Dokument & lagar (444 träffar)

EU-nämndens dokument 2019/20:35

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2019/20:35 Telefonsammanträde DATUM 2020-03-23 TID 11.30 11.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller

2020-03-23

EU-nämndens dokument 2019/20:35 (docx, 54 kB)

Socialutskottets protokoll 2019/20:26

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:26 DATUM 2020-03-19 TID 10.1511.30 NÄRVARANDE/ UPPKOPPLADE PER TELEFON Se bilaga 1 1 Medgivande att vara uppkopplade per telefon Utskottet beslutade att tillåta följande ordinarie ledamöter och suppleanter att vara uppkopplade per telefon: Ann-Christin

2020-03-19

Socialutskottets protokoll 2019/20:26 (docx, 53 kB)

Försvarsutskottets protokoll 2019/20:23

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:23 DATUM 2020-03-19 TID 08.3008.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2019/20:22. 2 Civilt försvar och krisberedskap FöU7 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner. Ärendet bordlades. 3 Försvarspolitik FöU6 Utskottet

2020-03-19

Socialutskottets protokoll 2019/20:25

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:25 DATUM 2020-03-17 TID 11.0012.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att vara uppkopplade per telefon Utskottet beslutade att tillåta följande ledamöter att vara uppkopplade per telefon: Ann-Christin Ahlberg SMikael Dahlqvist SUlrika Heindorff

2020-03-17

EU-nämndens dokument 2019/20:34

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2019/20:34 Telefonsammanträde DATUM 2020-03-17 TID 15.00 15.28 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller

2020-03-17

EU-nämndens dokument 2019/20:32

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2019/20:32 DATUM 2020-03-13 TID 08.30 10.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller II stöd för regeringens

2020-03-13

Socialutskottets protokoll 2019/20:24

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:24 DATUM 2020-03-12 TID 10.0011.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Socialstyrelsen och SKR Generaldirektör Olivia Wigzell, Socialstyrelsen, med medarbetare informerade om den nationella lägesbilden när det gäller det nya coronaviruset.

2020-03-12

Försvarsutskottets protokoll 2019/20:22

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:22 DATUM 2020-03-12 TID 10.0011.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information av Hemvärnet Rikshemvärnschef generalmajor Stefan Sandborg informerade om Hemvärnet och dess verksamhet. Ledamöternas frågor besvarades. 2 Information av Justitiedepartementet Inrikesminister

2020-03-12

Försvarsutskottets protokoll 2019/20:22 (docx, 26 kB)

Socialutskottets protokoll 2019/20:23

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:23 DATUM 2020-03-10 TID 11.0012.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Socialdepartementet Statssekreterare Maja Fjaestad, Socialdepartementet, med medarbetare informerade om den förnyade ANDT-strategin. 2 Information från Socialdepartementet

2020-03-10

Socialutskottets protokoll 2019/20:23 (docx, 51 kB)

Försvarsutskottets protokoll 2019/20:21

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:21 DATUM 2020-03-10 TID 11.0011.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Militära frågor FöU9 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner. Utskottet justerade betänkande 2019/20:FöU9. M-SD-C-V- och KD-ledamöterna anmälde reservationer. 2 Justering av protokoll Utskottet

2020-03-10

Försvarsutskottets protokoll 2019/20:21 (docx, 26 kB)

EU-nämndens dokument 2019/20:31

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2019/20:31 DATUM 2020-03-06 TID 08.00 09.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller II stöd för regeringens

2020-03-06

EU-nämndens dokument 2019/20:30

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2019/20:30 DATUM 2020-03-05 TID 08.00 08.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller II stöd för regeringens

2020-03-05

EU-nämndens dokument 2019/20:29

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2019/20:29 DATUM 2020-03-04 TID 12.00 12.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller II stöd för regeringens

2020-03-04

Socialutskottets protokoll 2019/20:22

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:22 DATUM 2020-03-03 TID 11.4513.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om det nya coronaviruset Socialminister Lena Hallengren, generaldirektör Johan Carlson, Folkhälsomyndigheten och generaldirektör Olivia Wigzell, Socialstyrelsen, alla med medarbetare,

2020-03-03

Socialutskottets protokoll 2019/20:22 (docx, 48 kB)

EU-nämndens dokument 2019/20:28

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2019/20:28 DATUM 2020-02-28 TID 10.00 10.42 11.30 12.06 12.06 12.10 12.10 12.18 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens

2020-02-28

EU-nämndens dokument 2019/20:28 (docx, 56 kB)

EU-nämndens dokument 2019/20:27

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2019/20:27 Telefonsammanträde DATUM 2020-02-21 TID 20.30 20.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller

2020-02-21

EU-nämndens dokument 2019/20:27 (docx, 54 kB)

EU-nämndens dokument 2019/20:25

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2019/20:25 DATUM 2020-02-21 TID 09.00 10.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller II stöd för regeringens

2020-02-21

Socialutskottets protokoll 2019/20:21

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:21 DATUM 2020-02-20 TID 10.0010.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys Företrädare för Myndigheten för vård- och omsorgsanalys presenterade rapporten Omotiverat olika, om socioekonomiska och regionala

2020-02-20

Socialutskottets protokoll 2019/20:21 (docx, 49 kB)

Försvarsutskottets protokoll 2019/20:20

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:20 DATUM 2020-02-20 TID 10.0010.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet FöU5 Utskottet fortsatte behandlingen av regeringens skrivelse 2019/20:70 och motioner. Utskottet justerade betänkande 2019/20:FöU5.

2020-02-20

Försvarsutskottets protokoll 2019/20:20 (docx, 29 kB)

EU-nämndens dokument 2019/20:26

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2019/20:26 Telefonsammanträde DATUM 2020-02-20 TID 20.30 20.38 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller

2020-02-20

EU-nämndens dokument 2019/20:26 (docx, 54 kB)