Dokument & lagar (830 träffar)

utskottsdokument 2015/16:33

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:33 DATUM 2016-03-17 TID 08.2009.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2015/16:32. 2 Anmälan Kanslichefen anmälde att följande granskningsanmälan hade inkommit: Granskning av

2016-03-17

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2015/16:20

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:20 DATUM 2016-03-17 TID 10.0011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om digitala mötestjänsten Utbildare Suzanne Primér, Riksdagsförvaltningens enhet för It-verksamhetsstöd, informerade om den uppdaterade handledningen i hur man arbetar

2016-03-17

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2015/16:26

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:26 DATUM 2016-03-15 TID 11.0011.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:25. 2 Information av Riksrevisionen Riksrevisor Susanne Ackum med medarbetare informerade om arbetet med en förnyad

2016-03-15

Konstitutionsutskottets protokoll 2015/16:35

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:35 DATUM 2016-03-15 TID 11.0012.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att T.N.som medföljde ledamoten Andreas Norlén Mfick närvara under sammanträdet förutom vid punkten 3 på den särskilda föredragningslistan.

2016-03-15

utskottsdokument 2015/16:32

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:32 DATUM 2016-03-15 TID 12.0612.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2015/16:31. 2 Anmälan Kanslichefen anmälde inkommen handling i granskningsärende 44 Statsrådet Helene Hellmark

2016-03-15

Proposition 2015/16:128

Regeringens proposition 2015/16:128 Ett särskilt skydd mot repressalier Prop. för arbetstagare som slår larm 2015/16:128 om allvarliga missförhållanden Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 10 mars 2016 Stefan Löfven Ylva Johansson Arbetsmarknadsdepartementet Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2015/16:AU11
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2015/16:128 (pdf, 921 kB)

Proposition 2015/16:121

Regeringens proposition Övergångsstyre och utjämning vid ändrad Prop. kommun- och landstingsindelning 2015/16:121 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 10 mars 2016 Stefan Löfven Ardalan Shekarabi Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att


Utskottsberedning: 2015/16:KU25
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2015/16:121 (pdf, 495 kB)

Skrivelse 2015/16:103

Kommittéberättelse 2016 Regeringens skrivelse 2015/16:103 Kommittéberättelse 2016 Skr. 2015/16:103 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 10 mars 2016 Stefan Löfven Kristina Persson Statsrådsberedningen Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen lämnar regeringen en redogörelse för


Utskottsberedning: 2015/16:KU29

Skrivelse 2015/16:103 (pdf, 2376 kB)

Konstitutionsutskottets protokoll 2015/16:34

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:34 DATUM 2016-03-10 TID 8.309.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Hänvisning Kanslichefen anmälde att till utskottet har hänvisats proposition 2015/16:95 Vissa begravningsfrågor. 2 Ändrad sammanträdestid Utskottet beslutade att sammanträdet torsdagen

2016-03-10

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2015/16:19

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:19 DATUM 2016-03-10 TID 10.0010.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från TCO Samuel Engblom, samhällspolitisk chef, och Lisa Wärn, kommunikationschef, informerade om TCO:s verksamhet och aktuella frågor. 2 Integration AU6 Utskottet

2016-03-10

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2015/16:25

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:25 DATUM 2016-03-08 TID 11.0011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:24. 2 Socialavgifter SfU12 Utskottet fortsatte behandlingen motioner om socialavgifter. Utskottet justerade betänkande

2016-03-08

Konstitutionsutskottets protokoll 2015/16:33

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:33 DATUM 2016-03-08 TID 11.0011.07 11.2011.22 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:32. 2 Seminarium Kanslichefen anmälde inbjudan till seminarium den 16 mars om Sverige 20 år i EU Regeringen

2016-03-08

utskottsdokument 2015/16:31

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:31 DATUM 2016-03-08 TID 11.0811.19 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2015/16:30. 2 Granskningsärende 8 Dåvarande näringsministerns agerande avseende handläggningen av gruvtillstånd

2016-03-08

Proposition 2015/16:95

Regeringens proposition 2015/16:95 Vissa begravningsfrågor Prop. 2015/16:95 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 mars 2016 Stefan Löfven Alice Bah Kuhnke Kulturdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås vissa ändringar i begravningslagen 1990:1144Det


Utskottsberedning: 2015/16:KU24
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2015/16:95 (pdf, 538 kB)

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2015/16:24

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:24 DATUM 2016-03-03 TID 10.3011.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:23. 2 EU-frågor, rättsliga och inrikes frågor Statssekreterare Lars Westbratt, Justitiedepartementet, återrapporterade

2016-03-03

Konstitutionsutskottets protokoll 2015/16:32

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:32 DATUM 2016-03-03 TID 9.009.25 9.5510.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:31. 2 Hänvisning Kanslichefen anmälde att till utskottet har hänvisats redogörelse 2015/16:PN1 Verksamhetsredogörelse

2016-03-03

utskottsdokument 2015/16:30

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:30 DATUM 2016-03-03 TID 09.2609.46 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2015/16:29. 2 Granskningsärende 8 Dåvarande näringsministerns agerande avseende handläggningen av gruvtillstånd

2016-03-03

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2015/16:23

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:23 DATUM 2016-03-01 TID 11.0012.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:22. 2 Migrationsverket Generaldirektör Anders Danielsson m.fl.Migrationsverket, informerade om Migrationsverkets

2016-03-01

Konstitutionsutskottets protokoll 2015/16:31

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:31 DATUM 2016-03-01 TID 11.0011.35 11.4512.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att föredragande Kanja Berg från EU-nämndens kansli och föredragande Anna Rune från socialutskottets kansli fick närvara under

2016-03-01

utskottsdokument 2015/16:29

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:29 DATUM 2016-03-01 TID 12.0612.14 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2015/16:27 och 2015/16:28. 2 Granskningsärende 15 Sjöfartsverkets inköp av helikoptrar Utskottet behandlade

2016-03-01