Dokument & lagar (104 träffar)

Konstitutionsutskottets protokoll 2010/11:4

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:4 DATUM 2010-11-04 TID 09.0009.07 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Hänvisning av motioner Från kammaren har hänvisats 227 motioner från allmänna motionstiden. 2 Överlämnande av motion till FiU Utskottet överlämnade till finansutskottet, under

2010-11-04

Konstitutionsutskottets protokoll 2010/11:3

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:3 DATUM 2010-11-02 TID 11.0011.56 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:2 2 Hänvisning av ärenden Till utskottet har hänvisats proposition 2010/11:1 Budgetpropositionen för 2011 utgiftsområde

2010-11-02

Konstitutionsutskottets protokoll 2010/11:2

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:2 DATUM 2010-10-14 TID 09.0009.54 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:1. 2 Introduktion till nya ledamöter Kanslichefen anmälde att introduktionsmaterial om utskottet finns utlagt på

2010-10-14

Konstitutionsutskottets protokoll 2010/11:1

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:1 DATUM 2010-10-12 TID 10.3210.54 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Talmannen hade låtit kalla utskottet till sammanträde denna dag kl. 10.30. Enligt uppgift från kammaren hade vid val denna dag utsetts till Ledamöter i konstitutionstuskottet Per

2010-10-12