Dokument & lagar (287 träffar)

Riksdagsskrivelse 2016/17:176

Riksdagsskrivelse 2016/17:176 Regeringen Försvarsdepartementet Med överlämnande av försvarsutskottets betänkande 2016/17:FöU6 Militära frågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 15 mars 2017 Urban Ahlin Claes

2017-03-15

Riksdagsskrivelse 2016/17:176 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:176 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:175

Riksdagsskrivelse 2016/17:175 Regeringen Försvarsdepartementet Med överlämnande av försvarsutskottets betänkande 2016/17:FöU5 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 15 mars 2017 Urban Ahlin Claes

2017-03-15

Riksdagsskrivelse 2016/17:175 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:175 (pdf, 53 kB)

Försvarsutskottets protokoll 2016/17:25

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:25 DATUM 2017-03-14 TID 11.0011.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information från Försvarets materielverk FMV Generaldirektör Göran Mårtensson och chefen för verksamhetsområdet system- och produktionsledning Thomas Engevall informerade om aktuella frågor. Ledamöternas

2017-03-14

Utbildningsutskottets protokoll 2016/17:27

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:27 DATUM 2017-03-02 TID 09:1509:25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:26. Anmälningar Inkomna skrivelser anmäldes enligt bilaga 2. Inkomna EU-dokument Inkomna EU-dokument anmäldes enligt bilaga 3. Gymnasieskolan

2017-03-02

Försvarsutskottets protokoll 2016/17:24

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:24 DATUM 2017-03-02 TID 10.0011.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Försvarsmakten Överbefälhavare Micael Bydén, generaldirektör Peter Sandwall och planeringschefen brigadgeneral Rickard Askstedt informerade om Försvarsmaktens budgetunderlag. Ledamöternas

2017-03-02

Riksdagsskrivelse 2016/17:168

Riksdagsskrivelse 2016/17:168 Regeringen Utbildningsdepartementet Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2016/17:UbU8 Statens kreditförluster på studielån får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2 mars 2017 Urban Ahlin Claes

2017-03-02

Riksdagsskrivelse 2016/17:168 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:168 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:158

Riksdagsskrivelse 2016/17:158 Regeringen Utbildningsdepartementet Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2016/17:UbU10 En försöksverksamhet med betyg från och med årskurs 4 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 1 mars 2017 Urban Ahlin Claes

2017-03-01

Riksdagsskrivelse 2016/17:158 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:158 (pdf, 53 kB)

Utbildningsutskottets protokoll 2016/17:26

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:26 DATUM 2017-02-28 TID 11:0011:20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:25. Inkomna EU-dokument Inkomna EU-dokument anmäldes enligt bilaga 2. Kunskap i samverkan för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft

2017-02-28

Försvarsutskottets protokoll 2016/17:23

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:23 DATUM 2017-02-28 TID 11.0012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information av Försvarsdepartementet Försvarsminister Peter Hultqvist, pressekreterare Marinette Nyh Radebo, kanslirådet Ingrid Ullbors-Hägg, departementssekreterare Kajsa Forsberg, departementssekreterare

2017-02-28

Utbildningsutskottets protokoll 2016/17:25

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:25 DATUM 2017-02-23 TID 10:0011:00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information från Specialpedagogiska skolmyndigheten Generaldirektören Greger Bååth och avdelningscheferna Åsa Karle och Christer Fleur, samtliga från Specialpedagogiska skolmyndigheten, informerade

2017-02-23

Försvarsutskottets protokoll 2016/17:22

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:22 DATUM 2017-02-23 TID 10.0011.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet FöU5 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner. Utskottet justerade betänkande 2016/17:FöU5. S-M-SD-MP-V-L- och KD-ledamöterna

2017-02-23

Riksdagsskrivelse 2016/17:152

Riksdagsskrivelse 2016/17:152 Regeringen Utbildningsdepartementet Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2016/17:UbU11 Förändring av ägarandelarna i en europeisk synkrotonljusanläggning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 22 februari 2017 Tobias Billström Claes

2017-02-22

Riksdagsskrivelse 2016/17:152 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:152 (pdf, 53 kB)

Utbildningsutskottets protokoll 2016/17:24

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:24 DATUM 2017-02-16 TID 10:0011:10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information från Sveriges ständiga representation vid Europeiska Unionen Forsknings- och rymdrådet Per-Erik Yngwe, från Sveriges ständiga representation vid Europeiska Unionen, informerade om aktuella

2017-02-16

Försvarsutskottets protokoll 2016/17:21

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:21 DATUM 2017-02-16 TID 10.0011.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Militära frågor FöU6 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner. Utskottet justerade betänkande 2016/17:FöU6. S-M-SD-MP-C-V-L- och KD-ledamöterna anmälde reservationer. 2 Information från Fortifikationsverket

2017-02-16

Riksdagsskrivelse 2016/17:145

Riksdagsskrivelse 2016/17:145 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av försvarsutskottets betänkande 2016/17:FöU8 Riksrevisionens rapport om informationssäkerhetsarbete på nio myndigheter får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 februari 2017 Urban Ahlin Claes

2017-02-16

Riksdagsskrivelse 2016/17:145 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:145 (pdf, 53 kB)

Utbildningsutskottets protokoll 2016/17:23

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:23 DATUM 2017-02-14 TID 11:0011:30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 EU-överläggning med regeringen enligt RO 7 kap. 12 om en rymdstrategi för Europa Utskottet överlade med statsrådet Helene Hellmark Knutsson, politiskt sakkunnige Anders Lönn och kanslirådet Mattias

2017-02-14

Utbildningsutskottets protokoll 2016/17:22

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:22 DATUM 2017-02-02 TID 10:0011:05 11:1512:00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 EU-överläggning med regeringen enligt RO 7 kap. 12 om att investera i Europas ungdomar med fokus på Europeiska solidaritetskåren Utskottet överlade med statssekreteraren Helene Öberg,

2017-02-02

Försvarsutskottets protokoll 2016/17:20

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:20 DATUM 2017-02-02 TID 10.00-11.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om utredningen Översyn av materiel- och logistikförsörjningen Utredaren Ingemar Wahlberg samt sekreterarna Robert Ihrfors, Katarina Johansson och Ellen Rova informerade om utredningen

2017-02-02

Utbildningsutskottets protokoll 2016/17:21

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:21 DATUM 2017-01-31 TID 11:0011.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information om En rymdstrategi för nytta och tillväxt SOU 2015:75 Rymdutredaren och f.d. landshövdingen Ingemar Skogö, informerade om En rymdstrategi för nytta och tillväxt SOU 2015:75Justering av

2017-01-31

Försvarsutskottets protokoll 2016/17:19

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:19 DATUM 2017-01-31 TID 11.0012.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Försvarsdepartementet Försvarsminister Peter Hultqvist, politiskt sakkunnige Anders Eriksson, pressekreterare Marinette Nyh Radebo, departementsråd Michael Cherinet, ämnesråd Per

2017-01-31