Dokument & lagar (201 träffar)

Näringsutskottets protokoll 2010/11:31

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:31 DATUM 20110414 TID 10.0010.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:30. 2 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen NU3y Utskottet beslutade att skjuta upp justeringen

2011-04-14

Konstitutionsutskottets protokoll 2010/11:34

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:34 DATUM 2011-04-14 TID 09.0209.36 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Beredningsdelegationen Ordföranden anmälde att ledamoten Sven-Erik Österberg S går in för Peter Hultqvist S i beredningsdelegationen. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade

2011-04-14

Näringsutskottets protokoll 2010/11:30

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:30 DATUM 20110412 TID 11.0012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:29. 2 Information från Yrkeshögskolan Generaldirektör Pia Enochsson, Myndigheten för yrkeshögskolan, informerade om yrkeshögskolan

2011-04-12

Konstitutionsutskottets protokoll 2010/11:33

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:33 DATUM 2011-04-12 TID 08.5909.01 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kompletteringsval Ordföranden anmälde att Sven-Erik Österberg s har utsetts som ledamot i utskottet efter Peter Hultqvist S som avsagt sig uppdraget som ledamot. 2 EU-information

2011-04-12

Näringsutskottets protokoll 2010/11:29

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:29 DATUM 20110405 TID 11.0012.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:28. 2 Information om AB Svensk Exportkredit Statssekreterare Gunnar Oom, departementsrådet Eva Walder och ämnesrådet Christian

2011-04-05

Konstitutionsutskottets protokoll 2010/11:32

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:32 DATUM 2011-04-05 TID 10.3010.41 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:31. 2 Hänvisning av ärenden Kanslichefen anmälde att till utskottet har hänvisats framställning 2010/11:RS3 En

2011-04-05

Näringsutskottets protokoll 2010/11:28

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:28 DATUM 20110331 TID 10.0010.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:27. 2 Vissa näringspolitiska frågor NU20 Utskottet behandlade motioner om vissa näringspolitiska frågor. Ärendet bordlades.

2011-03-31

Näringsutskottets protokoll 2010/11:27

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:27 DATUM 20110329 TID 11.0012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:26. 2 Information från Bergsstaten Bergmästare Åsa Persson, Bergsstaten, informerade om Bergsstatens verksamhet. 3 Vissa

2011-03-29

Konstitutionsutskottets protokoll 2010/11:31

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:31 DATUM 2011-03-29 TID 11.0011.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:30. 2 Hänvisning av ärenden Kanslichefen anmälde att till utskottet har hänvisats skrivelse 2010/11:75 Redogörelse

2011-03-29

Näringsutskottets protokoll 2010/11:26

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:26 DATUM 20110317 TID 10.0010.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:25. 2 Information från Exportrådet Verkställande direktör Ulf Berg och chefen för Public Affairs Anders Wenström, Sveriges

2011-03-17

Konstitutionsutskottets protokoll 2010/11:30

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:30 DATUM 2011-03-17 TID 08.3008.38 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:29. 2 Studieresa till Luxemburg Föredraganden redogjorde för den förestående resan till Luxemburg. 3 Redogörelse

2011-03-17

Näringsutskottets protokoll 2010/11:25

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:25 DATUM 20110315 TID 11.0012.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:24. 2 Regelförenklingsarbetet NU8 Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2009/10:226 om regelförenklingsarbetet 20062010

2011-03-15

Konstitutionsutskottets protokoll 2010/11:29

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:29 DATUM 2011-03-15 TID 11.0211.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvarobeslut Utskottet beslutade att föredraganden i EU-nämnden, Pia Törsleff Hertzberg, får vara närvarande under paragrafen om överläggning om aktuella EU-frågor. 2 Överläggning

2011-03-15

Näringsutskottets protokoll 2010/11:24

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:24 DATUM 20110310 TID 10.0011.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om aktieägaravtal rörande Posten Norden AB Finansmarknadsminister Peter Norman, expeditions- och rättschef Rikard Jermsten samt kansliråden Jenny Lahrin och Richard Reinius,

2011-03-10

Konstitutionsutskottets protokoll 2010/11:28

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:28 DATUM 2011-03-10 TID 09:00-09:09 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:27. 2 Anmälningar Utskottet beslutade att praoeleverna Deborah Carlander och Jennie Bylander får närvara under

2011-03-10

Konstitutionsutskottets protokoll 2010/11:27

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:27 DATUM 2011-03-08 TID 11.00-11:10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:26. 2 Anmälningar Utskottet beslutade att praoeleverna Deborah Carlander och Jennie Bylander får närvara under

2011-03-08

Näringsutskottets protokoll 2010/11:23

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:23 DATUM 20110303 TID 10.0012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om Vattenfalls verksamhet Ordförande Lars Westerberg och koncernchef Øystein Løseth, Vattenfall AB, lämnade information om Vattenfalls verksamhet varefter finansmarknadsminister

2011-03-03

Näringsutskottets protokoll 2010/11:22

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:22 DATUM 20110301 TID 11.0012.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:21. 2 Information från Utrikesdepartementet Statssekreterare Gunnar Oom, Utrikesdepartementet, lämnade information om frågor

2011-03-01

Konstitutionsutskottets protokoll 2010/11:26

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:26 DATUM 2011-03-01 TID 11.00-11.14 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:24 och 2010/11:25. 2 Utrikes resa Utskottet beslutade att företa studieresa till Luxemburg den 2123 mars 2011.

2011-03-01

Näringsutskottets protokoll 2010/11:21

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:21 DATUM 20110217 TID 10.0011.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:20. 2 Information från Näringsdepartementet Statssekreterare Daniel Johansson och departementssekreterare Fredrik von Malmberg,

2011-02-17