Dokument & lagar (244 träffar)

Proposition 2013/14:37

Regeringens proposition 2013/14:37 Tillgänglighet och deltagande i val Prop. 2013/14:37 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 31 oktober 2013 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Vallokaler ska vara tillgängliga för var och en. Den


Utskottsberedning: 2013/14:KU9
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2013/14:37 (pdf, 309 kB)

Yttrande 2013/14:KU1y

2013/14:KU1y Ram för utgiftsområde 1 Rikets styrelse Konstitutionsutskottets yttrande 2013/14:KU1y Ram för utgiftsområde 1 Rikets styrelse Till finansutskottet Finansutskottet beslutade den 3 oktober 2013 att ge övriga utskott tillfälle att senast den 24 oktober 2013 yttra sig över proposition 2013/14:1 Budgetpropositionen

2013-10-24

Yttrande 2013/14:KU1y (pdf, 34 kB)

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2013/14:5

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:5 DATUM 2013-10-24 TID 10.3010.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:4. 2 Nya åldersgränser och ökad flexibilitet i föräldraförsäkringen SfU3 Utskottet behandlade proposition 2013/14:4

2013-10-24

Konstitutionsutskottets protokoll 2013/14:7

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:7 DATUM 2013-10-24 TID 08.1508.33 09.0012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:6. 2 Överlämnande av motion Utskottet överlämnade till arbetsmarknadsutskottet, under förutsättning av

2013-10-24

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2013/14:4

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:4 DATUM 2013-10-22 TID 11.0011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:3. 2 Ramar för utgiftsområdena 8 och 1012 SfU1y Utskottet fortsatte behandlingen av fråga om yttrande till finansutskottet

2013-10-22

Konstitutionsutskottets protokoll 2013/14:6

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:6 DATUM 2013-10-22 TID 11.0011.54 11.5912.03 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:5. 2 Mottagande av motion Utskottet beslutade att från socialutskottet ta emot motion 2012/13:So206 av

2013-10-22

Konstitutionsutskottets protokoll 2013/14:5

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:5 DATUM 2013-10-17 TID 09.0009.26 09.5410.02 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:4. 2 Hösten sammanträdestider Kanslichefen anmälde utdelad sammanträdesplan för hösten 2013 enligt bilaga

2013-10-17

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2013/14:3

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:3 DATUM 2013-10-15 TID 11.0011.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:2. 2 Budgetpropositionen för 2014, utgiftsramar m.m. Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet

2013-10-15

Konstitutionsutskottets protokoll 2013/14:4

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:4 DATUM 2013-10-15 TID 11.0012.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Besök av riksrevisorerna Riksrevisorerna Claes Norgren och Jan Landahl m.fl. lämnade information om aktuella frågor i Riksrevisionen. 2 Riksrevisionens rapport om statliga myndigheters

2013-10-15

Proposition 2013/14:14

Regeringens proposition 2013/14:14 Förstärkt nedsättning av egenavgifter Prop. 2013/14:14 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 10 oktober 2013 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att nedsättningen av egenavgifterna


Utskottsberedning: 2013/14:SfU5
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2013/14:14 (pdf, 183 kB)

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2013/14:2

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:2 DATUM 2013-10-03 TID 10.3011.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att Suzanne Primér, Annette Lind Solbjerg och Anne Rymer-Rythén från projektet Digital mötestjänst fick närvara vid sammanträdet. 2

2013-10-03

Konstitutionsutskottets protokoll 2013/14:3

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:3 DATUM 2013-10-03 TID 09.0010.54 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Transparency International KU4 Företrädare för Transparency International lämnade information och svarade på frågor med anledning av utskottets behandling av statliga

2013-10-03

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2013/14:1

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:1 DATUM 2013-10-01 TID 11.0012.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:40. 2 Information av Inspektionen för socialförsäkringen Generaldirektör Per Molander med medarbetare informerade

2013-10-01

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2013/14:1

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:1 DATUM 2013-10-01 TID 11.0012.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:40. 2 Information av Inspektionen för socialförsäkringen Generaldirektör Per Molander med medarbetare informerade

2013-10-01

Proposition 2013/14:6

Regeringens proposition 2013/14:6 Utbetalning av barnbidrag och flerbarnstillägg Prop. 2013/14:6 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 26 september 2013 Jan Björklund Ulf Kristersson Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnas förslag om utbetalning


Utskottsberedning: 2013/14:SfU4
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2013/14:6 (pdf, 548 kB)

Proposition 2013/14:13

Regeringens proposition 2013/14:13 Fler avdelningar i Lagrådet Prop. 2013/14:13 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 26 september 2013 Jan Björklund Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en ändring i lagen 2003:333 om Lagrådet


Utskottsberedning: 2013/14:KU8
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2013/14:13 (pdf, 230 kB)

Proposition 2013/14:5

Regeringens proposition 2013/14:5 Vital kommunal demokrati Prop. 2013/14:5 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 september 2013 Fredrik Reinfeldt Peter Norman Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I denna proposition lämnas förslag till ändringar i kommunallagen


Utskottsberedning: 2013/14:KU7
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2013/14:5 (pdf, 734 kB)

Proposition 2013/14:3

Regeringens proposition 2013/14:3 Läsa för livet Prop. 2013/14:3 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 26 september 2013 Jan Björklund Beatrice Ask Kulturdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås nationella mål för litteratur- och läsfrämjande som


Utskottsberedning: 2013/14:KrU4
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 4

Proposition 2013/14:3 (pdf, 649 kB)

Yttrande 2013/14:KU2y

2013/14:KU2y Vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa Konstitutionsutskottets yttrande 2013/14:KU2y Vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa Till utbildningsutskottet Utbildningsutskottet beslutade den 11 juni 2013 att ge konstitutionsutskottet

2013-09-24

Yttrande 2013/14:KU2y (pdf, 24 kB)

Konstitutionsutskottets protokoll 2013/14:2

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:2 DATUM 2013-09-24 TID 11.0012.17 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Justitiedepartementet Statssekreterare Magnus G Graner m.fl.Justitiedepartementet, lämnade information och svarade på frågor om lagstiftningsarbetet gällande allmänhetens

2013-09-24