Dokument & lagar (1 946 träffar)

Kommittédirektiv 2018:3

Ett effektivt offentligt främjande av utländska investeringar Innehåll Sammanfattning Det svenska investeringsfrämjandet Uppdraget att göra en översyn av investeringsfrämjandet Utredaren ska därför Ett samlat system för rapportering av investeringshinder Utredaren ska därför Utredaren ska därför Beslut vid regeringssammanträde

2018-02-08

Kommittédirektiv 2018:11

Minskad övergödning genom stärkt lokalt åtgärdsarbete Innehåll Utgångspunkter för uppdraget Det finns ett stort behov av ytterligare åtgärder mot övergödningen Det lokala åtgärdsarbetet för att minska övergödningen behöver främjas Organisation och struktur för ett stärkt åtgärdsarbete Ökad resurseffektivitet och återföring

2018-02-22

Kommittédirektiv 2018:10

Utredning om styrmedel för att främja användning av biobränsle för flyget Innehåll Sammanfattning Styrmedel och insatser för att minska flygets klimatpåverkan Uppdraget Konsekvensbeskrivningar Samråd och redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 22 februari 2018 Sammanfattning En särskild utredare

2018-02-22

Statens offentliga utredningar 2018:15

sou 2018 15 Mindre aktörer i energilandskapet genomgång av nuläget Delbetänkande av Utredningen om mindre aktörer i ett energilandskap i förändring Stockholm 2018 SOU 2018:15 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon:

2018-02-28

Statens offentliga utredningar 2018:15 (pdf, 2017 kB)

Statens offentliga utredningar 2018:14

sou 2018 14 Bidragsbrott och underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen en utvärdering Betänkande av Utredningen om utvärdering av bidragsbrottslagen Stockholm 2018 SOU 2018:14 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice,

2018-02-28

Statens offentliga utredningar 2018:14 (pdf, 2361 kB)

Statens offentliga utredningar 2018:13

Finansiering av infrastruktur med skatt eller avgift Slutbetänkande av Kommittén om finansiering av offentliga infrastrukturinvesteringar via skatter, avgifter och privat kapital Stockholm 2018 SOU 2018:13 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106

2018-02-28

Statens offentliga utredningar 2018:13 (pdf, 5479 kB)

Statens offentliga utredningar 2018:12

Samverkan för ungas etablering Forskarrapport från lärprojekt med 15 kommuner, Arbetsförmedlingen och 4 företag Bilaga till Uppdrag: Samverkan 2018 av Delegationen för unga och nyanlända till arbete Stockholm 2018 SOU 2018:12 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik,

2018-02-28

Statens offentliga utredningar 2018:12 (pdf, 1070 kB)

Statens offentliga utredningar 2018:11

sou 2018 11 Vårt gemensamma ansvar för unga som varken arbetar eller studerar Slutbetänkande av Samordnaren för unga som varken arbetar eller studerar Stockholm 2018 SOU 2018:11 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon:

2018-02-28

Statens offentliga utredningar 2018:11 (pdf, 7312 kB)

Kommittédirektiv 2018:8

En ny arbetslöshetsförsäkring för fler, grundad på inkomster Innehåll Sammanfattning Behovet av översyn av arbetslöshetsförsäkringen Tillgång till uppgifter om utbetalda ersättningar från Skatteverket innebär förbättringsmöjligheter Färre arbetslösa än tidigare omfattas av arbetslöshetsförsäkringen Uppdraget att utforma

2018-02-22

Kommittédirektiv 2018:7

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om konsumentskyddssamarbete Innehåll Sammanfattning Den nuvarande regleringen av konsumentskyddssamarbetet Den svenska regleringen Den nya EU-förordningen om konsumentskyddssamarbete Uppdraget Skyldigheten att lämna information och handlingar till en behörig myndighet

2018-02-22

Kommittédirektiv 2018:9

Offentlig-privat samverkan, styrning och kontroll Innehåll Sammanfattning Bakgrund Behov av en utredning Uppdraget Konsekvensbeskrivningar Dialog med berörda aktörer Genomförande och redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 22 februari 2018. Sammanfattning En särskild utredare ges i uppdrag

2018-02-22

Statens offentliga utredningar 2018:9

Ökad trygghet för studerande som blir sjuka Delbetänkande av Utredningen om tryggare och effektivare studier Stockholm 2018 SOU 2018:9 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicenj.se

2018-03-01

Statens offentliga utredningar 2018:9 (pdf, 1707 kB)

Statens offentliga utredningar 2018:1

sou 2018 1 Ett reklamlandskap i förändring konsumentskydd och tillsyn i en digitaliserad värld Betänkande av Utredningen om ett reklamlandskap i förändring Stockholm 2018 SOU 2018:1 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon:

2018-01-12

Statens offentliga utredningar 2018:1 (pdf, 1726 kB)

Kommittédirektiv 2018:1 kommittébeteckning: S 2016:05

Tilläggsdirektiv till Socialdataskyddsutredningen S 2016:05 Innehåll Förlängd tid och tilläggsuppdrag Beslut vid regeringssammanträde den 11 januari 2018 Förlängd tid och tilläggsuppdrag Regeringen beslutade den 16 juni 2016 kommittédirektiv om Dataskyddsförordningen behandling av personuppgifter och anpassningar av

2018-01-11

Statens offentliga utredningar 2018:2

Stärkt straffrättsligt skydd för blåljusverksamhet och andra samhällsnyttiga funktioner Delbetänkande av Blåljusutredningen Stockholm 2018 SOU 2018:2 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicenj.se

2018-01-18

Statens offentliga utredningar 2018:2 (pdf, 993 kB)

Statens offentliga utredningar 2018:6 Betänkande av Utredningen om vissa allvarliga immaterialrättsintrång

Grovt upphovsrättsbrott och grovt varumärkesbrott Betänkande av Utredningen om vissa allvarliga immaterialrättsintrång Stockholm 2018 SOU 2018:6 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicenj.se

2018-02-15

Statens offentliga utredningar 2018:6 Betänkande av Utredningen om vissa allvarliga immaterialrättsintrång (pdf, 750 kB)

Statens offentliga utredningar 2018:8 Delbetänkande av Delegationen för unga och nyanlända till arbete

Uppdrag: Samverkan 2018 Många utmaningar återstår Delbetänkande av Delegationen för unga och nyanlända till arbete Stockholm 2018 SOU 2018:12 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicenj.se

2018-02-20

Statens offentliga utredningar 2018:8 Delbetänkande av Delegationen för unga och nyanlända till arbete (pdf, 3202 kB)

Statens offentliga utredningar 2018:7

FÖRSVARSMAKTENS LÅNGSIKTIGA MATERIELBEHOV BETÄNKANDE AV UTREDNINGEN OM FÖRSVARSMAKTENS LÅNGSIKTIGA MATERIELBEHOV SOU 2018:7 Försvarsmaktens långsiktiga materielbehov Betänkande av Försvarsmaktens långsiktiga materielbehov Stockholm 2018 SOU 2018:7 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress:

2018-02-20

Statens offentliga utredningar 2018:7 (pdf, 2182 kB)

Statens offentliga utredningar 2018:5

sou 2018 5 Vissa processuella frågor på socialförsäkringsområdet BETÄNKANDE AV UTREDNINGEN OM VISSA PROCESSUELLA FRÅGOR PÅ SOCIALFÖRSÄKRINGSOMRÅDET SOU 2018:5 Vissa processuella frågor på socialförsäkringsområdet Betänkande av Utredningen om vissa processuella frågor på socialförsäkringsområdet Stockholm 2018

2018-02-05

Statens offentliga utredningar 2018:5 (pdf, 5680 kB)

Statens offentliga utredningar 2018:4

sou 2018 4 Framtidens biobanker Slutbetänkande av Utredningen om regleringen av biobanker Stockholm 2018 SOU 2018:4 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicenj.se Webbadress: www.nj.se/offentligapublikationer

2018-01-29

Statens offentliga utredningar 2018:4 (pdf, 2643 kB)