Dokument & lagar (252 träffar)

Konstitutionsutskottets protokoll 2012/13:21

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:21 DATUM 2013-01-22 TID 11.0011.59 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvarobeslut Utskottet beslutade att praoeleverna, M.L. och A.B, till ledamoten Per Bill M får närvara vid utskottets sammanträden under veckorna 4 och 5 utom vid behandlingen

2013-01-22

Utskottsmöte 2012/13:20 Torsdag 2013-01-17 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2012/13:20 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:20 Datum och tid: 2013-01-17 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Tidigareläggning av valet till Europaparlamentet 2014 Information Statssekreterare Oscar Wåglund-Söderström m.fl. vid Statsrådsberedningen kommer kl. 09.00 2. Justering

2013-01-17 09:00:00

Konstitutionsutskottets protokoll 2012/13:20

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:20 DATUM 2013-01-17 TID 09.0009.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvarobeslut Utskottet beslutade att kanslichefen Margareta Hjorth och föredragande Pia Törsleff Hertzberg, EU-nämnden, får närvara vid dagens sammanträde under 2. 2 Information

2013-01-17

Utskottsmöte 2012/13:19 Tisdag 2013-01-15 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2012/13:19 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:19 Datum och tid: 2013-01-15 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. EU-bevakning 4. Justitieombudsmännens ämbetsberättelse KU12 Justering Redogörelse 2012/13:JO1 Föredragande: ACB 5. Frågeinstituten

2013-01-15 11:00:00

Konstitutionsutskottets protokoll 2012/13:19

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:19 DATUM 2013-01-15 TID 11.0011.28 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvarobeslut Ordföranden hälsade föredragande vid försvarsutskottet, Kristina Himmelstrand och riksdagsstipendiaten Matilde Millares välkomna till utskottet under våren 2013.

2013-01-15

Omröstning 2012/13:UFöU1p2 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF)

Votering: betänkande 2012/13:UFöU1 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan ISAFförslagspunkt 2 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan ISAF Riksdagen avslår motionerna 2012/13:U6 yrkandena 2 och 3 samt 2012/13:U7 yrkande 1. Datum: 2012-12-19

2012-12-19

Omröstning 2012/13:UFöU1p1 Avslag på proposition 2012/13:41

Votering: betänkande 2012/13:UFöU1 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan ISAFförslagspunkt 1 Avslag på proposition 2012/13:41 Riksdagen medger att regeringen ställer en svensk väpnad styrka bestående av högst 785 personer till förfogande för deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan

2012-12-19

Omröstning 2012/13:UFöU1p3 Civila insatser i Afghanistan

Votering: betänkande 2012/13:UFöU1 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan ISAFförslagspunkt 3 Civila insatser i Afghanistan Riksdagen avslår motionerna 2012/13:U6 yrkande 4 och 2012/13:U7 yrkande 2. Datum: 2012-12-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2012-12-19

Utskottsmöte 2012/13:18 Tisdag 2012-12-18 kl. 08:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2012/13:18 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:18 Datum och tid: 2012-12-18 08:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. EU-bevakning 4. Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen KU8 Justering Föredragande: KÖ 5. Snabbare omval

2012-12-18 08:00:00

Konstitutionsutskottets protokoll 2012/13:18

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:18 DATUM 2012-12-18 TID 08.0008.15 08.4408.56 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:17. 2 Inkommen skrivelse Inkommen skrivelse enligt bilaga 2 anmäldes. 3 Vårens sammanträdestider m.m.

2012-12-18

Utskottsmöte 2012/13:17 Torsdag 2012-12-13 kl. 14:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2012/13:17 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:17 Datum och tid: 2012-12-13 14:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. EU-bevakning 4. Granskning av regeringen 5. Övriga frågor Bilagor 1. Protokoll 2. Förteckning över inkomna skrivelser 3. Förteckning över EU-dokument 4. Se särskild

2012-12-13 14:00:00

Konstitutionsutskottets protokoll 2012/13:17

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:17 DATUM 2012-12-13 TID 14.0014.03 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:16. 2 Kompletteringsval Kanslichefen anmälde att Marie Granlund S har utsetts till suppleant i utskottet fr.o.m.

2012-12-13

Utskottsmöte 2012/13:16 Torsdag 2012-12-06 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2012/13:16 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:16 Datum och tid: 2012-12-06 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Justitieombudsmännens ämbetsberättelse KU12 Beredning Redogörelse 2012/13:JO1 Föredragande: ACB 4. Uppföljning av 2010-års val

2012-12-06 09:00:00

Konstitutionsutskottets protokoll 2012/13:16

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:16 DATUM 2012-12-06 TID 09.0009.41 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:15. 2 Justitieombudsmännens ämbetsberättelse KU12 Utskottet behandlade redogörelse 2012/13:JO1. Ärendet bordlades.

2012-12-06

Omröstning 2012/13:KU1p5 Kvinno- och mansjourer

Votering: betänkande 2012/13:KU1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse, förslagspunkt 5 Kvinno- och mansjourer Riksdagen avslår motion 2012/13:K367 av Peter Eriksson m.fl. MP yrkande 1. Datum: 2012-12-05 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 MP Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 103 0 0 9

2012-12-05

Omröstning 2012/13:KU1p2 Insyn i kungliga hovstaten

Votering: betänkande 2012/13:KU1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse, förslagspunkt 2 Insyn i kungliga hovstaten Riksdagen avslår motion 2012/13:K207 yrkande 2. Datum: 2012-12-05 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 104 0 0 8 M 98 0 0 9 MP 22

2012-12-05

Omröstning 2012/13:KU1p6 Länsstyrelsers kartläggning av värdefulla skogar

Votering: betänkande 2012/13:KU1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse, förslagspunkt 6 Länsstyrelsers kartläggning av värdefulla skogar Riksdagen avslår motion 2012/13:MJ455 av Matilda Ernkrans m.fl. S yrkande 44. Datum: 2012-12-05 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 S Parti Ja Nej Avstående

2012-12-05

Utskottsmöte 2012/13:15 Tisdag 2012-12-04 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2012/13:15 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:15 Datum och tid: 2012-12-04 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. EU-bevakning 4. Årsrapporten för 2011 om förbindelserna mellan Europeiska kommissionen och de nationella parlamenten KU15 Fråga

2012-12-04 11:00:00

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2012/13:3

RIKSDAGEN SAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:3 DATUM 2012-12-04 TID 11:0011:15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan ISAF UFöU1 Utskottet behandlade proposition 2012/13:41 och motioner. Utskottet

2012-12-04

Konstitutionsutskottets protokoll 2012/13:15

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:15 DATUM 2012-12-04 TID 11.0011.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvarobeslut Utskottet beslutade att praoeleven A.B. till Karl Sigfrid M får närvara vid dagens sammanträde utom vid behandlingen av särskild kallelse punkt 5. 2 Justering av

2012-12-04