Dokument & lagar (404 träffar)

Skrivelse 2013/14:185

Regeringens skrivelse 2013/14:185 Riksrevisionens rapport om Försvarsmaktens Skr. förmåga till uthålliga insatser 2013/14:185 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 10 april 2014 Fredrik Reinfeldt Carl Bildt Försvarsdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redogörs


Utskottsberedning: 2013/14:FöU12 Följdmotioner: 1

Skrivelse 2013/14:185 (pdf, 3043 kB)

Skrivelse 2013/14:61

Regeringens skrivelse 2013/14:61 En politik för en levande demokrati Skr. 2013/14:61 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 12 december 2013 Fredrik Reinfeldt Maria Arnholm Justitiedepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll Skrivelsen innehåller regeringens bedömningar av vilken


Utskottsberedning: 2013/14:KU34 Följdmotioner: 2

Skrivelse 2013/14:61 (pdf, 813 kB)

Försvarsutskottets protokoll 2013/14:15

RIKSDAGEN FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:15 DATUM 2013-12-12 TID 08.3008.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:14. 2 Kanslimeddelanden Tillförordnade kanslichefen anmälde inkommen handling från Försvarsmakten med svar på utestående

2013-12-12

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2013/14:12

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:12 DATUM Torsdagen den 12 december 2013 TID 08.00-08.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1. EU-information från regeringen Arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson, Arbetsmarknadsdepartementet, informerade om sociala rättigheter och värnandet av

2013-12-12

Konstitutionsutskottets protokoll 2013/14:18

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:18 DATUM 2013-12-10 TID 08.0008.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:16 och 2013/14:17. 2 Prövning av fråga om tillämpligheten av 5 kap. 12 riksdagsordningen i visst fall KU32 Utskottet

2013-12-10

Konstitutionsutskottets protokoll 2013/14:17

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:17 DATUM 2013-12-06 TID 08.0008.56 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Prövning av fråga om tillämpligheten av 5 kap. 12 riksdagsordningen i visst fall KU32 Utskottet behandlade prövning av fråga om tillämpligheten av 5 kap. 12 riksdagsordningen i visst

2013-12-06

Konstitutionsutskottets protokoll 2013/14:16

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:16 DATUM 2013-12-05 TID 09.0010.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:15. 2 Inkommande besök Utskottet beslutade att ta emot besök av Riksrevisionen torsdagen den 16 januari 2014 kl. 09.00.

2013-12-05

utskottsdokument 2013/14:13

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:13 DATUM 2013-12-05 TID 10.1110.28 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:12. 2 Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning KU10 Utskottet behandlade

2013-12-05

Försvarsutskottets protokoll 2013/14:14

RIKSDAGEN FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:14 DATUM 2013-12-05 TID 10.0011.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Generaldirektör Judith Melin, personal- och ekonomidirektör Helene Frykler och chefen för räddningstjänst- och sjöövervakningsavdelningen Dan Thorell informerade utskottet

2013-12-05

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2013/14:11

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:11 DATUM Torsdagen den 5 december 2013 TID 10.0010.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1. Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv AU2 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2013/14:1 utg.omr. 14 och motioner väckta under den allmänna motionstiden

2013-12-05

Konstitutionsutskottets protokoll 2013/14:15

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:15 DATUM 2013-12-03 TID 11.0011.17 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:14. 2 Hänvisning av ärende Kanslichefen anmälde att till utskottet har hänvisats propositioner 2013/14:46 Regionalt

2013-12-03

utskottsdokument 2013/14:2C3FDE

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:12 DATUM 2013-12-03 TID 11.1812.03 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:11. 2 Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning KU10 Utskottet fortsatte

2013-12-03

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2013/14:10

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:10 DATUM Tisdagen den 3 december 2013 TID 11.0011.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1. Information från Riksrevisionen Riksrevisor Claes Norgren med medarbetare informerade om Riksrevisionens rapport Ett steg in och en ny start hur fungerar subventionerade

2013-12-03

Skrivelse 2013/14:54

Regeringens skrivelse 2013/14:54 Integritetsskydd vid signalspaning Skr. i försvarsunderrättelseverksamhet 2013/14:54 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 28 november 2013 Fredrik Reinfeldt Karin Enström Försvarsdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I denna skrivelse redogörs


Utskottsberedning: 2013/14:FöU5 Följdmotioner: 3

Skrivelse 2013/14:54 (pdf, 154 kB)

Konstitutionsutskottets protokoll 2013/14:14

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:14 DATUM 2013-11-28 TID 08.1508.18 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:13. 2 Hänvisning av ärende Kanslichefen anmälde att till utskottet har hänvisats motion 2013/14:K4 av Jonas Åkerlund

2013-11-28

utskottsdokument 2013/14:2C3DB9

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:11 DATUM 2013-11-28 TID 08.1908.51 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:10. 2 Anmälning Vikarierande biträdande kanslichefen meddelade att det kommit in en anmälan. Begäran om

2013-11-28

Försvarsutskottets protokoll 2013/14:13

RIKSDAGEN FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:13 DATUM 2013-11-28 TID 10.0011.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Utskottet beslutade om tystnadsplikt enligt 4 kap. 17 riksdagsordningen i fråga om de uppgifter som lämnas av Försvarsmakten om dess verksamhet och som bör hållas hemliga

2013-11-28

Konstitutionsutskottets protokoll 2013/14:13

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:13 DATUM 2013-11-26 TID 11.0012.03 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Digital mötestjänst Miljöcontroller Anne Rymer-Rythén lämnade information om den digitala mötestjänsten. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:12. 3

2013-11-26

utskottsdokument 2013/14:2C3C2A

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:10 DATUM 2013-11-26 TID 12.0412.44 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:9. 2 Regeringens sammansättning och regeringsarbetets organisation Utskottet behandlade granskningsärendet

2013-11-26

Försvarsutskottets protokoll 2013/14:12

RIKSDAGEN FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:12 DATUM 2013-11-26 TID 11.0012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Utskottet beslutade om tystnadsplikt enligt 4 kap. 17 riksdagsordningen i fråga om de uppgifter som lämnas av Försvarets radioanstalt FRA om dess verksamhet och som bör hållas

2013-11-26