Dokument & lagar (830 träffar)

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2015/16:29

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:29 DATUM 2016-04-12 TID 11.0011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:28. 2 Extra ändringsbudget för 2016 Ändring av rätten till bistånd för vissa utlänningar Utskottet behandlade fråga

2016-04-12

Konstitutionsutskottets protokoll 2015/16:40

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:40 DATUM 2016-04-12 TID 11.0011.28 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att praoeleven L.V.som medföljde ledamoten Emilia Töyrä Sfick närvara under sammanträdet. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll

2016-04-12

Konstitutionsutskottets särskilda protokoll 2015/16:37

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:37 DATUM 2016-04-12 TID 11.2912.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Anmälningar Kanslichefen anmälde att följande granskningsanmälningar hade inkommit: Före detta regeringens utövande av ägandet i Nordea avseende etik i kundverksamheten

2016-04-12

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2015/16:22

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:22 DATUM 2016-04-12 TID 11.0011.46 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kommissionens förslag om ändring av utstationeringsdirektivet Utskottet överlade med statsrådet Ylva Johansson, Arbetsmarknads- departementet, om kommissionens förslag till Europaparlamentets

2016-04-12

Proposition 2015/16:157

Regeringens proposition 2015/16:157 Elektroniskt kungörande av författningar Prop. 2015/16:157 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 7 april 2016 Stefan Löfvén Morgan Johansson Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen föreslår att lagar och förordningar


Utskottsberedning: 2015/16:KU26
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2015/16:157 (pdf, 444 kB)

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2015/16:28

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:28 DATUM 2016-04-07 TID 10.3010.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:27. 2 Riksrevisionens rapport om rehabiliteringsgarantin SfU13 Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2015/16:109.

2016-04-07

Konstitutionsutskottets protokoll 2015/16:39

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:39 DATUM 2016-04-07 TID 8.008.12 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:38. 2 Författningsfrågor KU16 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner. Ärendet bordlades. 3 Tryck- och yttrandefrihetsfrågor

2016-04-07

Konstitutionsutskottets särskilda protokoll 2015/16:36

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:36 DATUM 2016-04-07 TID 08.1308.45 09.0009.53 10.0011.13 11.2712.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2015/16:35. 2 Anmälningar Kanslichefen anmälde ett reviderat utfrågningsschema.

2016-04-07

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2015/16:21

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:21 DATUM 2016-04-07 TID 10.0010.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Ett särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden AU11 Utskottet behandlade proposition 2015/16:128 och motioner. Ärendet bordlades.

2016-04-07

Yttrande 2015/16:KU7y

Konstitutionsutskottets yttrande 2015/16:KU7y Skolväsendet Till utbildningsutskottet Utbildningsutskottet beslutade den 3 mars 2016, inom ramen för beredningen av motioner i betänkande 2015/16:UbU14 Skolväsendet, att bereda konstitutionsutskottet tillfälle att yttra sig över angivandet av tidsgränser i tillkännagivanden

2016-04-06

Yttrande 2015/16:KU7y (pdf, 199 kB)

Konstitutionsutskottets protokoll 2015/16:38

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:38 DATUM 2016-04-05 TID 11.0011.49 12.2012.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:37. 2 Hänvisning av ärenden Kanslichefen anmälde att till konstitutionsutskottet har hänvisats proposition

2016-04-05

Konstitutionsutskottets särskilda protokoll 2015/16:35

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:35 DATUM 2016-04-05 TID 11.5012.19 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2015/16:34. 2 Anmälningar Kanslichefen anmälde utfrågningsschemat för våren 2016. Kanslichefen anmälde därutöver

2016-04-05

Konstitutionsutskottets protokoll 2015/16:37

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:37 DATUM 2016-03-22 TID 11.0011.52 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att L.B, som medföljde ledamoten Emanuel Öz Sfick närvara under sammanträdet förutom vid punkten 5 på den särskilda föredragningslistan. 2

2016-03-22

Konstitutionsutskottets särskilda protokoll 2015/16:34

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:34 DATUM 2016-03-22 TID 11.5312.05 12.2013.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2015/16:33. 2 Anmälningar Kanslichefen anmälde att det kommit in en begäran dnr 1729-2015/16

2016-03-22

Proposition 2015/16:147

Regeringens proposition 2015/16:147 Ändring av en avvisningsbestämmelse i Prop. utlänningslagen 2015/16:147 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 mars 2016 Stefan Löfven Morgan Johansson Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en ändring


Utskottsberedning: 2015/16:SfU17
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2015/16:147 (pdf, 215 kB)

Skrivelse 2015/16:75

Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen Regeringens skrivelse 2015/16:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens Skr. skrivelser till regeringen 2015/16:75 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 17 mars 2016 Stefan Löfven Kristina Persson Statsrådsberedningen


Utskottsberedning: 2015/16:KU21

Skrivelse 2015/16:75 (pdf, 1431 kB)

Proposition 2015/16:144

Regeringens proposition 2015/16:144 Offentlighet och sekretess för uppgifter i Prop. domstolsavgöranden 2015/16:144 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 mars 2016 Stefan Löfven Morgan Johansson Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I ett demokratiskt samhälle


Utskottsberedning: 2015/16:KU22
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,

Proposition 2015/16:144 (pdf, 505 kB)

Proposition 2015/16:135

Regeringens proposition 2015/16:135 Ett övergripande ramverk för aktiva åtgärder i Prop. syfte att främja lika rättigheter och möjligheter 2015/16:135 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 mars 2016 Stefan Löfven Alice Bah Kuhnke Kulturdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: 2015/16:AU10
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 5

Proposition 2015/16:135 (pdf, 956 kB)

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2015/16:27

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:27 DATUM 2016-03-17 TID 10.3010.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:26. 2 Medborgarskap SfU11 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om medborgarskap. Utskottet justerade betänkande

2016-03-17

Konstitutionsutskottets protokoll 2015/16:36

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:36 DATUM 2016-03-17 TID 8.008.19 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:35. 2 Hänvisning Kanslichefen anmälde att till utskottet har hänvisats proposition 2015/16:121 Övergångsstyre och utjämning

2016-03-17