Dokument & lagar (157 träffar)

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2010/11:2

RIKSDAGEN SAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:2 DATUM 2010-11-25 TID 10.00-11.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Utrikesdepartementet, Försvarsdepartementet och Försvarsmakten Kabinettssekreterare Frank Belfrage åtföljd av departementsråd Peter Ericson,

2010-11-25

Konstitutionsutskottets protokoll 2010/11:10

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:10 DATUM 2010-11-25 TID 09.0009.07, 09.2109.23, 11.0411.14 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Ändrad dagordning Ordföranden föreslog ändring av dagordningen. Ändrad dagordning godkändes. 2 Överföring av passageraruppgifter PNR-uppgifter till tredjeländer

2010-11-25

Omröstning 2010/11:KU6p2 Ändringar i offentlighets- och sekretesslagen

Votering: betänkande 2010/11:KU6 Säkerhetskopiors rättsliga status vilande grundlagsbeslutförslagspunkt 2 Ändringar i offentlighets- och sekretesslagen Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen 2009:400Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:58 punkt 2 och avslår

2010-11-24

Omröstning 2010/11:KU4p1 Vilande lagförslag

Votering: betänkande 2010/11:KU4 En reformerad grundlag vilande grundlagsbeslut, m.m.förslagspunkt 1 Vilande lagförslag Riksdagen antar slutligt det vilande förslaget i bilaga 2 och bilaga 3 delvis till lag om ändring i regeringsformen, lag om ändring i tryckfrihetsförordningen och lag om ändring i yttrandefrihetsgrundlagen

2010-11-24

Omröstning 2010/11:KU2p4 Rättelser av ändring i riksdagsordningen

Votering: betänkande 2010/11:KU2 Uppföljning av riksrevisionsreformen, förslagspunkt 4 Rättelser av ändring i riksdagsordningen Riksdagen ändrar, i den ordning som anges i 8 kap. 16 andra meningen regeringsformen, sitt beslut under punkt 1 i detta betänkande såvitt avser 4 kap. 18 a och 9 kap. 8 riksdagsordningen och

2010-11-24

Omröstning 2010/11:KU2p2 Följdlagstiftning m.m.

Votering: betänkande 2010/11:KU2 Uppföljning av riksrevisionsreformen, förslagspunkt 2 Följdlagstiftning m.m. Riksdagen antar förslaget i bilaga 2 till a lag om ändring i riksdagsordningen, såvitt avser tilläggsbestämmelserna, med den ändringen att i tilläggsbestämmelsen 7.13.1 läggs orden riksdagens ombudsmän och till

2010-11-24

Omröstning 2010/11:KU2p3 Fråga om inrättande av ett revisionsutskott

Votering: betänkande 2010/11:KU2 Uppföljning av riksrevisionsreformen, förslagspunkt 3 Fråga om inrättande av ett revisionsutskott Riksdagen avslår motion 2010/11:K265. Datum: 2010-11-24 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 105 0 0 7 M 103 0 0

2010-11-24

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2010/11:1

RIKSDAGEN SAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:1 DATUM 2010-11-23 TID 12.00-13.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Sammanträdets öppnande Håkan Juholt Ssom var den av de närvarande ledamöterna som varit ledamot av riksdagen längst, förklarade sammanträdet öppnat. 2 Upprop

2010-11-23

Konstitutionsutskottets protokoll 2010/11:9

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:9 DATUM 2010-11-23 TID 11.0212.42 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse KU1 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2010/11:1 utgiftsområde 1 och redogörelse 2009/10:RS2 och motioner. Ärendet bordlades. 2 Uppföljning

2010-11-23

Konstitutionsutskottets protokoll 2010/11:8

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:8 DATUM 2010-11-18 TID 09.0009.04 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvarobeslut Utskottet beslutade att praoeleverna Joakim Heuman och Alexander Bengtsson får närvara vid dagens sammnträde. 2 Uppföljning av riksrevisionsreformen KU2 Utskottet

2010-11-18

Konstitutionsutskottets protokoll 2010/11:7

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:7 DATUM 2010-11-16 TID 11.0012.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvarobeslut Utskottet beslutade att praoeleverna Joakim Heuman och Alexander Bengtsson får närvara vid dagens sammnträde. 2 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse KU1 Riksdagsdirektören

2010-11-16

Konstitutionsutskottets protokoll 2010/11:6

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:6 DATUM 2010-11-11 TID 09.0009.10 10.0411.52 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Hänvisning av ärende Till utskottet har hänvisats redogörelse 2010/11:JO1 Justitieombudsmännens ämbetsberättelse. 2 Avsägelse Helén Pettersson i Umeå S har avsagt

2010-11-11

Konstitutionsutskottets protokoll 2010/11:5

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:5 DATUM 2010-11-09 TID 11.0011.32 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvarobeslut Utskottet beslutade att riksdagsdirektören Kathrin Flossing får närvara vid dagens sammanträde. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:3

2010-11-09

Konstitutionsutskottets protokoll 2010/11:4

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:4 DATUM 2010-11-04 TID 09.0009.07 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Hänvisning av motioner Från kammaren har hänvisats 227 motioner från allmänna motionstiden. 2 Överlämnande av motion till FiU Utskottet överlämnade till finansutskottet, under

2010-11-04

Konstitutionsutskottets protokoll 2010/11:3

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:3 DATUM 2010-11-02 TID 11.0011.56 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:2 2 Hänvisning av ärenden Till utskottet har hänvisats proposition 2010/11:1 Budgetpropositionen för 2011 utgiftsområde

2010-11-02

Konstitutionsutskottets protokoll 2010/11:2

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:2 DATUM 2010-10-14 TID 09.0009.54 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:1. 2 Introduktion till nya ledamöter Kanslichefen anmälde att introduktionsmaterial om utskottet finns utlagt på

2010-10-14

Konstitutionsutskottets protokoll 2010/11:1

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:1 DATUM 2010-10-12 TID 10.3210.54 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Talmannen hade låtit kalla utskottet till sammanträde denna dag kl. 10.30. Enligt uppgift från kammaren hade vid val denna dag utsetts till Ledamöter i konstitutionstuskottet Per

2010-10-12