Kanslimeddelanden Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes. Kanslichefen påminde om anmälan till de olika studiebesöken

2010-11-11

Skatteutskottets protokoll 2010/11:1

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:1 DATUM 201010-12 TID 10.3010.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Talmannen hade låtit kalla utskottet till sammanträde denna dag kl. 10.30. Enligt uppgift från kammaren hade vid val denna dag utsetts till Ledamöter i skatteutskottet Henrik von Sydow

2010-10-12

Skatteutskottets protokoll 2010/11:4

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:4 DATUM 2010-11-16 TID 11.0011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:3. 2 Kanslimeddelanden Kanslichefen informerade om att statssekreterare Hans Lindberg, Finansdepartementet, kommer till

2010-11-16

Finansutskottets protokoll 2010/11:1

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL KONSTITUERANDE SAMMANTRÄDE 2010/11:1 DATUM 2010-10-12 TID 10:30-10:42 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Talmannen hade låtit kalla utskottet till sammanträde denna dag kl.10:30 Enligt uppgift från kammaren hade vid val denna dag utsetts till Ledamöter i finansutskottet 1. Anna Kinberg

2010-10-12

Näringsutskottets protokoll 2010/11:12

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:12 DATUM 20101207 TID 11.0011.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:11. 2 Utgiftsområde 24 Näringsliv NU1 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2010/11:1 budgetpropositionen såvitt

2010-12-07

Näringsutskottets protokoll 2010/11:11

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:11 DATUM 20101202 TID 10.0010.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:10. 2 Återanvändning av upphovsrättsligt skyddat material i radio och tv Utskottet behandlade proposition 2010/11:33. Ärendet

2010-12-02

Näringsutskottets protokoll 2010/11:20

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:20 DATUM 20110215 TID 11.0012.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:19. 2 Vissa immaterialrättsliga frågor NU11 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om vissa immaterialrättsliga frågor.

2011-02-15

Finansutskottets protokoll 2010/11:50

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:50 DATUM 2011-08-31 TID 10:00-12.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppen utfrågning om utvärderingen av Riksbankens penningpolitik och arbete med finansiell stabilitet 2005-2010 Deltagare Professorerna Charles Goodhart och Jean-Charles Rochet Professor

2011-08-31

Finansutskottets protokoll 2010/11:49

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:49 DATUM 2011-08-30 TID 15:00-15:55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Överlämning av rapport Utvärdering av Riksbankens penningpolitik och arbete med finansiell stabilitet 2005-2010 2010/11:RFR5 Professorerna Charles Goodhart och Jean-Charles Rochet överlämnade

2011-08-30

Finansutskottets protokoll 2010/11:48

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:48 DATUM 2011-08-16 TID 11.00-12.05, 12.20-12.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om den senaste ekonomiska utvecklingen Deltagare: Finansminister Anders Borg, finansmarknadsminister Peter Norman, statssekreterare Susanne Ackum, politiskt

2011-08-16

utskottsdokument 2010/11:29EB24

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets verksamhet riksmötet 2010/11 Det sammansatta utrikes- och försvars-utskottets verksamhet Utrikes- och försvarsutskotten har under 2010/11 års riksmöte beslutat att bereda ärenden gemensamt genom deputerade i ett sammansatt utskott. Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

2011-11-08

utskottsdokument 2010/11:29EB1F

Skatteutskottets verksamhet riksmötet 2010/11 Skatteutskottets beredningsområde Skatteutskottet ska enligt riksdagsordningen bereda ärenden om statliga och kommunala skatter och ärenden om taxering, skattebetalning, folkbokföring samt exekutionsväsendet. Ärenden om anslag inom utgiftsområdet Skatt, tull och exekution

2011-11-08

utskottsdokument 2010/11:29EB17

Näringsutskottets verksamhet vid riksmötet 2010/11 Utskottets beredningsområde Näringsutskottet bereder ärenden om allmänna riktlinjer för näringspolitiken och därmed sammanhängande forskningsfrågor samt ärenden om industri och hantverk, handel, immaterialrätt, energipolitik, regional tillväxtpolitik, statlig företagsamhet

2011-11-08

Skatteutskottets protokoll 2010/11:23

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:23 DATUM 2011-05-19 TID 10.0010.30 10.4510.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:22. 2 Kanslimeddelanden Kanslichefen informerade om att utskottet sammanträder torsdagen den 9 juni kl. 10.00

2011-05-19

Finansutskottets protokoll 2010/11:41

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:41 DATUM 2011-05-19 TID 10.30-10:55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Anmälningar En delegation från IMF besöker utskottet torsdag 26  maj. Carl B Hamilton FPGöran Pettersson M och Meeri Wasberg S anmäldes att delta vid besöket. Utskottet besöker Finansinspektionen

2011-05-19

Finansutskottets protokoll 2010/11:40

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:40 DATUM 2011-05-12 TID 10:30-11:32 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvarobeslut Utskottet medgav att kanslichef Margareta Hjort från EU-nämndens kansli fick närvara under paragraf 2. 2 Information om den aktuella ekonomiska utvecklingen i Europa

2011-05-12

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2010/11:41

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:41 DATUM 201106-09 TID 08.00-08.40, 09.00-09.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-förslag om förordningen om odling av genetiskt modifierade organismer Utskottet överlade enligt RO 10:4 med statssekreteraren Åsa-Britt Karlsson, åtföljd

2011-06-09

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2010/11:38

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:38 DATUM 20110519 TID 09.00-10.10  10.30-12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Utfrågning om GMO Utskottet inhämtade information om genmodifierade organismer, GMO. Inbjudna talare: Marie Nyman, Gentekniknämnden  Charlotta Sörqvist, Miljödepartementet

2011-05-19

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2010/11:40

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:40 DATUM 20110607 TID 10.30-11.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om det extra jordbruksrådet med anledning av EHEC-smittan i Tyskland Landsbygdsminister Eskil Erlandsson informerade. 2 EU-förslag om fiskeprotokollet med Kap

2011-06-07