Dokument & lagar (445 träffar)

Justitieutskottets protokoll 2014/15:20

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:20 DATUM 2015-04-07 TID 11.00-11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:19. 2 Verksamheten i Europeiska unionen under 2014 JuU5y Utskottet behandlade frågan om yttrande till utrikesutskottet över

2015-04-07

Justitieutskottets protokoll 2014/15:19

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:19 DATUM 2015-03-19 TID 10.00-10.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Beslut om närvaro Utskottet beslutade att praktikanterna Cornelia Johansson, Ellinor Persson, Filippa Oldenburg och Melise Lundberg fick närvara vid sammanträdet. 2 Justering av protokoll

2015-03-19

Justitieutskottets protokoll 2014/15:18

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:18 DATUM 2015-03-12 TID 10.00-11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Beslut om närvaro Utskottet beslutade att praktikanterna Mirjam Amouri och Alice Josephson fick närvara vid sammanträdet. 2 Besök av Mona Sahlin, nationell samordnare för att värna

2015-03-12

Justitieutskottets protokoll 2014/15:17

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:17 DATUM 2015-03-05 TID 11.00-11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-information från regeringen inför RIF-rådets möte den 12-13 mars 2015 Inrikesminister Anders Ygeman, statssekreteraren Catharina Espmark, internationella chefsförhandlaren Anna-Carin

2015-03-05

Justitieutskottets protokoll 2014/15:16

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:16 DATUM 2015-02-17 TID 11.00-12.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Beslut om närvaro Utskottet beslutade att praktikanten Susanna Nordström fick närvara vid sammanträdet. 2 Besök av rikspolischefen Dan Eliasson Rikspolischefen Dan Eliasson, chefen

2015-02-17

Justitieutskottets protokoll 2014/15:15

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:15 DATUM 2015-02-12 TID 11.15-11.20, 11:30-11:45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:14. 2 Erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen JuU7 Utskottet fortsatte

2015-02-12

Justitieutskottets protokoll 2014/15:14

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:14 DATUM 2015-02-03 TID 11.00-11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Besök av utskottsavdelningens utvärderings- och forskningssekretariat Forskningssekreteraren Lars Eriksson och utvärderaren Liv Hammargren informerade. 2 Justering av protokoll Utskottet

2015-02-03

Justitieutskottets protokoll 2014/15:13

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:13 DATUM 2015-01-27 TID 11.00-12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Överläggning och information från regeringen i EU-frågor m.m. Utskottet besöktes av justitie- och migrationsminister Morgan Johansson och inrikesminister Anders Ygeman åtföljda av politisk

2015-01-27

Justitieutskottets protokoll 2014/15:12

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:12 DATUM 2015-01-22 TID 10.00-10.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Besök av Riksdagens ombudsmän JO ChefsJO Elisabet Fura, JO Lars Lindström och JO Cecilia Renfors informerade. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:11. 3 Justitieombudsmännens

2015-01-22

Justitieutskottets protokoll 2014/15:11

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:11 DATUM 2015-01-15 TID 10.00-10.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Beslut om närvaro Utskottet beslutade att praktikanten Marcus Lindeberg Goni fick närvara på sammanträdet. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:10. 3 Kommissionens

2015-01-15

Justitieutskottets protokoll 2014/15:10

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:11 DATUM 2015-01-15 TID 10.00-10.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Beslut om närvaro Utskottet beslutade att praktikanten Marcus Lindeberg Goni fick närvara på sammanträdet. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:10. 3 Kommissionens

2015-01-15

Justitieutskottets protokoll 2014/15:9

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:10 DATUM 2014-12-11 TID 10.00-10.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:9. 2 Budgetbetänkandet JuU1 Utskottet fortsatte behandlingen av regeringens proposition 2014/15:1 och motioner. Utskottet

2014-12-11

Justitieutskottets protokoll 2014/15:8

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:8 DATUM 2014-11-25 TID 11.00-12.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information inför RIF-rådsmöte Inrikesminister Anders Ygeman, statssekreteraren Catharina Espmark, internationella chefsförhandlaren Anna-Carin Svensson, kanslirådet Marie Söderlund,

2014-11-25

Justitieutskottets protokoll 2014/15:7

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:7 DATUM 2014-11-20 TID 10.00-11.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Thomas Rolén och Erik Lagerholm från Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten informerade om den nya Polismyndigheten 2 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:6.

2014-11-20

Justitieutskottets protokoll 2014/15:6

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:6 DATUM 2014-11-18 TID 11.00-11.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:5. 2 Budgeten anslagsfördelning JuU1 Utskottet behandlade regeringens proposition 2014/15:1 och motioner. Ärendet bordlades.

2014-11-18

Justitieutskottets protokoll 2014/15:5

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:5 DATUM 2014-11-13 TID 10.00-11.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Beslut om närvaro Utskottet beslutade att Margareta Hjorth från EU-nämndens kansli fick närvara vid sammanträdet. 2 EU-information från regeringen Statssekreteraren Catharina Espmark

2014-11-13

Justitieutskottets protokoll 2014/15:4

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:4 DATUM 2014-10-23 TID 10.00-10.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Besök av Riksrevisionen Avdelningschefen Magdalena Brasch, projektledaren Christina Sundelöf Kellner, projektmedarbetaren Ann-Mari Skorpen, programansvarige Camilla Gjerde och Horst Fischer

2014-10-23

Justitieutskottets protokoll 2014/15:3

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:3 DATUM 2014-10-14 TID 11.00-11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:2. 2 Hemliga tvångsmedel mot allvarliga brott JuU2 Utskottet behandlade proposition 2013/14:237 och motioner. Utskottet beslutade

2014-10-14

Justitieutskottets protokoll 2014/15:2

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:2 DATUM 2014-10-09 TID 09.00-09.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Protokoll från sammanträdena den 28 augusti 2014 och den 7 oktober 2014 justerades. 2 Gränsöverskridande informationsutbyte om trafiksäkerhetsrelaterade brott Utskottet

2014-10-09

Justitieutskottets protokoll 2014/15:1

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:1 DATUM 2014-10-07 TID 11.30-11.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Talmannen har kallat utskottet till sammanträde denna dag kl. 11.30. Enligt uppgift från kammaren hade vid val denna dag utsetts till Ledamöter i justitieutskottet Helene Petersson i Stockaryd

2014-10-07