Dokument & lagar (97 träffar)

Finansutskottets protokoll 2014/15:18

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:18 DATUM 2014-12-19 TID 17:10-17:15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Anmälningar Utskottets preliminära sammanträdestider för våren 2015 anmäldes. 2 Statens budget 2015 FiU10 Utskottet fortsatte att behandla sammanställningen av budgetbesluten. Utskottet

2014-12-19

Finansutskottets protokoll 2014/15:16

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:16 DATUM 2014-12-11 TID 10:30 10.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning FiU2 Utskottet fortsatte behandlingen av Prop. 2014/15:1 UO 2 och motioner. Utskottet justerade betänkande 2014/15:FiU2. S-MP- och

2014-12-11

Finansutskottets protokoll 2014/15:15

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:15 DATUM 2014-12-09 TID 11:00-11:55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Överläggning om förmedlingsavgifter för kortbaserade betalningstransaktioner Överläggningar hölls med finansmarknadsminister Per Bolund om kommissionens förslag KOM 2013 550. Underlag

2014-12-09

Finansutskottets protokoll 2014/15:14

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:14 DATUM 2014-12-04 TID 10:30-11:35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Ny punkt på dagordningen Utskottet beslutade lägga till punkten Anmälningar till dagordningen. 2 Det ekonomiska läget i EU och kommissionens investeringsplan Statssekreterare Karolina

2014-12-04

Finansutskottets protokoll 2014/15:13

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:13 DATUM 2014-11-27 TID 08:00-08:15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att Anna Wallin, Olof Åkerén och Peder Brynolf från skatteutskottet fick närvara under sammanträdet. 2 Utgiftsramar och beräkningar av statsinkomsterna

2014-11-27

Finansutskottets protokoll 2014/15:12

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:12 DATUM 2014-11-25 TID 11:00-11:15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Anmälningar 2 Utgiftsramar och beräkningar av statsinkomsterna FiU1 Utskottet fortsatte behandlingen av prop, 2014/15:1, motioner, yttranden och lagrådets yttrande. Mottagande av motioner

2014-11-25

Finansutskottets protokoll 2014/15:11

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:11 DATUM 2014-11-20 TID 10:30-10:45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Anmälningar Tf kanslichef anmälde följande: Socialförsäkringsutskottet lämnar över motionerna 2014/15:114 och 2014/15:1229 yrkande 3 och näringsutskottet lämnar över motion 2014/15:2442

2014-11-20

Finansutskottets protokoll 2014/15:10

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:10 DATUM 2014-11-18 TID 09:00-11:00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppen utfrågning om den aktuella penningpolitiken Riksbankschef Stefan Ingves och vice riksbankschef Per Jansson redovisade sin syn på den aktuella penningpolitiken. Därefter svarade

2014-11-18

Finansutskottets protokoll 2014/15:9

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:9 DATUM 2014-11-13 TID 10:30-11:25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Penningpolitiska experter Anna Öster, chefsekonom vid länsförsäkringar och Harry Flam, professor vid Stockholmsuniversitet gav sin syn på den aktuella penningpolitiken och svarade på ledamöternas

2014-11-13

Finansutskottets protokoll 2014/15:8

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:8 DATUM 2014-11-06 TID 15:00-15:55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från EU:s revisionsrätt gemensamt med EU-nämnden H.G. Wessberg, ledamot i Europeiska revisionsrätten, informerade om årsrapporten för 2013. Ledamöternas frågor besvarades. 2

2014-11-06

Finansutskottets protokoll 2014/15:7

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:7 DATUM 2014-11-06 TID 10.30-10.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Anmälningar Tf. kanslichef anmälde att: Lagrådets yttrande har kommit in och att yttrandet kommer att beredas i betänkande FiU1. Professor Harry Flam och chefsekonomen vid Länsförsäkringar,

2014-11-06

Finansutskottets protokoll 2014/15:6

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:6 DATUM 2014-11-04 TID 11:00-12:05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att Jakob Nyström från Kammarkansliets EU- samordning närvarade under punkt 2. 2 Överläggning om EU:s årsbudget 2015 Överläggning hölls med statssekreterare

2014-11-04

Finansutskottets protokoll 2014/15:5

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:5 DATUM 2014-10-24 TID 10:00-10:20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att Anna Wallin och Peder Brynolf från skatteutskottet fick närvara under sammanträdet. 2 Anmälningar Utskottet beslutade om följande ändringar

2014-10-24

Finansutskottets protokoll 2014/15:4

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:4 DATUM 2014-10-21 TID 11:00-11:55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Överläggning om förslag till förordning om värdepappersfinansiering Överläggning hölls med finansmarknadsminister Per Bolund om kommissionens förslag: KOM 2014 40. Underlag för överläggningen

2014-10-21

Finansutskottets protokoll 2014/15:3

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:3 DATUM 2014-10-14 TID 11:00-11:15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att Ann-Charlotte Eklund från enheten It-verksamhetsstöd fick närvara under dagens sammanträde. 2 Anmälningar Utskottet beslutade att: med anledning

2014-10-14

Finansutskottets protokoll 2014/15:2

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:2 DATUM 2014-10-08 TID 14:00-15:25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information inför IMF och Världsbankens årsmöte Finansminister Magdalena Andersson, vice riksbankschef Per Jansson och biståndsminister Isabella Lövin informerade utskottet och utrikesutskottet

2014-10-08

Finansutskottets protokoll 2014/15:1

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL KONSTITUERANDE SAMMANTRÄDE 2014/15:1 DATUM 2014-10-07 TID 11:3011:50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Talmannen kallade utskottet till sammanträde denna dag kl.11:30. Följande ledamöter har valts till finansutskottet enligt kammarens uppgifter: 1. Fredrik Olovsson S 2. Anna Kinberg Batra

2014-10-07