Dokument & lagar (244 träffar)

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2013/14:12

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:12 DATUM 2013-11-26 TID 10.3012.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Offentlig utfrågning Utskottet höll en offentlig utfrågning om vårdnadsbidrag och jämställdhetsbonus. Program se bilaga 2. Vid protokollet Justeras den 28 november 2013 SOCIALFÖRSÄKRINGS-UTSKOTTET

2013-11-26

Konstitutionsutskottets protokoll 2013/14:13

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:13 DATUM 2013-11-26 TID 11.0012.03 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Digital mötestjänst Miljöcontroller Anne Rymer-Rythén lämnade information om den digitala mötestjänsten. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:12. 3

2013-11-26

Proposition 2013/14:48

Regeringens proposition 2013/14:48 Proportionell fördelning av mandat Prop. och förhandsanmälan av partier i val 2013/14:48 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 21 november 2013 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Det finns ett


Utskottsberedning: KU 2014/15:KU2
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 1 bifall, 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 3

Proposition 2013/14:48 (pdf, 857 kB)

Proposition 2013/14:46

Regeringens proposition 2013/14:46 Regionalt utvecklingsansvar i Jönköpings, Prop. Örebro och Gävleborgs län 2013/14:46 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 21 november 2013 Fredrik Reinfeldt Stefan Attefall Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2013/14:KU30
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 4

Proposition 2013/14:46 (pdf, 208 kB)

Proposition 2013/14:51

Regeringens proposition 2013/14:51 Förstärkt skydd mot främmande makts Prop. underrättelseverksamhet 2013/14:51 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 21 november 2013 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller


Utskottsberedning: 2013/14:KU29
Riksdagsbeslut (6 förslag): , 6 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2013/14:51 (pdf, 932 kB)

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2013/14:11

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:11 DATUM 2013-11-21 TID 10.3010.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:10. 2 Budgetpropositionen för 2014, utgiftsområde 8 Migration SfU2 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition

2013-11-21

Skrivelse 2013/14:45

Regeringens skrivelse 2013/14:45 Riksrevisionens rapport om bostadstillägg och Skr. äldreförsörjningsstöd till pensionärer når 2013/14:45 förmånerna fram Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 14 november 2013 Fredrik Reinfeldt Ulf Kristersson Socialdepartementet Skrivelsens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2013/14:SfU7 Följdmotioner: 3

Skrivelse 2013/14:45 (pdf, 1078 kB)

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2013/14:10

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:10 DATUM 2013-11-19 TID 11.00-11.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information av Inspektionen för socialförsäkringen Generaldirektör Per Molander med medarbetare informerade om inspektionens rapporter 2013:14 Den fria rörligheten inom EU

2013-11-19

Konstitutionsutskottets protokoll 2013/14:12

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:12 DATUM 2013-11-19 TID 10.4510.50 11.3012.52 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:11. 2 Vissa tobaks- och alkoholmotioner Kanslichefen anmälde att socialutskottet har berett konstitutionsutskottet

2013-11-19

Proposition 2013/14:47

Regeringens proposition2013/14:47 Några ändringar på tryck- Prop. och yttrandefrihetens område 2013/14:47 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 november 2013 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen behandlas några


Utskottsberedning: 2013/14:KU17
Riksdagsbeslut (4 förslag): , 4 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2013/14:47 (pdf, 666 kB)

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2013/14:9

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:9 DATUM 2013-11-14 TID 10.3012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information av Migrationsverket Generaldirektör Anders Danielsson med medarbetare informerade om verkets arbete och om aktuella frågor. 2 Justering av protokoll Utskottet

2013-11-14

Konstitutionsutskottets protokoll 2013/14:11

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:11 DATUM 2013-11-14 TID 09.0009.34 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvarobeslut Utskottet beslutade att praoeleven F.B-A. till Per Bill M får närvara vid dagens sammanträde. 2 EU-förslag om förordning om stadgar för och finansiering av europeiska

2013-11-14

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2013/14:8

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:8 DATUM 2013-11-12 TID 11.3013.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentligt seminarium Utskottet höll ett offentligt seminarium tillsammans med arbetsmarknadsutskottet om företagshälsovårdens roll i rehabiliteringsarbetet. Program se bilaga

2013-11-12

Konstitutionsutskottets protokoll 2013/14:10

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:10 DATUM 2013-11-12 TID 11.0011.46 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvarobeslut Utskottet beslutade att praoeleverna M.L. och A.B. till Per Bill M får närvara vid denna veckas utskottssammanträden. 2 EU-förslag till reviderat tobaksproduktsdirektiv

2013-11-12

Yttrande 2013/14:SfU2y

2013/14:SfU2y Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen Socialförsäkringsutskottets yttrande 2013/14:SfU2y Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen Till konstitutionsutskottet Enligt 10 kap. 6 riksdagsordningen ska konstitutionsutskottet följa tillämpningen av subsidiaritetsprincipen

2013-11-11

Yttrande 2013/14:SfU2y (pdf, 34 kB)

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2013/14:7

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:7 DATUM 2013-11-07 TID 10.3010.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:6. 2 Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen SfU2y Utskottet fortsatte behandlingen av

2013-11-07

Konstitutionsutskottets protokoll 2013/14:9

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:9 DATUM 2013-11-07 TID 09.0009.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvarobeslut Utskottet beslutade att praoeleven S. J. till Andreas Norlén M får närvara vid dagens sammanträde. 2 Information om riksdagens anslag KU1 Riksdagsdirektören Kathrin

2013-11-07

Yttrande 2013/14:KU3y

2013/14:KU3y Bildning och tillgänglighet radio och tv i allmänhetens tjänst 20142019 Konstitutionsutskottets yttrande 2013/14:KU3y Bildning och tillgänglighet radio och tv i allmänhetens tjänst 20142019 Till kulturutskottet Kulturutskottet beslutade den 22 oktober 2013 att ge konstitutionsutskottet tillfälle att senast

2013-11-06

Yttrande 2013/14:KU3y (pdf, 64 kB)

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2013/14:6

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:6 DATUM 2013-11-05 TID 11.0012.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information av Försäkringskassan Generaldirektör Dan Eliasson och verksamhetsområdeschef Ulrika Persson, Försäkringskassan, informerade om myndighetens verksamhet och aktuella

2013-11-05

Konstitutionsutskottets protokoll 2013/14:8

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:8 DATUM 2013-11-05 TID 11.0011.53 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:7. 2 Närvarobeslut Utskottet beslutade att praoeleverna M.L. och A.B. till Per Bill M får närvara vid denna veckas

2013-11-05