Dokument & lagar (244 träffar)

Yttrande 2013/14:KU4y

2013/14:KU4y Tobaksfrågor Konstitutionsutskottets yttrande 2013/14:KU4y Tobaksfrågor Till socialutskottet Socialutskottet beslutade den 14 november 2013 att ge konstitutionsutskottet tillfälle att senast torsdagen den 30 januari 2014 yttra sig över vissa motioner om tobaksfrågor från de allmänna motionstiderna 2011,

2014-01-30

Yttrande 2013/14:KU4y (pdf, 71 kB)

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2013/14:16

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:16 DATUM 2014-01-30 TID 10.3010.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:15. 2 Riksrevisionens rapport om bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd SfU7 Utskottet behandlade skrivelse 2013/14:45

2014-01-30

Konstitutionsutskottets protokoll 2013/14:24

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:24 DATUM 2014-01-30 TID 09.0009.07 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:23. 2 Inkomna skrivelser Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes. 3 Fråga om mottagande av motion Utskottet beslutade

2014-01-30

Konstitutionsutskottets protokoll 2013/14:23

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:23 DATUM 2014-01-28 TID 11.0011.04 11.2311.27 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att Suzanne Primér och Ann-Charlotte Eklund från IT-avdelningen fick närvara vid sammanträdet och att fotografen Melker Dahlstrand

2014-01-28

Konstitutionsutskottets protokoll 2013/14:22

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:22 DATUM 2014-01-23 TID 09.0009.31 09.4409.46 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att Suzanne Primér och Ann-Charlotte Eklund från IT-avdelningen fick närvara vid sammanträdet utom under punkterna 3 och 8 på

2014-01-23

Konstitutionsutskottets protokoll 2013/14:21

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:21 DATUM 2014-01-21 TID 11.0012.13 12.3413.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Sveriges Kommuner och Landsting Företrädare för Sveriges Kommuner och Landsting, Västmanlands läns landsting, Norrbottens läns landsting, Västernorrlands läns landsting

2014-01-21

Proposition 2013/14:70

Regeringens proposition 2013/14:70 Ökad insyn i partiers och valkandidaters Prop. finansiering 2013/14:70 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 januari 2014 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Det är angeläget att skapa ökad


Utskottsberedning: 2013/14:KU35
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2013/14:70 (pdf, 1068 kB)

Konstitutionsutskottets protokoll 2013/14:20

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:20 DATUM 2014-01-16 TID 09.0009.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information av Riksrevisionen Teamledare för peer review Nick Bateson från brittiska National Audit Office, riksrevisorerna Claes Norgren och Jan Landahl samt projektledare för peer

2014-01-16

Konstitutionsutskottets protokoll 2013/14:19

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:19 DATUM 2014-01-14 TID 11.0011.31 11.5412.28 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Hänvisning av ärenden Kanslichefen anmälde att till utskottet har hänvisats framställning 2013/14:RS1 Tidningen Riksdag Departement skrivelse 2013/14:61 En politik

2014-01-14

Skrivelse 2013/14:61

Regeringens skrivelse 2013/14:61 En politik för en levande demokrati Skr. 2013/14:61 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 12 december 2013 Fredrik Reinfeldt Maria Arnholm Justitiedepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll Skrivelsen innehåller regeringens bedömningar av vilken


Utskottsberedning: 2013/14:KU34 Följdmotioner: 2

Skrivelse 2013/14:61 (pdf, 813 kB)

Konstitutionsutskottets protokoll 2013/14:18

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:18 DATUM 2013-12-10 TID 08.0008.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:16 och 2013/14:17. 2 Prövning av fråga om tillämpligheten av 5 kap. 12 riksdagsordningen i visst fall KU32 Utskottet

2013-12-10

Skrivelse 2013/14:52

Regeringens skrivelse 2013/14:52 ILO:s rekommendation om nationellt socialt Skr. grundskydd 2013/14:52 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 5 december 2013 Fredrik Reinfeldt Ulf Kristersson Socialdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll Genom skrivelsen informeras riksdagen


Utskottsberedning: 2013/14:SfU8 Följdmotioner: 1

Skrivelse 2013/14:52 (pdf, 353 kB)

Konstitutionsutskottets protokoll 2013/14:17

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:17 DATUM 2013-12-06 TID 08.0008.56 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Prövning av fråga om tillämpligheten av 5 kap. 12 riksdagsordningen i visst fall KU32 Utskottet behandlade prövning av fråga om tillämpligheten av 5 kap. 12 riksdagsordningen i visst

2013-12-06

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2013/14:15

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:15 DATUM 2013-12-05 TID 10.3011.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Ministerrådsmöte, sociala frågor EPSCO Statssekreteraren Anna Pettersson Westerberg, Socialdepartementet, återrapporterade från möte i EPSCO-rådet den 20 juni och den 15 oktober

2013-12-05

Konstitutionsutskottets protokoll 2013/14:16

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:16 DATUM 2013-12-05 TID 09.0010.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:15. 2 Inkommande besök Utskottet beslutade att ta emot besök av Riksrevisionen torsdagen den 16 januari 2014 kl. 09.00.

2013-12-05

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2013/14:14

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:14 DATUM 2013-12-03 TID 11.0012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Riksrevisionen Riksrevisor Jan Landahl med medarbetare informerade om rapporten RIR 2013:14 Sjunde AP-fonden svarar förvaltningen av premiepensionen mot spararnas krav 2 Justering

2013-12-03

Konstitutionsutskottets protokoll 2013/14:15

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:15 DATUM 2013-12-03 TID 11.0011.17 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:14. 2 Hänvisning av ärende Kanslichefen anmälde att till utskottet har hänvisats propositioner 2013/14:46 Regionalt

2013-12-03

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2013/14:13

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:13 DATUM 2013-11-28 TID 10.3011.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Ministerrådsmöte, rättsliga och inrikes frågor RIF Statsrådet Tobias Billström, Justitiedepartementet, återrapporterade från mötet i rådet för rättsliga och inrikes frågor den

2013-11-28

Konstitutionsutskottets protokoll 2013/14:14

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:14 DATUM 2013-11-28 TID 08.1508.18 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:13. 2 Hänvisning av ärende Kanslichefen anmälde att till utskottet har hänvisats motion 2013/14:K4 av Jonas Åkerlund

2013-11-28

Yttrande 2013/14:SfU1y

Socialförsäkringsutskottets yttrande 2013/14:SfU1y Ramar för utgiftsområdena 8 och 1012 Till finansutskottet Finansutskottet beslutade den 3 oktober 2013 att bereda övriga utskott tillfälle att yttra sig över proposition 2013/14:1 Budgetpropositionen för 2014 om den ekonomiska politiken och förslag till statens budget

2013-11-27

Yttrande 2013/14:SfU1y (pdf, 144 kB)