Dokument & lagar (221 träffar)

Konstitutionsutskottets protokoll 2010/11:25

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:25 DATUM 2011-02-17 TID 09.0009.18 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:23. 2 Inkomna skrivelser Kanslichefen anmälde utsänd förteckning över inkomna skrivelser, se bilaga 2. 3 EU-dokument

2011-02-17

Yttrande 2010/11:KU3y

2010/11:KU3y Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål genomförande av direktiv 2006/24/EG Konstitutionsutskottets yttrande 2010/11:KU3y Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål genomförande av direktiv 2006/24/EG Till justitieutskottet Justitieutskottet beslutade den 18 januari 2011 att

2011-02-16

Yttrande 2010/11:KU3y (pdf, 133 kB)

Näringsutskottets protokoll 2010/11:20

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:20 DATUM 20110215 TID 11.0012.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:19. 2 Vissa immaterialrättsliga frågor NU11 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om vissa immaterialrättsliga frågor.

2011-02-15

Konstitutionsutskottets protokoll 2010/11:24

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:24 DATUM 2011-02-15 TID 11.0011.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Framtidsdagen 2012 Forskningssekreterarna från Riksdagens utredningstjänst informerade om framtidsdagen. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:22. 3

2011-02-15

Näringsutskottets protokoll 2010/11:19

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:19 DATUM 20110210 TID 10.0011.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:18. 2 Begäran om offentlig utfrågning om vindkraft Utskottet fortsatte behandlingen av begäran om offentlig utfrågning om

2011-02-10

Konstitutionsutskottets protokoll 2010/11:23

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:23 DATUM 2011-02-10 TID 09.0210.02 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Utrikes resa Utskottet beslutade att ställa in resan till Luxemburg tills vidare. Planeringen ska göras om. 2 Allmänna helgdagar m.m. KU25 Utskottet fortsatte behandlingen av

2011-02-10

Näringsutskottets protokoll 2010/11:18

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:18 DATUM 201102-08 TID 11.0011.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:17. 2 På väg mot en inre marknadsakt NU10 Utskottet fortsatte behandlingen av kommissionens meddelande KOM2010 608 På väg

2011-02-08

Konstitutionsutskottets protokoll 2010/11:22

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:22 DATUM 2011-02-08 TID 11.00-12.14 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:20 och 2010/11:21. 2 Anmälan om kompletteringsval Kanslichefen anmälde att ledamoten Kerstin Nilsson S utsetts

2011-02-08

Näringsutskottets protokoll 2010/11:17

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:17 DATUM 201102-03 TID 10.0010.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Utrikesdepartementet Statssekreterare Gunnar Oom och departementsråd Eva Walder, Utrikesdepartementet, lämnade synpunkter på Riksrevisionens granskning av AB Svensk

2011-02-03

Konstitutionsutskottets protokoll 2010/11:21

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:21 DATUM 2011-02-03 TID 09.0310.36 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvarobeslut Utskottet beslutade att Pernilla Flanck Zetterström, justitieutskottet, får närvara i dag under 14 2 Besök av Justitiedepartementet Vice ordföranden hade begärt

2011-02-03

Näringsutskottets protokoll 2010/11:16

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:16 DATUM 20110201 TID 11.0012.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:15. 2 Vissa immaterialrättsliga frågor NU11 Utskottet behandlade motioner om vissa immaterialrättsliga frågor. Ärendet bordlades.

2011-02-01

Konstitutionsutskottets protokoll 2010/11:20

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:20 DATUM 2011-02-01 TID 11.0012.21 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvarobeslut Utskottet beslutade att riksdagsstipendiaten Maria Johansson får närvara vid utskottets sammanträden under våren 2011 och att föredragande Pia Törsleff Hertzberg

2011-02-01

Konstitutionsutskottets protokoll 2010/11:19

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:19 DATUM 2011-01-27 TID 09.0009.16 09.3309.34 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Val av justitieombudsman Utskottet beslutade enhälligt att föreslå riksdagen att till justitieombudsman välja lagmannen Lars Lindström fr.o.m. den 1 juni 2011. Denna

2011-01-27

Näringsutskottets protokoll 2010/11:15

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:15 DATUM 20110125 TID 11.0012.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Överläggning om två meddelanden på energiområdet Utskottet överlade med näringsminister Maud Olofsson om dels kommissionens meddelande KOM2010 639 om energi 2020 en strategi för hållbar

2011-01-25

Konstitutionsutskottets protokoll 2010/11:18

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:18 DATUM 2011-01-25 TID 11.0011.32 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:17. 2 Kompletteringsval till referensgrupp Vice ordföranden anmälde att Andreas Norlén M avsagt sig sin plats i

2011-01-25

Näringsutskottets protokoll 2010/11:14

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:14 DATUM 20110118 TID 11.0012.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att ledamöter och tjänstemän från finansutskottet får närvara vid sammanträdet under nästa punkt på föredragningslistan. 2 Information från Riksrevisionen

2011-01-18

Konstitutionsutskottets protokoll 2010/11:17

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:17 DATUM 2011-01-18 TID 11.0011.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:16. 2 Extra suppleanter Antalet suppleanter har utökats från 22 till 24 i utskottet. Caroline Szyber KD och Lars-Axel

2011-01-18

Konstitutionsutskottets protokoll 2010/11:16

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:16 DATUM 2010-12-16 TID 09.0009.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:15. 2 Inkomna skrivelser Kanslichefen anmälde utsänd förteckning över inkomna skrivelser, bilaga 2. 3 Riksrevisionens

2010-12-16

Konstitutionsutskottets protokoll 2010/11:15

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:15 DATUM 2010-12-14 TID 11:00-11:20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:13 och 2010/11:14. 2 Inkomna skrivelser Kanslichefen anmälde utsänd förteckning över inkomna skrivelser, se bilaga

2010-12-14

Näringsutskottets protokoll 2010/11:13

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:13 DATUM 20101209 TID 10.0011.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:12. 2 Information från Näringsdepartementet Statssekreterare Marita Ljung, Näringsdepartementet, lämnade information dels

2010-12-09