Dokument & lagar (47 träffar)

Konstitutionsutskottets protokoll 2010/11:44

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:44 DATUM 2011-09-15 TID 09.3410.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Ny kanslichef Ordföranden hälsade Kristina Svartz välkommen till utskottet som kanslichef. 2 Ny föredragande Ordföranden hälsade Ann-Charlotte Bragsjö välkommen till utskottet

2011-09-15

Konstitutionsutskottets protokoll 2010/11:43

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:43 DATUM 2011-06-16 TID 08.5909.07 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:42. 2 Justering av dagens protokoll Utskottet uppdrog åt ordföranden att justera dagens protokoll. 3 Fråga om yttrande

2011-06-16

Konstitutionsutskottets protokoll 2010/11:42

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:42 DATUM 2011-06-07 TID 12.0712.26 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:41. 2 Justering av dagens protokoll Utskottet uppdrog åt ordföranden att justera dagens protokoll. 3 Inställda

2011-06-07

Konstitutionsutskottets protokoll 2010/11:41

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:41 DATUM 2011-05-31 TID 11.0811.24 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Indelning i utgiftsområden m.m. KU32 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2010/11:100 förslagspunkterna 211 och motioner. Utskottet justerade förslag till betänkande

2011-05-31

Konstitutionsutskottets protokoll 2010/11:40

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:40 DATUM 2011-05-19 TID 09.0209.07 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:39. 2 Reseberättelse Kanslichefen anmälde utsänd reseberättelse från utskottets studieresa till Luxemburg den 2123

2011-05-19

Konstitutionsutskottets protokoll 2010/11:39

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:39 DATUM 2011-05-17 TID 10.3010.39 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:37 och 2010/11:38. 2 Hänvisning av ärende Kanslichefen anmälde att till utskottet har hänvisats faktapromemoria

2011-05-17

Konstitutionsutskottets protokoll 2010/11:37

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:37 DATUM 2011-05-10 TID 10.3011.06 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:36. 2 Närvarobeslut Utskottet beslutade att en praoelev OSH till ledamoten Karl Sigfrid M får närvara vid dagens

2011-05-10

Konstitutionsutskottets protokoll 2010/11:36

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:36 DATUM 2011-05-05 TID 09.0009.56 11.0311.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Extra suppleant Ordföranden hälsade suppleanten Lars Lilja s välkommen till utskottet. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:35. 3 Hänvisning

2011-05-05

Konstitutionsutskottets protokoll 2010/11:38

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:38 DATUM 2011-05-12 TID 09.0009.03 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvarobeslut Utskottet beslutade att en praoelev OSH till ledamoten Karl Sigfrid M får närvara vid dagens sammanträde. 2 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser

2011-05-02

Konstitutionsutskottets protokoll 2010/11:35

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:35 DATUM 2011-04-26 TID 12.2312.44 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:34. 2 Hänvisning av ärende Kanslichefen anmälde att till utskottet har hänvisats proposition 2010/11:100 2011 års

2011-04-26

Konstitutionsutskottets protokoll 2010/11:34

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:34 DATUM 2011-04-14 TID 09.0209.36 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Beredningsdelegationen Ordföranden anmälde att ledamoten Sven-Erik Österberg S går in för Peter Hultqvist S i beredningsdelegationen. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade

2011-04-14

Konstitutionsutskottets protokoll 2010/11:33

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:33 DATUM 2011-04-12 TID 08.5909.01 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kompletteringsval Ordföranden anmälde att Sven-Erik Österberg s har utsetts som ledamot i utskottet efter Peter Hultqvist S som avsagt sig uppdraget som ledamot. 2 EU-information

2011-04-12

Konstitutionsutskottets protokoll 2010/11:32

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:32 DATUM 2011-04-05 TID 10.3010.41 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:31. 2 Hänvisning av ärenden Kanslichefen anmälde att till utskottet har hänvisats framställning 2010/11:RS3 En

2011-04-05

Konstitutionsutskottets protokoll 2010/11:31

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:31 DATUM 2011-03-29 TID 11.0011.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:30. 2 Hänvisning av ärenden Kanslichefen anmälde att till utskottet har hänvisats skrivelse 2010/11:75 Redogörelse

2011-03-29

Konstitutionsutskottets protokoll 2010/11:30

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:30 DATUM 2011-03-17 TID 08.3008.38 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:29. 2 Studieresa till Luxemburg Föredraganden redogjorde för den förestående resan till Luxemburg. 3 Redogörelse

2011-03-17

Konstitutionsutskottets protokoll 2010/11:29

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:29 DATUM 2011-03-15 TID 11.0211.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvarobeslut Utskottet beslutade att föredraganden i EU-nämnden, Pia Törsleff Hertzberg, får vara närvarande under paragrafen om överläggning om aktuella EU-frågor. 2 Överläggning

2011-03-15

Konstitutionsutskottets protokoll 2010/11:28

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:28 DATUM 2011-03-10 TID 09:00-09:09 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:27. 2 Anmälningar Utskottet beslutade att praoeleverna Deborah Carlander och Jennie Bylander får närvara under

2011-03-10

Konstitutionsutskottets protokoll 2010/11:27

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:27 DATUM 2011-03-08 TID 11.00-11:10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:26. 2 Anmälningar Utskottet beslutade att praoeleverna Deborah Carlander och Jennie Bylander får närvara under

2011-03-08

Konstitutionsutskottets protokoll 2010/11:26

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:26 DATUM 2011-03-01 TID 11.00-11.14 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:24 och 2010/11:25. 2 Utrikes resa Utskottet beslutade att företa studieresa till Luxemburg den 2123 mars 2011.

2011-03-01

Konstitutionsutskottets protokoll 2010/11:25

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:25 DATUM 2011-02-17 TID 09.0009.18 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:23. 2 Inkomna skrivelser Kanslichefen anmälde utsänd förteckning över inkomna skrivelser, se bilaga 2. 3 EU-dokument

2011-02-17

Paginering