Dokument & lagar (157 träffar)

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2010/11:5

RIKSDAGEN SAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:5 DATUM 2011-03-31 TID 09.4511.05 11.1011.30 11.5512.00 15.3015.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Sammanträdets öppnande Urban Ahlin Ssom var den av de närvarande ledamöterna som varit ledamot av riksdagen längst, förklarade

2011-03-31

Konstitutionsutskottets protokoll 2010/11:31

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:31 DATUM 2011-03-29 TID 11.0011.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:30. 2 Hänvisning av ärenden Kanslichefen anmälde att till utskottet har hänvisats skrivelse 2010/11:75 Redogörelse

2011-03-29

Konstitutionsutskottets protokoll 2010/11:30

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:30 DATUM 2011-03-17 TID 08.3008.38 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:29. 2 Studieresa till Luxemburg Föredraganden redogjorde för den förestående resan till Luxemburg. 3 Redogörelse

2011-03-17

Konstitutionsutskottets protokoll 2010/11:29

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:29 DATUM 2011-03-15 TID 11.0211.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvarobeslut Utskottet beslutade att föredraganden i EU-nämnden, Pia Törsleff Hertzberg, får vara närvarande under paragrafen om överläggning om aktuella EU-frågor. 2 Överläggning

2011-03-15

Konstitutionsutskottets protokoll 2010/11:28

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:28 DATUM 2011-03-10 TID 09:00-09:09 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:27. 2 Anmälningar Utskottet beslutade att praoeleverna Deborah Carlander och Jennie Bylander får närvara under

2011-03-10

Konstitutionsutskottets protokoll 2010/11:27

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:27 DATUM 2011-03-08 TID 11.00-11:10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:26. 2 Anmälningar Utskottet beslutade att praoeleverna Deborah Carlander och Jennie Bylander får närvara under

2011-03-08

Omröstning 2010/11:KU23p4 Statliga och kommunala servicekontor m.m.

Votering: betänkande 2010/11:KU23 Offentlig förvaltning, förslagspunkt 4 Statliga och kommunala servicekontor m.m. Riksdagen avslår motionerna 2010/11:K334, 2010/11:C311 yrkandena 18-20 och 2010/11:N323 yrkande 9. Datum: 2011-03-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 S, V Parti Ja Nej Avstående

2011-03-03

Omröstning 2010/11:KU23p5 Servicenivån i landsbygdsdominerade regioner

Votering: betänkande 2010/11:KU23 Offentlig förvaltning, förslagspunkt 5 Servicenivån i landsbygdsdominerade regioner Riksdagen avslår motion 2010/11:N323 yrkandena 7, 8 och 10. Datum: 2011-03-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 93 1 0 18 M

2011-03-03

Omröstning 2010/11:KU14p1 Överskottsmål, utgiftstak och lånefinansiering av infrastruktur

Votering: betänkande 2010/11:KU14 En reformerad budgetlag, förslagspunkt 1 Överskottsmål, utgiftstak och lånefinansiering av infrastruktur Riksdagen antar regeringens förslag till budgetlag, såvitt avser 2 kap. 1, 2 och 4 samt 7 kap. 2, 5 och 6 Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:40 punkt 1 i denna del och avslår

2011-03-03

Omröstning 2010/11:KU24p6 Kommunal kompetens

Votering: betänkande 2010/11:KU24 Kommunala och regionala frågor, förslagspunkt 6 Kommunal kompetens Riksdagen avslår motionerna 2010/11:K340, 2010/11:K341 yrkande 1 och 2010/11:K379. Datum: 2011-03-02 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0

2011-03-02

Omröstning 2010/11:KU19p3 Riksdagsledamöternas arvode och inkomstgaranti

Votering: betänkande 2010/11:KU19 Riksdagens arbetsformer m.m.förslagspunkt 3 Riksdagsledamöternas arvode och inkomstgaranti Riksdagen avslår motionerna 2010/11:K214, 2010/11:K289 yrkandena 1-5 och 2010/11:K419 yrkandena 1 och 2. Datum: 2011-03-02 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 V Parti

2011-03-02

Omröstning 2010/11:KU19p5 Utskottsarbetet

Votering: betänkande 2010/11:KU19 Riksdagens arbetsformer m.m.förslagspunkt 5 Utskottsarbetet Riksdagen avslår motionerna 2010/11:K252 och 2010/11:K425. Datum: 2011-03-02 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 104 0 0 8 M 101 0 0 6 MP 0

2011-03-02

Konstitutionsutskottets protokoll 2010/11:26

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:26 DATUM 2011-03-01 TID 11.00-11.14 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:24 och 2010/11:25. 2 Utrikes resa Utskottet beslutade att företa studieresa till Luxemburg den 2123 mars 2011.

2011-03-01

Konstitutionsutskottets protokoll 2010/11:25

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:25 DATUM 2011-02-17 TID 09.0009.18 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:23. 2 Inkomna skrivelser Kanslichefen anmälde utsänd förteckning över inkomna skrivelser, se bilaga 2. 3 EU-dokument

2011-02-17

Konstitutionsutskottets protokoll 2010/11:24

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:24 DATUM 2011-02-15 TID 11.0011.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Framtidsdagen 2012 Forskningssekreterarna från Riksdagens utredningstjänst informerade om framtidsdagen. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:22. 3

2011-02-15

Konstitutionsutskottets protokoll 2010/11:23

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:23 DATUM 2011-02-10 TID 09.0210.02 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Utrikes resa Utskottet beslutade att ställa in resan till Luxemburg tills vidare. Planeringen ska göras om. 2 Allmänna helgdagar m.m. KU25 Utskottet fortsatte behandlingen av

2011-02-10

Konstitutionsutskottets protokoll 2010/11:22

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:22 DATUM 2011-02-08 TID 11.00-12.14 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:20 och 2010/11:21. 2 Anmälan om kompletteringsval Kanslichefen anmälde att ledamoten Kerstin Nilsson S utsetts

2011-02-08

Konstitutionsutskottets protokoll 2010/11:21

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:21 DATUM 2011-02-03 TID 09.0310.36 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvarobeslut Utskottet beslutade att Pernilla Flanck Zetterström, justitieutskottet, får närvara i dag under 14 2 Besök av Justitiedepartementet Vice ordföranden hade begärt

2011-02-03

Konstitutionsutskottets protokoll 2010/11:20

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:20 DATUM 2011-02-01 TID 11.0012.21 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvarobeslut Utskottet beslutade att riksdagsstipendiaten Maria Johansson får närvara vid utskottets sammanträden under våren 2011 och att föredragande Pia Törsleff Hertzberg

2011-02-01

Konstitutionsutskottets protokoll 2010/11:19

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:19 DATUM 2011-01-27 TID 09.0009.16 09.3309.34 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Val av justitieombudsman Utskottet beslutade enhälligt att föreslå riksdagen att till justitieombudsman välja lagmannen Lars Lindström fr.o.m. den 1 juni 2011. Denna

2011-01-27