Dokument & lagar (97 träffar)

Finansutskottets protokoll 2014/15:37

Protokoll Utskottssammanträde 2014/15:37 Datum 2015-04-23 Tid 10.30-10.35 Närvarande Se bilaga 1 1 Anmälningar Inbjudningar Seminarium om statlig kapitalförsörjning 5 maj kl. 11-13. Anmälan till näringsutskottet senast 29 april. Seminarium om tillväxtreformer i Europa italienska senaten i samarbete med OECD 25-26

2015-04-23

Finansutskottets protokoll 2014/15:36

Protokoll Utskottssammanträde 2014/15:36 Datum 2015-04-21 Tid 11:00-12:30 Närvarande Se bilaga 1 1 Information om konvergensprogrammet och nationella reformprogrammet Statssekreterare Karolina Ekholm. Ledamöternas frågor besvarades. 2 Information från Riksbanken om bilaterala avtal mellan centralbanker Riksbankschef

2015-04-21

Finansutskottets protokoll 2014/15:35

Protokoll Utskottssammanträde 2014/15:35 Datum 2015-04-16 Tid 10.30-10.45 Närvarande Se bilaga 1 1 Anmälningar Finanspolitiska rådet den 19 maj Utskottet beslutade att tidigarelägga utfrågningen med Finanspolitiska rådet den 19 maj, ny tid sattes till kl. 08.30-11.00. Rapport från Riksbanken Kanslichefen meddelade

2015-04-16

Finansutskottets protokoll 2014/15:34

Protokoll Utskottssammanträde 2014/15:34 Datum 2015-04-14 Tid 11:00-12:40 Närvarande Se bilaga 1 1 Föredragning inför IMF:s/Världsbankens vårmöten tillsammans med utrikesutskottet Finansminister Magdalena Andersson Biståndsminister Isabella Lövin Riksbankschef Stefan Ingves Ledamöternas frågor besvarades. 2

2015-04-14

Finansutskottets protokoll 2014/15:33

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET Protokoll Utskottssammanträde 2014/15:33 Datum 2015-04-09 Tid 10:30-10:55 Närvarande Se bilaga 1 1 Anmälningar Veteranförenings årsmöte Kanslichefen påminde om riksdagens veteranförenings årsmöte den 6 maj då ledamöterna kan träffa tidigare FiU-ledamöter i sessionssalen kl. 14.30

2015-04-09

Finansutskottets protokoll 2014/15:32

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:32 DATUM 2015-04-07 TID 11:00-12:05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Intern utfrågning av riksrevisor Riksrevisor Claes Norgren redogjorde för Riksrevisionens årsredovisning 2014 och myndighetens uppföljningsrapport 2015. Riksrevisorn sammanfattade också

2015-04-07

Finansutskottets protokoll 2014/15:31

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:31 DATUM 2015-03-26 TID 10:30-10:45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Fråga om utskottsinitiativ Utskottet behandlade ett förslag till utskottsinitiativ om att ge regeringen i uppdrag att tillsätta en kommission för översyn av det finanspolitiska ramverket

2015-03-26

Finansutskottets protokoll 2014/15:30

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:30 DATUM 2015-03-24 TID 11:00-11:50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Redogörelse för penningpolitiken Riksbankschef Stefan Ingves redovisade Riksbankens underlag för utvärdering. Ledamöternas frågor besvarades. 2 Anmälningar Inbjudningar Kanslichefen

2015-03-24

Finansutskottets protokoll 2014/15:29

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:29 DATUM 2015-03-19 TID 09.00-11.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppen utfrågning på temat kontanthantering i samhället Inbjudna talare: Mikael Selander, chef för Landsbygds- och näringslivsenheten, Länsstyrelsen i Dalarna, Sten Selander, avdelningschef,

2015-03-19

Finansutskottets protokoll 2014/15:28

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:28 DATUM 2015-03-17 TID 11:00-11:50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Överläggning om Kapitalmarknadsunionen Överläggning hölls med finansmarknadsminister Per Bolund om kommissionens förslag: KOM 2015 63 Underlag för överläggningen utgjordes av en muntlig

2015-03-17

Finansutskottets protokoll 2014/15:27

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:27 DATUM 2015-01-22 TID 10:30-11:40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Anmälningar Inbjudningar: Lettiska EU-ordförandeskapets möte om ekonomiska och digitala frågor i Riga 19-20 april. Miljö och jordbruksutskottets seminarium om ekosystemtjänster 22 april.

2015-03-12

Finansutskottets protokoll 2014/15:26

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:26 DATUM 2015-03-05 TID 09:00-10:40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppen utfrågning om den aktuella penningpolitiken Riksbankschef Stefan Ingves och förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick redovisade sin syn på den aktuella penningpolitiken. Därefter

2015-03-05

Finansutskottets protokoll 2014/15:25

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:25 DATUM 2015-03-03 TID 11:00-12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Penningpolitiska experter Professor Torbjörn Becker, Handelshögskolan i Stockholm och chefsekonom Anna Felländer, Swedbank informerade utskottet om sin syn på den aktuella penningpolitiken

2015-03-03

Finansutskottets protokoll 2014/15:24

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:24 DATUM 2015-02-19 TID 10:30-10:45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Anmälningar Utskottet beslutade att besöka Finansinspektionen den 5 maj. Utskottets preliminära ärende- och sammanträdesplan fram t.o.m. juni 2015 anmäldes. Utskottets upphandling av

2015-02-19

Finansutskottets protokoll 2014/15:23

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:23 DATUM 2015-02-10 TID 11:00-12:00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Överläggning om kommissionens förslag till förordning om Europeiska fonden för strategiska investeringar m.m. Överläggning hölls med statssekreterare Karolina Ekholm om kommissionens förslag

2015-02-10

Finansutskottets protokoll 2014/15:22

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:22 DATUM 2015-02-03 TID 11:00-11:40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om EU:s egna medel Statssekreterare Max Elger informerade utskottet om EU:s egna medel. Ledamöternas frågor besvarades. 2 Anmälningar Regeringen har meddelat att FaktaPM

2015-02-03

Finansutskottets protokoll 2014/15:21

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:21 DATUM 2015-01-27 TID 11:00-11:15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Anmälningar Inbjudan: Det isländska finansutskottet har inbjudit till ett möte med nätverket för revisionsutskott i Norden, tisdagen den 10 mars. Preliminärt anmälde sig Ingela Nylund

2015-01-27

Finansutskottets protokoll 2014/15:20

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:20 DATUM 2015-01-22 TID 10:30-11:40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om den ekonomiska utvecklingen Finansminister Magdalena Andersson informerade om den ekonomiska utvecklingen och kommissionens förslag om den Europeiska fonden för strategiska

2015-01-22

Finansutskottets protokoll 2014/15:19

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:19 DATUM 2015-01-15 TID 10:30 10:50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Anmälningar Utskottet beslutade att: Godkänna den preliminära ärende- och sammanträdesplanen. Besöka Bankföreningen den 10 februari kl. 18.30. Kalla statssekreterare Max Elger för information

2015-01-15

Finansutskottets protokoll 2014/15:17

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:17 DATUM 2014-12-19 TID 08.45-08.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Val av vice ordförande Ulf Kristersson M valdes till vice ordförande. 2 Bemyndigande att justera protokoll Utskottet beslutade att bemyndiga ordförande att justera protokoll från dagens

2014-12-19