Dokument & lagar (101 träffar)

Konstitutionsutskottets protokoll 2010/11:14

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:14 DATUM 2010-12-09 TID 09.0009.31 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvarobeslut Utskottet beslutade medge att föredragande Henrik Paulander från EU-nämnden får närvara under 2. 2 Information om aktuella EU-frågor Statssekreteraren Oscar Wåglund

2010-12-09

Näringsutskottets protokoll 2010/11:12

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:12 DATUM 20101207 TID 11.0011.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:11. 2 Utgiftsområde 24 Näringsliv NU1 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2010/11:1 budgetpropositionen såvitt

2010-12-07

Konstitutionsutskottets protokoll 2010/11:13

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:13 DATUM 2010-12-07 TID 11.0011.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:11 och 2010/11:12. 2 Fråga om lördagsutdelning Ordföranden tog upp frågan om utskick av sammanträdeshandlingar på

2010-12-07

Näringsutskottets protokoll 2010/11:11

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:11 DATUM 20101202 TID 10.0010.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:10. 2 Återanvändning av upphovsrättsligt skyddat material i radio och tv Utskottet behandlade proposition 2010/11:33. Ärendet

2010-12-02

Konstitutionsutskottets protokoll 2010/11:12

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:12 DATUM 2010-12-02 TID 09.0010.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse KU1 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2010/11:1 Utgiftsområde 1 och redogörelse 2009/10:RS2 samt motioner. Gällande beslutspunkten

2010-12-02

Näringsutskottets protokoll 2010/11:10

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:10 DATUM 20101130 TID 11.0012.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:9. 2 Utgiftsområde 21 Energi NU3 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2010/11:1 budgetpropositionen såvitt gäller

2010-11-30

Konstitutionsutskottets protokoll 2010/11:11

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:11 DATUM 2010-11-30 TID 11.0212.15 12.3013.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justitieombudsmännens ämbetsberättelse KU16 Chefsjustitieombudsmannen Mats Melin, justitieombudsmännen Kerstin André, Cecilia Nordenfelt och Hans-Gunnar Axberger åtföljda

2010-11-30

Näringsutskottets protokoll 2010/11:9

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:9 DATUM 20101125 TID 10.0012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:8. 2 Information från Näringsdepartementet Statssekreterare Daniel Johansson och kanslirådet Sara Emanuelsson, Näringsdepartementet,

2010-11-25

Konstitutionsutskottets protokoll 2010/11:10

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:10 DATUM 2010-11-25 TID 09.0009.07, 09.2109.23, 11.0411.14 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Ändrad dagordning Ordföranden föreslog ändring av dagordningen. Ändrad dagordning godkändes. 2 Överföring av passageraruppgifter PNR-uppgifter till tredjeländer

2010-11-25

Yttrande 2010/11:NU2y

2010/11:NU2y Hösttilläggsbudget Näringsutskottets yttrande 2010/11:NU2y Hösttilläggsbudget Till finansutskottet Finansutskottet har gett övriga utskott tillfälle att yttra sig över förslag i proposition 2010/11:2 om hösttilläggsbudget för 2011 och eventuella motioner i de delar som berör respektive utskott. Inga motioner

2010-11-23

Yttrande 2010/11:NU2y (pdf, 36 kB)

Näringsutskottets protokoll 2010/11:8

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:8 DATUM 20101123 TID 11.0012.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:7. 2 Information från Konkurrensverket Generaldirektör Dan Sjöblom och avdelningschef Johan Hedelin, lämnade information

2010-11-23

Konstitutionsutskottets protokoll 2010/11:9

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:9 DATUM 2010-11-23 TID 11.0212.42 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse KU1 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2010/11:1 utgiftsområde 1 och redogörelse 2009/10:RS2 och motioner. Ärendet bordlades. 2 Uppföljning

2010-11-23

Yttrande 2010/11:NU1y

2010/11:NU1y Ramar för utgiftsområdena 19 Regional tillväxt, 21 Energi och 24 Näringsliv Näringsutskottets yttrande 2010/11:NU1y Ramar för utgiftsområdena 19 Regional tillväxt, 21 Energi och 24 Näringsliv Till finansutskottet Finansutskottet har gett övriga utskott tillfälle att yttra sig över budgetpropositionen för

2010-11-22

Yttrande 2010/11:NU1y (pdf, 39 kB)

Näringsutskottets protokoll 2010/11:7

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:7 DATUM 20101118 TID 10.0011.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:5. 2 Tilläggsbudget för 2010 NU2y Utskottet fortsatte behandlingen av yttrande till finansutskottet över proposition 2010/11:2

2010-11-18

Konstitutionsutskottets protokoll 2010/11:8

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:8 DATUM 2010-11-18 TID 09.0009.04 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvarobeslut Utskottet beslutade att praoeleverna Joakim Heuman och Alexander Bengtsson får närvara vid dagens sammnträde. 2 Uppföljning av riksrevisionsreformen KU2 Utskottet

2010-11-18

Yttrande 2010/11:KU1y

2010/11:KU1y Ram för utgiftsområde 1 Rikets styrelse Konstitutionsutskottets yttrande 2010/11:KU1y Ram för utgiftsområde 1 Rikets styrelse Till finansutskottet Finansutskottet har den 14 oktober 2010 beslutat bereda övriga utskott tillfälle att avge yttrande över proposition 2010/11:1 Budgetpropositionen för 2011 om

2010-11-16

Yttrande 2010/11:KU1y (pdf, 26 kB)

Näringsutskottets protokoll 2010/11:6

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:6 DATUM 20101116 TID 11.0012.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:5. 2 Utgiftsramar m.m. NU1y Utskottet fortsatte behandlingen av yttrande till finansutskottet över proposition 2010/11:1

2010-11-16

Konstitutionsutskottets protokoll 2010/11:7

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:7 DATUM 2010-11-16 TID 11.0012.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvarobeslut Utskottet beslutade att praoeleverna Joakim Heuman och Alexander Bengtsson får närvara vid dagens sammnträde. 2 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse KU1 Riksdagsdirektören

2010-11-16

Näringsutskottets protokoll 2010/11:5

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:5 DATUM 20101111 TID 10.0011.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:4. 2 Medgivande att närvara Utskottet medgav att föredragande Hans Hegeland från finansutskottet får närvara vid sammanträdet

2010-11-11

Konstitutionsutskottets protokoll 2010/11:6

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:6 DATUM 2010-11-11 TID 09.0009.10 10.0411.52 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Hänvisning av ärende Till utskottet har hänvisats redogörelse 2010/11:JO1 Justitieombudsmännens ämbetsberättelse. 2 Avsägelse Helén Pettersson i Umeå S har avsagt

2010-11-11