Dokument & lagar (281 träffar)

Näringsutskottets protokoll 2013/14:5

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:5 DATUM 20131024 TID 10.0010.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:4. 2 En tydligare rätt till avbrottsersättning NU6 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2012/13:193 om en tydligare

2013-10-24

Konstitutionsutskottets protokoll 2013/14:7

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:7 DATUM 2013-10-24 TID 08.1508.33 09.0012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:6. 2 Överlämnande av motion Utskottet överlämnade till arbetsmarknadsutskottet, under förutsättning av

2013-10-24

Trafikutskottets protokoll 2013/14:4

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:4 DATUM 2013-10-22 TID Kl.11.00-11.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1  1 Information från SKL m.fl. om vägtullar Information om vägtullsfrågor lämnades av från SKL: ordförande Anders Knape M och Jan Söderström, t.f. chef för sektionen för infrastruktur och fastigheter,

2013-10-22

Konstitutionsutskottets protokoll 2013/14:6

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:6 DATUM 2013-10-22 TID 11.0011.54 11.5912.03 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:5. 2 Mottagande av motion Utskottet beslutade att från socialutskottet ta emot motion 2012/13:So206 av

2013-10-22

Konstitutionsutskottets protokoll 2013/14:5

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:5 DATUM 2013-10-17 TID 09.0009.26 09.5410.02 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:4. 2 Hösten sammanträdestider Kanslichefen anmälde utdelad sammanträdesplan för hösten 2013 enligt bilaga

2013-10-17

Trafikutskottets protokoll 2013/14:3

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:3 DATUM 2013-10-15 TID Kl.11.00 11.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från PTS om postfrågor Avdelningschef Sten Selander och enhetschef Lars Forslund från PTS informerade om postfrågor och grundläggande betaltjänster. 2 Justering av protokoll Utskottet

2013-10-15

Näringsutskottets protokoll 2013/14:4

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:4 DATUM 20131015 TID 11.0011.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:3. 2 Information från Näringsdepartementet Statssekreterare Marita Ljung, kansliråden Erling Kristiansson och Camilla Lehorst,

2013-10-15

Konstitutionsutskottets protokoll 2013/14:4

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:4 DATUM 2013-10-15 TID 11.0012.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Besök av riksrevisorerna Riksrevisorerna Claes Norgren och Jan Landahl m.fl. lämnade information om aktuella frågor i Riksrevisionen. 2 Riksrevisionens rapport om statliga myndigheters

2013-10-15

Näringsutskottets protokoll 2013/14:3

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:3 DATUM 20131003 TID 10.0011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:2. 2 Strategiskt tillväxtarbete för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning NU4 Utskottet fortsatte

2013-10-03

Konstitutionsutskottets protokoll 2013/14:3

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:3 DATUM 2013-10-03 TID 09.0010.54 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Transparency International KU4 Företrädare för Transparency International lämnade information och svarade på frågor med anledning av utskottets behandling av statliga

2013-10-03

Yttrande 2013/14:TU1y

2013/14:TU1y Kommunal medfinansiering av statlig sjöfartsinfrastruktur Trafikutskottets yttrande 2013/14:TU1y Kommunal medfinansiering av statlig sjöfartsinfrastruktur Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet gav den 18 juni 2013 trafikutskottet tillfälle att yttra sig över propositionen Kommunal medfinansiering

2013-10-02

Yttrande 2013/14:TU1y (pdf, 57 kB)

Trafikutskottets protokoll 2013/14:2

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:2 DATUM 2013-10-01 TID Kl.11.00 11.20 11.40 12.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-information inför transportrådsmötet den 10 oktober 2013 Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd med medarbetare från Näringsdepartementet informerade om transportrådsmötet

2013-10-01

Näringsutskottets protokoll 2013/14:2

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:2 DATUM 20130926 TID 09.3011.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att Ann-Charlotte Eklund och Mikael Dragnell från It-enheten fick närvara vid sammanträdet. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll

2013-09-26

Yttrande 2013/14:KU2y

2013/14:KU2y Vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa Konstitutionsutskottets yttrande 2013/14:KU2y Vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa Till utbildningsutskottet Utbildningsutskottet beslutade den 11 juni 2013 att ge konstitutionsutskottet

2013-09-24

Yttrande 2013/14:KU2y (pdf, 24 kB)

Konstitutionsutskottets protokoll 2013/14:2

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:2 DATUM 2013-09-24 TID 11.0012.17 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Justitiedepartementet Statssekreterare Magnus G Graner m.fl.Justitiedepartementet, lämnade information och svarade på frågor om lagstiftningsarbetet gällande allmänhetens

2013-09-24

Trafikutskottets protokoll 2013/14:1

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:1 DATUM 2013-09-19 TID Kl.10.00-10.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om övergången till den nya digitala mötestjänsten Projektledare Anne Rymer-Rythén och verksamhetskontakt Fia Michelsson informerade om den stundande övergången. 2 Välkomsthälsning

2013-09-19

Näringsutskottets protokoll 2013/14:1

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:1 DATUM 20130919 TID 10.0011.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:34. 2 Inkomna EU-dokument Anmäldes sammanställning över inkomna EU-dokument. 3 EU-förslag till direktiv om skadestånd vid

2013-09-19

Konstitutionsutskottets protokoll 2013/14:1

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:1 DATUM 2013-09-19 TID 09.0009.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:52. 2 Hänvisning av ärende Kanslichefen anmälde att till utskottet har hänvisats proposition 2012/13:192 Sekretess

2013-09-19

Konstitutionsutskottets protokoll 2010/11:44

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:44 DATUM 2011-09-15 TID 09.3410.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Ny kanslichef Ordföranden hälsade Kristina Svartz välkommen till utskottet som kanslichef. 2 Ny föredragande Ordföranden hälsade Ann-Charlotte Bragsjö välkommen till utskottet

2011-09-15

Näringsutskottets protokoll 2010/11:40

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:40 DATUM 20110616 TID 10.0011.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:39. 2 Information från Justitiedepartementet a Politiskt sakkunnige Gustav Gellerbrant och rättssakkunnige Rickard Sobocki,

2011-06-16